Uutta asumisyksikköä on suunniteltu niin sanotulle Lindenin tontille, Vapaudenkadulle. Etualalla näkyy sairaalan pysäköintipaikka ja taustalla Keskuskoulu.

LOIMAALLE Vapaudenkadulle suunniteltua uutta iäkkäiden palvelutaloa voidaan päästä rakentamaan ensi keväänä.

Kohteen rakennuttajana ja omistajana toimii Suomen Hoiva ja Asunto oy, jonka hankejohtaja Tuomas Terho kertoo, että urakkakisa käynnistetään ensi viikolla.

Urakkakilpailutuksen myötä selviää uudisrakennuksen tarkempi kustannustaso, joka on tähän saakka ollut alustavissa arvioissa vajaan kahdeksan miljoonaa euroa arvonlisäverottomana.

Terho tavoittelee, että vielä tämän vuoden aikana ehdittäisiin hakemaan ja saamaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta (Ara) osapäätös, joka koskee hankkeen kokonaiskustannuksia.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on aiemmin myöntänyt ehdollisen investointiavustusvarauksen asumisyksikköä varten (LL 12.1.).

Terho luottaa siihen, että kohteesta saadaan kilpailutuksen myötä riittävästi ja hyviä tarjouksia, sillä kohde on sen verran iso ja sijaitsee Etelä-Suomessa.

Kolmikerroksinen uudisrakennus on tarkoitus rakentaa Tyksin Loimaan sairaalan lähelle niin sanotulle Lindenin tontille. Tontin pinta-ala on vajaat 5 800 neliötä ja asuintalon laajuus noin 4 460 neliötä.

Terho arvioi varsinaisen rakentamisen kestävän runsaan vuoden verran. Eli jos rakentaminen alkaa suunnitellussa aikataulussa ensi keväänä, valmista pitäisi olla kesällä 2025.

Uuden palvelutalon varsinainen toiminta on aikanaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tuottamaa.

Kyse on ikääntyneiden ihmisten yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköstä. Siihen on suunniteltu 21 yhteisöllisen asumisen asuntoa ja 49 ympärivuorokautisen palveluasumisen asuntoa. Vapaudenkadun palvelutalo korvaa aikanaan Alastarolla sijaitsevan 27-paikkaisen ympärivuorokautisen palveluasumisyksikkö Ilolakodin.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli aihetta tiistaina ja hyväksyi palveluasumisyksikön ehdollisen vuokrasopimuksen Suomen Hoiva ja Asunto oy:n kanssa.

Vuokrasopimuksen voimaantulo edellyttää sitä, että kohde saa Arasta varauspäätöksen mukaisen erityisryhmien investointiavustuksen.

Vuokrasopimuksen kesto on kymmenen vuotta, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Kohteen arvonlisäveroton kokonaisvuokra on vuokrasuhteen alussa runsaat 53 000 euroa kuukaudessa, josta pääomavuokran osuus on runsaat 24 000 euroa.

Hyvinvointialue vuokraa aikanaan asunnot eteenpäin asukkaille.