Loimaalla otetaan käyttöön uusi jäteveden perusmaksu – vesikuutioihin 15 prosentin korotus

0
Jätevedenpuhdistamoa rakennettiin vuonna 2014. Uudella jäteveden perusmaksulla vesiliikelaitos pyrkii kattamaan jätevedenpuhdistamon kasvaneet leasingkustannukset. Kuva: LL arkisto.

LOIMAA Loimaalaisten vedenkäyttö kallistuu ensi vuoden alusta alkaen, kun sekä puhtaan että jäteveden kuutiohinnat nousevat 15 prosentilla.

Myös vuosittaiseen puhtaan veden perusmaksuun tulee 15 prosentin korotus. Aivan uutena maksuna tulee jäteveden perusmaksu, joka koskee niitä kiinteistöjä, joilla on viemäriliittymä.

Korotuksista päätti Loimaan Vesi -liikelaitoksen johtokunta, joka hyväksyi uuden taksan ja palvelumaksuhinnaston.

Korotusten myötä puhtaan veden arvonlisäverollinen kuutiohinta on 1,61 ja jäteveden 3,32 euroa. Puhtaan veden verollinen perusmaksu on 55,80 ja uusi jäteveden perusmaksu 81,84 euroa. Perusmaksut jakaantuvat pääsääntöisesti kolmelle laskulle, joten summaa ei makseta kerralla yhtenä könttänä.

Loimaan Veden johtaja Kimmo Virta kertoo, että muitakin hintoja korotetaan vastaamaan tämän hetken kustannustasoa. Hän sanoo, että poikkeuksena vesimittarin talvisäilöön ottamista ja takaisinasennusta koskevaa maksua ei koroteta, koska on myös vesiliikelaitoksen etu, ettei vesivahinkoja tapahdu.

Hintojen korotuksella vesiliikelaitos tavoittelee saavansa arviolta puolen miljoonan euron lisätulot.

Virta kertoo korotusten herättäneen keskustelua vesiliikelaitoksen johtokunnassa. Hänen mukaansa parissa mielipiteessä vastustettiin näin isoja korotuksia, mutta puheenvuorot eivät saaneet kannatusta.

Virta arvioi, että esimerkiksi nelihenkisellä perheellä, jonka puhtaan sekä jäteveden käyttö ovat molemmat 12 kuutiota kuukaudessa, hintojen korotukset tuovat lisähintaa noin 15 euroa kuukaudessa. Kaksihenkisellä perheellä vastaava summa olisi puolet.

Loimaalla vesiliikelaitos korotti taksoja viimeksi tälle vuodelle, mutta Virta muistuttaa, että silloin kyse oli pienestä korotuksesta.

Hänen mukaansa Loimaalla veden hinta on ollut tähän saakka keskiarvoa alhaisempi ja etenkin puhtaan veden perusmaksu on ollut reippaasti edullisempi.

– Vesi on ollut halpaa vuosikausia. Edelleen uskon, että Loimaan Veden maksut tulevat olemaan keskimääräistä kohtuullisempia. Vuoden vaihteen jälkeen nähdään muiden laitosten tekemät hinnantarkistukset.

Vesiliikelaitoksen johtaja perustelee hintojen korotuksia yleisellä hintatason ja korkojen nousulla sekä vedenkäytön vähenemisellä, toisin sanoen vedenmyynnin vähenemisellä.

– Vedenkäyttö ei ole romahtanut, mutta selkeä kuoppa on havaittavissa, hän arvioi ja havainnollistaa vedenkulutuksen pienentyneen noin viidellä prosentilla viime vuonna.

Virta kertoo, että vedenkulutuksen väheneminen on havaittu myös muilla vesilaitoksilla. Hän arvelee taustalla olevan energian kallistuminen, joka on saanut ihmiset säästämään etenkin lämpimän veden kulutuksesta. Hän odottaa tämän olevan uusi normaali myös jatkossa eivätkä ensi vuodelle tulevat isot korotukset ole omiaan ainakaan lisäämään vedenkulutusta.

– Kaikilla laitoksilla on paineita hinnassa, kun myynti alenee, hän suhteuttaa ja sanoo esimerkiksi Loimaan Veden tekevän tänä vuonna reilusti negatiivisen tuloksen.

Hän muistuttaa, että joillain vesilaitoksilla hintoja on jouduttu nostamaan kesken vuottakin, mutta Loimaalla siihen ei ole lähdetty.

– Meillä on ollut kassa hyvässä kunnossa.

Loimaan Vesi varautuu hintojen korotuksilla myös tuleviin investointeihin ja etenkin niihin, jotka tehdään yhteistyössä Loimaan kaupungin kanssa.

Kun kaupunki päättää remontoida esimerkiksi katuja, se tarkoittaa usein myös vesijohtoverkostojen saneeraamista.

– Ne ovat isoja hankkeita katuremontit, kuten Satakunnantie, Virta havainnollistaa.

Hän sanoo, että lähivuosina vesiliikelaitos joutuu ottamaan velkaa investointeihin, mikä on poikkeuksellista, sillä vesiliikelaitoksella ei ole ollut lainaa moniin vuosiin.

Virran mukaan näköpiirissä olevat investoinnit muodostavat taksojen korotuspaineita myös tuleville vuosille.

Uudella jäteveden perusmaksulla vesiliikelaitos pyrkii kattamaan jätevedenpuhdistamon kasvaneet leasingkustannukset. Virta havainnollistaa korkojen nousun kasvattavan puhdistamosta lyhennettävää leasingmaksua 150 000–200 000 eurolla vuodessa.

Tähän saakka vesiliikelaitos on lyhentänyt leasingvelkaa noin puolella miljoonalla eurolla vuodessa ja nyt summa on kohoamassa ainakin väliaikaisesti 700 000 euroon korkojen nousun myötä. Virta arvioi korkotason nousun kasvattavan puhdistamosta lyhennettävää leasingvelkaa peräti kolmella miljoonalla eurolla. Viimeinen iso erä puhdistamosta maksettaneen takaisin vuonna 2040.

Virta muistuttaa, että suurimmalla osalla Suomen vesiliikelaitoksista ja yhtiöistä on jo käytössä jäteveden perusmaksu.