Asuminen tarvitsee suunnittelua – myös Loimaalla

0
Arkistokuva: LL

Asumisen kehittämisen juuret koko maassa ja kunnissa palaavat sotien jälkeiseen aikaan. Asunnoille oli tarve ja maaltamuutto lisäsi vielä tarpeita. Nykyisen perustuslain 19 §:ssä säädetään julkisen vallan tehtäväksi edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.

Kuntien vastuu on kirjattu lakiin asunto-olojen kehittämisestä. Vuonna 1985 säädetty laki on luonteeltaan puitelaki, jonka merkitys on aikojen kuluessa ohentunut. Ympäristöministeriö ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (Ara) vuodesta 2008 ovat valtion keskeiset ohjaavat ja toimeenpanevat viranomaiset.

Asuntoasiat ovat hyvin pitkäaikaisia niin suunnittelun kun varsinkin eri asioiden toimeenpanon kohdalla. Valtioneuvoston selonteot ovat keskeinen ohjaava keino.

Tuorein on Asuntopoliittinen kehittämisohjelma vuosiksi 2021–2028. Lisäksi asumista suurten kaupunkiseutujen kanssa solmituilla maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevilla Mal-sopimuksilla on ollut merkitys.

Kaupungin omistamat Hulmin Huolto oy ja Loimaan vuokra-asunnot oy ovat yhtiöitä, jotka toteuttavat kaupungin määrittelemiä tavoitteita, ovat siis työkaluja. Perusteet asumisen toimenpiteille määrittelee kaupunki. Kaupunginhallituksen toimialalla on valmisteltu vuoden 2009 jälkeen kolme toimintaa ja ratkaisuja linjannutta vuokra-asuntoselvitystä. Nyt kaupunginhallitus näyttää päättäneen asunto-selvityksestä, hyvä näin.

Laajemmalle asumista ja sen kehittämistä käsittelevälle työlle on ilmeinen tarve. Näkökulma on hyvä olla laaja.

Uusia ongelmia ovat esimerkiksi nollakorkojen ajan jääminen taakse, kohonneet rakentamiskustannukset ja pankkien kiristyneet vakuusvaatimukset.

Vanhoja Loimaalla ovat ikärakenteen muutos, asuntojen korjaustarpeet, niin yksityisten kun kaupungin yhtiön sekä myyntimarkkinoiden tilanne.

Loimaan vuokra-asunnot oy:n korjausvelka tilanteelle ei ratkaisua ole löytynyt.

Useammilla näyttää olevan käsitys, että vuokra-asunnoille ei olisi jatkossa vähemmän tarvetta. Monet asiat kertovat päinvastaista. Alle 40-vuotiaista 2020 61 prosenttia asui koko maassa vuokra-asunnoissa, vuonna 2010 osuus oli vain 52.

Odotus, jossa paikkakunnalle asettumisen käytännössä edellytetään tapahtuvan asunnon ostamisen tai rakentamisen kautta ei toimi.

Toivottavasti laajapohjainen valmistelu löytää tilaa, keskustelu on aitoa ja asioissa päästään eteenpäin. Asuminen on elämänalue, jossa on toimittava useamman valtuustokauden aikatähtäimellä.

Matti Tunkkari