KOPIT ”Kypärät päähän ja valot kulkuvälineisiin!”

0
LL Arkisto/TS/ Kuvaaja: Timo Jakonen

Turha varmaan enää perään huudella. Hirvikoskentieltä Vakkatielle ti 12.9. klo 20 väärällä puolen tietä vastaan tuli nuori moottorikäyttöisellä kaksipyöräisellä (leveät renkaat), toinen nuori kyydissä, molemmilla pitkät hiukset liehuivat ilman kypärää eikä kulkuneuvossa ollut valoja. Illan hämärtyessä melkoisen riskialtis yhdistelmä.

Nykyaikainen humanismi syntyi, kun järjestö Iheu perustettiin vuonna 1952 Amsterdamissa. Eläisimme paljon paremmassa maailmassa, jos tämän järjestön tavoitteet olisi toteutuneet. Tavoite oli humanistinen maailman, jossa ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Humanismi on järkiperäistä ajattelua, joka pyrkii käyttämään tiedettä luovasti, eikä tuhoavasti. Sekulaarinen maallinen humanismi taas uskoo että vastaukset maailman ongelmiin löytyvät ihmisten omasta ajattelusta ja toiminnasta, eikä mistään yliluonnollisista asioihin puuttumisista.

Taisto Levo

Mitä on Rasismi käsitteenä tarkoittaa oletetun ihmisryhmän arvottamista esimerkiksi etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella alempiarvoiseksi kuin muut ihmisryhmät, Rakenteelliseksi rasismiksi sanotaan instituutioissa ja yhteiskunnan toimintatavoissa vaikuttavaa rasismia. Se voi ilmetä esimerkiksi siten, että huivia uskonnollisena tunnusmerkkinä käyttävät opiskelijat ohjataan opinnoissa automaattisesti hoivatyöhön, eikä esimerkiksi harkita opiskelijan kiinnostusta ja koulumenestystä mahdollista lääkärin uraa varten. Toisena esimerkkinä voi pitää asunto- tai työmarkkinoilla ilmenevää rasismia, kun vuokranantajat tai työantajat suosivat suomenkielisiä nimiä. Rakenteellinen rasismi voi vaikuttaa pysyvästi ihmisen mielialaan, mielenterveyteen ja luottamukseen yhteiskuntaa kohtaan.

Äijä

Alastarolla olevan päivystysringin ihmiset on enimmäkseen yksinäisiä ihmisiä, eivätkä varmaan tee kellekään mitään pahaa. Annetaan heidän hoitaa sosiaalista kanssakäymistä etteivät yksin kotona ollessaan tule mökkihöperöiksi.

Mittari ei ole täynnä