Virttaan viemärityöt ovat käynnistyneet vauhdilla

0
Kaivinkoneurakoitsija Arto Hakanperän ja Maisemarakennus Viitanen oy:n Aaro Tammelinin ja Jani Lallukan mukaan työt ovat edenneet mukavasti, ja viemäriputkea onkin kaivettu Keihäskoskentiellä jo pitkä pätkä.

LOIMAA/VIRTTAA Juhannuksen jälkeen käynnistyneen Virttaan taajama-alueen viemäröintiurakan työt ovat Loimaan Veden johtajan Kimmo Virran mukaan hyvällä mallilla.

Viemäriputkea laitetaan yhteensä yli kolmen kilometrin matkalle, josta puolet Keihäskoskentien varrelle. Uuden viemäriputken piiriin tulee tässä urakassa noin 70 taloutta (LL 22.4.).

Urakan suorittaa uusikaupunkilainen Maisemarakennus Viitanen oy, joka urakoi samaan aikaan vesi- ja viemäröintitöitä myös Loimaan Satakunnantiellä.

– Ihan sattumaa, että olivat molempien urakoiden tarjouskilvassa halvin toimija, Virta kertoo ja lisää, että vaikka hinta oli merkittävin tekijä urakoitsijan valinnassa, vaadittiin tältä myös kokemusta vastaavanlaisten urakoiden suorittamisesta.

Töiden on määrä olla valmiina joulukuuhun mennessä. Välitavoitteena Keihäskoskentien osuus valmistuu lokakuun alkuun mennessä tiellä tehtävien päällystystöiden takia.

Lähes jokainen alueen kiinteistöistä on jo aiemmin kuulunut kunnallisen veden piiriin, ja nyt viemärit tuodaan suunnilleen tonttien rajoille. Liitäntäpisteisiin tehdään putket kadun reunaan saakka, jotta liittyminen runkoputkeen olisi mahdollisimman helppoa.

Maisemarakennus Viitasen työnjohtaja Sami Elon mukaan viemäröintityöt muuttavat maisemaa puustollisesti jonkin verran, kun linjan tieltä on jouduttu raivaamaan puita paikoitellen runsaastikin. Muuten Virttaan taajaman maisemat säilyvät ennallaan.

– Ulkopuolinen arvioitsija on arvioinut kaadetun puuston ja kasvillisuuden arvon ja vesilaitos korvaa sen mukaan. Maanomistajille itselleen jää, että mitä laittavat tilalle vaiko mitään, Kimmo Virta lisää.

Varsinais-Suomen Ely-keskus on patistellut vesiliikelaitosta pohjavesialueella sijaitsevan Virttaan taajama-alueen pikaiseen viemäröintiin. Runkoputken myötä kaikille kiinteistöjen omistajille tulee liittymisvelvoite, koska alue on vesihuollon toiminta-alueella ja Loimaan Vesi tarjoaa viemäripalvelua.

Ensimmäiset ovat jo Virran mukaan tiedustelleet, että miten velvoitteesta voisi saada vapautuksen. Virta korostaa, että kaikki vapautushakemukset käsitellään kerralla, jolloin saadaan yhtenäinen linja määriteltyä.

– Jokainen vapautushakemus käsitellään yksilöllisesti, mutta niiden käsittely nipussa on selkeämpää. Joitain kohteita pitää myös käydä läpi ympäristöviranomaisten kanssa.

Yksinkertaisimmillaan vapautuksen voi saada, jos ei ole vesivessaa. Myös rakennusten huono kunto ja käyttämättömyys sekä kiinteistön omistajan korkea ikä vaikuttavat hakemusten käsittelyyn.

– Vapautus annetaan määräajaksi. Jos olosuhteet muuttuvat, eli esimerkiksi asuntoa kunnostetaan tai omistaja vaihtuu, niin vapautus purkautuu ja pitää hakea uutta vapautusta.

Loimaan Vesi lähettää ensi vuonna kirjeen liittymisvelvollisuudesta kaikille niille, jotka eivät vielä viemäriin ole liittyneet. Virta korostaa, että vapautushakemuksen tekeminen on pakollista. Hän kehottaa asukkaita ottamaan yhteyttä matalalla kynnyksellä, mikäli vapautushakemusten kanssa on epäselvyyksiä.

– Jos joku miettii, että emmekö me nyt tajua, ettei täällä ole kuin tämä asumaton hirsimökki, niin emme tajua. Myös asumattomasta mökistä täytyy tehdä vapautushakemus, ja se byrokratia täytyy vaan käydä läpi.