Varhan perhekeskus kokoaa lasten, nuorten ja perheiden palvelut

0
Varhan sähköisen perhekeskuksen aluekiertue jalkautui viime maanantaina Heimolinnaan.Tilaisuus keräsi paikalle paitsi kuntien työntekijöitä myös paikallisia päättäjiä ja järjestötyöntekijöitä. (Kuva: Sari Holappa)

LOIMAA, ORIPÄÄ Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varhassa kehitetään parhaillaan perhekeskusten toimintaa. Loimaa ja Oripää kuuluvat samaan keskukseen Liedon, Marttilan, Kosken, Auran ja Pöytyän kanssa. Yhteensä niitä tulee Varsinais-Suomeen kahdeksan. Kehitystyön tavoitteena on alueellinen yhdenmukaistaminen.

Maanantaina Loimaalle sähköisen perhekeskuksen aluekiertueen kanssa jalkautunut perhekeskusjohtaja Terhi Vierikko sanoo Loimaalla olevan vahvat juuret perhekeskuksen toiminnalle muun muassa kattavan perhe- ja äitiysneuvolan ansiosta.

Kokonaisuutena perhekeskus kattaa ennaltaehkäisevän perhetyön, kasvatus- ja perheneuvolapalvelut, lapsiperheiden kotipalvelun ja opiskeluhuollon palvelut, kuten koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut. Lisäksi perhekeskusverkosto kuten kunnat, järjestöt ja seurakunnat tarjoavat ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea lapsille, nuorille ja perheille.

– Tarkoituksena on painottaa erityisesti lapsiperheiden ennaltaehkäiseviä ja matalan kynnyksen palveluita.

Palvelua voi saada jatkossa paitsi fyysisestä toimipisteestä myös sähköisesti asioiden. Verkostomaisessa palveluntarjonnassa asiointipiste sijoitetaan esimerkiksi päiväkodin yhteyteen. Vierikko sanoo, että lapsilta ja nuorilta saadun palautteen perusteella, he haluavat saada palvelua erityisesti siellä, missä he itsekin ovat.

– Eri toimintamuodot palveluntarjonnassa mahdollistavat hybridimuodon, jonka moni nuori ottaa varmasti mielellään vastaan.

VAIKKA Varhan hartiat ovatkin leveämmät kuin yksittäisen kunnan, Terhi Vierikko sanoo, ettei se itsessään tuo ratkaisua kaikkiin ongelmiin.

– Varhan näkökulmasta on se haaste, miten me saamme alueille henkilökuntaa.

Esimerkiksi perheneuvolassa Loimaan toimipisteessä on avoimena kaksi psykologin tointa, joita ei ole saatu täytettyä. Myös kouluissa toimivista psykologeista on pulaa. Alueella on yhteensä 12 koulupsykologin tointa, joista kaksi on täyttämättä. Äitiys-, lasten- ja ehkäisyneuvolassa on täyttämättä kaksi määräaikaista terveydenhoitajan tointa sekä yksi neuvolapsykologin.

Toisaalta Vierikko sanoo isomman alueen tarkoittavan sitä, ettei työntekijöiden työ ole enää niin toimipistekeskeistä.

– Se helpottaa, kun sama työntekijä voi olla nyt monessa toimipisteessä eri päivinä. Toki hänen tulee tietää ja tuntea esimerkiksi Loimaan muut toimijat.

LOIMAAN kaupungin hyvinvointitoimikunnassa puheenjohtajana sekä kaupungin- ja aluevaltuustossa toimiva Jari Välimäki (kesk.) kertoi tulleensa Heimolinnassa järjestettyyn tilaisuuteen tiedonhalusta.

– Haluan tietää, missä perhekeskuskonseptissa mennään. Mitä olen tänään kuullut, sen perusteella olen tyytyväinen.

Hän pitää myös tärkeänä lähipalveluiden säilyttämistä. Varhan osalta hän toteaa, etteivät ihmiset tiedä, miten uudessa palveluverkossa pitäisi toimia.

– Haluaisin enemmän palvelunohjausta eli enemmän niitä ihmisiä, joihin voi ottaa yhteyttä.

Samaa mieltä oli yleisön joukossa istunut Loimaalla työskentelevä koulupsykologi.

– Varhan organisaatio vaikuttaa usein kaaosmaiselta. Onkin hyvä, että tulee kertausta esimerkiksi siihen, mistä lähteä etsimään sijaisia.

Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestön Maiju Lukkaria huolestutti puolestaan psykologien puute, vaikka tilanne onkin sama monessa muussa paikassa. Varhan työntekijöille hän vinkkasi, että heidän järjestöstään voisi saada tukea, jota voi hyödyntää.

– Olemme miettineet, millaisia ostopalveluita voisimme hankkia. Myös esimerkiksi psykiatristen sairaanhoitajien lisääminen koulujen arkeen on yhtenä vaihtoehtona, perhekeskusjohtaja Terhi Vierikko vastasi.

Fakta

Perhekeskuksen palveluverkostoon kuuluvat

Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut, sisältäen opiskeluhuoltopalvelut
Järjestöjen ja seurakuntien toiminta ja palvelut
Varhaiskasvatuspalvelut, perusopetus ja nuorisopalvelut
Avoin kohtaamispaikka lapsille, nuorille ja perheille
Kuntien terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta
Erityis- ja vaativan tason palvelut
Lähde: Thl