Te-palvelujen toimipiste näyttäisi säilyvän Loimaalla

0
Kuva: LL / arkisto

LOIMAAN kaupunki on valmis ottamaan Loimaan Te-palvelujen toimipisteen vuokrasopimukset itselleen osana Te-palvelujen valtakunnallista uudistusta.

Kaupunki on ollut mukana Turun työllisyysalueen valmistelussa, ja työllisyysalueella on linjattu, että tilojen vuokrasopimukset voidaan tarvittaessa siirtää toimipisteen sijaintikunnalle.

Uudistuksen myötä julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirretään työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille vuoden 2025 alusta. Koska työllisyysalueiden työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä, Loimaan kaupunki on lähtenyt mukaan Turun yhteistoiminta- eli työllisyysalueeseen valmisteluun.

Loimaalla on Varsinais-Suomen Te-toimiston toimipiste, joka sijaitsee Virastotalossa. Toimipisteessä työskentelee vajaa 20 työntekijää.

Turun kaupungin, Loimaan Te-toimiston ja Loimaan kaupungin edustajat ovat tutustuneet Virastotalon tiloihin. Loimaan kaupunginhallituksen esityslistalta ilmenevien tietojen mukaan Loimaan toimipisteen tilat on arvioitu tarpeellisiksi ja tarkoitusta vastaaviksi myös Te-uudistuksen toteuduttua.

Loimaalla on pidetty tärkeänä lähipalveluiden säilymistä, ja kehittämisjohtaja Paavo Laaksonen uskoo, että Loimaalla säilyy Te-palvelujen toimipiste jatkossakin. Hän sanoo, ettei Turun suunnasta ole tullut merkkejä siitä, etteikö se kelpaisi myös Turun kaupungille.

Loimaan kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy Turun työllisyysaluetta koskevan yhteistoimintasopimuksen ja työvoimapalvelujen järjestämistä koskevan suunnitelman. Jos kaupunginvaltuusto hyväksyy yhteistoimintasopimuksen, Loimaan Te-palvelujen toimipisteen vuokrasopimukset voidaan siirtää Loimaan kaupungille.

Loimaan kaupunki on valmis ottamaan työllisyyspalvelujen tuottamisvastuuta sekä oman että sen lähikuntien osalta, jos siitä erikseen sovitaan työllisyysalueen ja muiden kuntien kanssa.

Laaksonen muistuttaa, että vasta jatkovalmistelussa sovittaisiin tarkemmin siitä, mitä työllisyyspalveluita Loimaan kaupunki voisi ottaa tuottaakseen.

– Lähipalveluiden tuottamisesta laaditaan erilliset sopimukset jäsenkuntien kanssa.

Kehittämisjohtaja pitää mahdollisena sitä, että ainakin osa Loimaan Te-toimipisteen henkilökunnasta siirtyisi aikanaan Loimaan kaupungin palvelukseen.

– Maakunnallisia keskitettyjä palveluja tuottava henkilökunta siirtyy hallinnollisesti Turun kaupungille.