Terveys omissa käsissä?

0
Arkistokuva.

Hoitotakuun lainsäädäntöuudistus takaa entistä nopeamman hoitoonpääsyn ensi perjantaista lähtien. Kun tähän saakka perusterveydenhuollossa kiireettömään hoitoon on pitänyt päästä kolmessa kuukaudessa, nyt siihen saa kulua enää 14 vuorokautta hoidon arvioinnista. Marraskuun alusta toiminta on vieläkin ripeämpää, sillä silloin hoitoon on päästävä seitsemässä vuorokaudessa. Suun terveydenhuollossa hoitotakuu tarkoittaa syyskuun alusta neljää ja marraskuun alusta kolmea kuukautta.
Lainsäädännön tarkoitusperät ovat varsin hyvät, kuten lainsäädännön tarkoitusperät aina ovat. Ongelmana onkin yleensä käytäntö, jota on vaikea saada toimimaan lainsäätäjän määräämällä tavalla.
Sosiaali- ja terveyspuolella on ollut pitkään ongelmana henkilöstön puute. Varsinais-Suomen hyvinvointialue ei ole tässä poikkeus. Virkoja on saatu kyllä lisää, mutta etenkin syrjäisemmille alueille on ollut vaikea löytää työntekijöitä.
Koska hoitavia käsiä ei riitä joka paikkaan, yhä useampi joutuu turvautumaan omiinsa. Hoitotakuun toteuttamisen keinovalikoimissa on nimittäin entistä enemmän itse- ja omahoitoa sekä neuvontaa. Myös digi- ja etäasiointi lisääntyy. Kun diagnoosinkin saa nykyään Googlesta, niin pian on uusien virkojen lisääminen aivan turhaa. Näin helpot hommat osaa jokainen itse hoitaa. SHo