Haaralle suunnitellusta aurinkovoimalasta on valitettu

0
Loimaan kaupunki järjesti Haaralla maastokatselmuksen Ilmattaren aurinkovoimahankkeen tiimoilta viime kesänä. Kyyköntielle kokoontui tuolloin parikymmentä osallistujaa. LL ARKISTO.

LOIMAA/HAARA Yhteensä 15 allekirjoittajaa on tehnyt valituksen Turun hallinto-oikeuteen Loimaan kaupungin lupajaoston päätöksestä, joka koskee Haaran aurinkovoimalaa. Valituksen tehneet ovat loimaalaisia yksityishenkilöitä.

Aiemmin kesällä lupajaosto hyväksyi energiayhtiö Ilmattaren hakemuksen aurinkopaneelien sijoittamisesta noin 84 hehtaarin suuruiselle alueelle Haaran kylässä, Kyyköntien molemmin puolin. Päätöksessä oli kyse hankkeen luvitukseen liittyvästä suunnittelutarveratkaisusta, ja lupajaosto hyväksyi yhtiön hakemuksen ehdollisena (LL 17.6.).

Valituksen tehneet vaativat, että ehdollisena hyväksytty suunnittelutarveratkaisulupa kumotaan kokonaan.

Vaatimusta allekirjoittaneet perustelevat muun muassa sillä, että lupajaoston päätös perustuu puutteelliseen tietoon ja ymmärrykseen aurinkovoimahankkeen vaikutuksista lähialueen ympäristöön, maisemaan ja turvallisuuteen.

Valituksen mukaan aurinkovoimalan sijoittaminen keskelle asutusta aiheuttaa kohtuutonta haittaa alueen asukkaille, heidän asuinympäristölleen ja omaisuudelleen.

Allekirjoittajat muistuttavat, että aurinkovoimalahankkeita koskevan sääntelyn ja ohjeistuksen puuttuessa on kaupungin lupajaosto tehnyt päätöksensä pitkälle hanketta valmistelevan yrityksen antamien tietojen pohjalta. Valittajien mielestä objektiivista eli puolueetonta ja hankkeen vaikutukset laajasti huomioivaa päätöstä on ollut mahdoton tehdä.

Valituksen mukaan valtakunnallisen aurinkovoimaloiden kaavoitusta ja lupamenettelyä koskevan oppaan valmistelu on parhaillaan käynnissä ja oletettavaa on, että ohje tulee ottamaan kantaa muun muassa aurinkovoimapuistojen minimietäisyyteen asutuksesta.

Valittajat muistuttavat, että suunnitteilla oleva aurinkovoimapuisto sijoittuu kapealle peltoaukealle asutuksen keskelle. Alueella ja sen läheisyydessä on viisi vakituisessa asumiskäytössä olevaa kiinteistöä sekä kuusi vapaa-ajan käytössä olevaa kiinteistöä. Allekirjoittajien mukaan suunnittelualue sijaitsee lähimmillään 30–50 metrin päässä asuinrakennuksista ja näkyisi hallitsevasti alueen asukkaiden ikkunoista ja pihoilta.

Haaralle suunniteltu aurinkovoimala herätti vastarintaa jo keväällä ennen lupajaoston päätöstä. Esimerkiksi kaupungille jätettiin hankkeesta lähes 40 ihmisen allekirjoittama huomautus (LL 3.6.).

 

Aurinkovoimalaa ei ole pistetty jäihin

LOIMAA Ilmattaren hankekehitysjohtaja Jussi Mäkinen kertoo, että valituksesta huolimatta yhtiö ei ole keskeyttänyt hankkeen suunnittelua.

Hän sanoo, että Haaran aurinkovoimalan rakennuslupaa työstetään ja pyritään jättämään vielä tämän vuoden aikana ehdollisena hyväksyttäväksi Loimaan kaupungille.

Näin yhtiöllä voisi olla rakennuslupa valmiina odottamassa, kun hallinto-oikeudelta saadaan aikanaan suunnittelutarveratkaisua koskeva päätös. Mäkinen muistuttaa, ettei yhtiö voi rakentaa ennen kuin suunnittelutarveratkaisu on saanut lainvoiman.

Keväällä Ilmattaren puolelta arvioitiin, että Haaran aurinkovoimalaa koskeva investointipäätös voi syntyä vielä tämän vuoden aikana, ja nopeimmillaan rakentaminen voisi käynnistyä ensi vuonna (LL 25.5.).

Mäkinen sanoo, ettei yhtiö voi tehdä investointipäätöstä ennen hallinto-oikeuden ratkaisua.

Ilmattarella on vireillä myös toinen aurinkovoimala Loimaalle, Metsämaalle Korven alueelle. Toteutuessaan kyse olisi Haaran aurinkovoimalaa suuremmasta hankkeesta, sillä Korvella puhutaan noin 170 hehtaarin alueesta.

Talvella Ilmattaren taholta arvioitiin, että nopeimmillaan yhtiö voisi saada Korven investointipäätöksen tehtyä tämän vuoden aikana. Nopeimmillaan alueen varsinainen rakentaminen voisi alkaa ensi vuonna (LL 9.2.).

Talvella arvioitu aikataulu on osoittanut liian optimistiseksi, sillä Mäkinen kertoo, että sittemmin Varsinais-Suomen Ely-keskus on edellyttänyt hankkeessa ympäristövaikutusten arviointi eli yva-menettelyä.