Sekajätteenkuljetus tulee jälleen päätettäväksi – tähän saakka kuluttajat ovat voineet itse kilpailuttaa astioiden tyhjennyksen

0
Loimaan Seudun Ympäristöhuollon roskakuski Marko Merikallio tyhjensi sekajäteastioita Hirvikoskella.

LOIMAAN SEUDULLA jätehuoltoviranomaisena toimiva Forssan kaupungin jätelautakunta päättää tänä syksynä siitä, miten alueen sekajätteenkuljetus järjestetään tulevaisuudessa.

Vaihtoehtoina ovat kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus, jolloin esimerkiksi omakotiasujat ja taloyhtiöt saavat itse valita ja kilpailuttaa sekajätettä kuljettavan yrityksen, sekä toisaalta kunnan järjestämä kuljetus, jolloin käytännössä jätteenkuljetuksen järjestää ja kilpailuttaa keskitetysti Loimi-Hämeen Jätehuolto oy (LHJ).

– Jäteastian tyhjennysväleihin kuljetusjärjestelmällä ei ole vaikutusta, sillä ne on määritelty jätelautakunnan hyväksymissä jätehuoltomääräyksissä, jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Salla Alapirtti kertoo.

Tällä hetkellä tilanne on esimerkiksi Loimaalla, Oripäässä ja Ypäjällä se, että kiinteistönomistajat voivat itse kilpailuttaa sekajätteenkuljetuksen.

Lautakunnan tuleva päätös koskettaa kaikkia, joiden jätehuolto kuuluu jätelain mukaisesti kunnan vastuulle. Tällaisia ovat muun muassa vakinaiset ja vapaa ajan asunnot sekä kuntien hallinto- ja palvelutoiminta.

Päätöksenteon pohjaksi jätelautakunta on tilannut konsultilta selvityksen kiinteistönhaltijan järjestämän sekajätteenkuljetuksen toimivuudesta ja jätelain ehtojen täyttymisestä.

Esimerkiksi Loimaalla on lähes 5 000 tyhjennyspistettä, jotka ovat kiinteistönhaltijan järjestämiä. Laskennallinen liittymisaste on 84 prosenttia, jota konsultti pitää kohtuullisen hyvänä. Jätehuoltojärjestelmään liittymättömiä kiinteistöjä on hieman vajaa tuhat.

Loimaan alueella toimii kolme kuljetusyritystä, jotka tarjoavat palveluita koko kunnan alueelle. Selvityksessä konsultti toteaa Loimaasta, että hintajakauman perusteella selkeästi suurin osa tyhjennyshinnoista on samalla tasolla ja selkeästi korkeampia hintoja ei ole käytössä.

Konsultti toteaa muun muassa, että kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus täyttää jätelain mukaiset vaatimukset esimerkiksi Loimaalla ja Oripäässä. Konsultin mukaan jätelain ehtojen täyttymisestä ei ole varmuutta muun muassa Humppilassa, Ypäjällä ja Punkalaitumella.

Jätelautakunta on pyytänyt jokaista yhteistoiminta-alueen 16 kuntaa ottamaan lausunnossaan kantaa siihen, kumpaa kuljetusjärjestelmää ne puoltavat. Loimaalla lupajaosto on antanut tähän mennessä lausunnon ympäristönsuojeluviranomaisen näkökulmasta.

Kaupungin johtava rakennustarkastaja Harri Salminen summaa lupajaoston näkemystä siten, että Loimaalla jätelain edellytysten katsotaan täyttyvän kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa pääosin, mutta pelkästään konsultin selvityksen perusteella kaikkien kiinteistökohtaiselle kuljetukselle asetettujen edellytysten täyttymistä ei kuitenkaan voida yksiselitteisesti todeta.

– Lupajaosto lausuikin, että asiasta aikanaan päätettäessä tulee vielä varmistua siitä, että käytettävissä on asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset.

Paikallisen jätehuoltofirman Loimaan Seudun Ympäristöhuolto oy:n yrittäjä Tomi Mäkelä toivoo, että jätelautakunta kallistuu kiinteistöhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen kannalle.

Mäkelän huolena on se, loppuvatko pienten paikallisten jätefirmojen työt, jos myös sekajätteen kuljetus kunnallistetaan. Hänen mukaansa kuluttajien maksamat hinnat voivat nousta, jos sekajätteen kuljetus kunnallistetaan.

– Kuten kävi pakkausjätteen osalta, hän huomauttaa.

Kuljetusjärjestelmä tulee jätelautakunnan päätettäväksi kolmatta kertaa viimeisen vuosikymmenen aikana.

Kahdella edellisellä kerralla jätelautakunta päätyi kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen kannalle. Salla Alapirtti kertoo, että molemmilla kerroilla jätelautakunnan päätöksistä valitettiin eri oikeusasteisiin.

– Kummallakaan kerralla, kun on valittu kiinteistönhaltijan järjestämä kuljetus, jätelautakunnan päätöksissä ei ole pystytty perustelemaan, että jätelaissa kuljetusjärjestelmälle asetetut ehdot täyttyvät.

Hänen mukaansa tämän takia asia nousee jälleen päätettäväksi, sillä kaikissa toimialueen kunnissa ei ole nykylainsäädännön mukaista päätöstä kuljetusjärjestelmästä.

– Esimerkiksi Loimaalla on käytössä vuoden 1993 jätelain mukainen sopimusperusteinen kuljetus, ei nykylainsäädännön mukainen kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus.