Nuva antaa äänen paikallisille nuorille

0
Roger Penter iloitsee, että Loimaalla nuorilla on kaikkialla muualla paitsi kaupunginhallituksessa edustuspaikat. Hän toivoo, että tulevaisuudessa nuorten ääni kuuluisi myös hallituksessa.

LOIMAAN nuorisovaltuusto eli nuva on järjestäytynyt uudelleen, ja sen puheenjohtajaksi on valittu lukiolainen Roger Penter, 17.

Nuorisovaltuustot ovat puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomia nuorten vaikuttajaryhmiä, jotka ajavat paikallisten nuorten asioita kunnissa ja hyvinvointialueilla.

– Järjestäytymiskokouksessa jaoimme isoimmat tehtävät nykyisten 11 jäsenemme kesken. Nimesimme työvaliokunnan, jaoimme edustustehtävät sekä valitsimme edustajat tuleviin tapahtumiin. Meidän pitää myös perehdyttää uusia jäseniä toimintaan. Jäsenhaku on yhä auki, Penter kertoo.

Hänen mukaansa nuva haluaa, että nuoriso-ohjaaja osallistuu heidän kokouksiinsa. Nuvan on tarkoitus suunnitella tulevassa työvaliokunnan kokouksessaan muun muassa tavoiteohjelmaa tämän syksyn ja vuoden 2025 väliselle kaudelle sekä kartoittaa kummivaltuutettuja.

– Aiomme myös uusia ilmettämme nykyaikaisemmaksi ja Loimaan uutta brändiä myötäileväksi.

Penterillä on paljon kokemusta järjestökentältä, ja hän on toiminut tänä vuonna esimerkiksi Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton piirineuvoston puheenjohtajana.

Penterin tavoitteena on, että nuorisovaltuusto toisi nuorten vaikuttamismahdollisuuksia paremmin esille.

– Voisimme kertoa loimaalaisille nuorille, että kuinka paljon ja missä nuorilla on mahdollisuuksia aidosti vaikuttaa.

Penterin mukaan aloite nuorten moposuorasta otetaan esille uudelleen ja yksi aluillaan oleva idea on viikonlopun mittainen tapahtuma, jonne kutsutaan jo vaikuttamisesta kiinnostuneita nuoria.

– Tapahtuman aikana on tarkoitus kartoittaa nuorten hyvinvointia ja nähdä, miten nuorilla menee sekä tiedustella, että miten nuorten viihtyvyyttä voisi parantaa. Kerromme nuorille myös, miten he voivat vaikuttaa ja kutsumme kaupungin sekä mahdollisesti myös maakunnan päättäjiä, jotta nuoret ja päättäjät voivat vaihtaa ajatuksia keskenään.

Penter toivoo, että tämän kaltaisen tapahtuman keskustelujen pohjalta voisi kirjoittaa myös aloitteita Loimaan kaupunginvaltuuston kokouksiin.

Nuorten ääni halutaan kuuluviin myös hyvinvointialueilla. Penterin mukaan hyvinvointialueiden vaikuttamistoimielimiä koskevassa lainsäädännössä on kirjattuna, että alueelle on perustettava nuorisovaltuusto tai muu vastaava nuorten vaikuttajaryhmä.

– Myös meillä on Loimaan nuorisovaltuuston edustaja Varhan hyvinvointialueen nuorisovaltuustossa, jonne me voimme viedä loimaalaisten nuorten asioita. Nuvalaisilta on pyydetty edustus myös Loimaan hyvinvointitoimikuntaan.

Nuorisovaltuusto valmistautuu myös Lasten ja nuorten Loimaa -kärkihankkeeseen.