Ilmatar ei rakenna aurinkovoimalaa Korvelle – yhtiö lopettaa hankkeen

0
Loimaan seudulla Ilmattarelle jää vireille hankkeet Haaralle ja Oripäähän. Kuva: LL arkisto / Pasi Salo.

LOIMAA Energiayhtiö Ilmatar lopettaa Korven aurinkovoimalaa koskevan hankkeen teknistaloudellisista syistä.

Näin kertoo yhtiön hankekehittäjä Anssi Duktig. Hän sanoo yhtiön purkavan alueen maanvuokrasopimuksen Loimaan kaupungin kanssa.

Loimaan kaupunginhallitus hyväksyi viime talvena Ilmattaren kanssa solmittavan maanvuokrasopimuksen Korven aurinkopuiston toteuttamista varten. Vuokrasopimus oli 50 vuoden mittainen (LL 9.2.).

Korven hankkeessa oli kyse Ypäjän ja Humppilan rajojen tuntumassa sijaitsevasta noin 170 hehtaarin metsävaltaisesta alueesta. Toteutuessaan voimala olisi voinut tuottaa energiaa 100–130 gigawattituntia vuodessa eli noin 7 000 sähkölämmitteisen omakotitalon verran.

Yhtiö on selvittänyt hankkeen edellytyksiä viimeisen puolen vuoden aikana. Duktig perustelee hankkeen lopettamispäätöstä kokonaisarvioinnilla, jossa painoivat monet syyt.

Yhtenä tekijänä oli epävarmuus siitä, riittääkö alueella liityntäkapasiteettia valtakunnalliseen sähköverkkoon. Duktigin mukaan pahimmillaan hanke olisi voinut jäädä odottamaan, jos riittävää verkkokapasiteettia ei ole.

Metsävaltaisella alueella painoivat myös voimalan rakentamiskustannukset ja ympäristötekijät. Duktig viittaa muun muassa eläinten ekologiseen käytävään alueella.

Luvituspuolella Ilmattarelta edellytettiin Korvella ympäristövaikutusten arvioinnin laatimista. Yhtiössä pohdittiin yhtenä vaihtoehtona sitä, jos hanketta olisi pienennetty.

Duktig muistuttaa, että Ilmattarella on seudulla vireillä muitakin hankkeita, esimerkiksi Loimaan Haaralla ja Oripäässä sekä Kanta-Hämeen puolella. Tässä kokonaisuudessa Korven voimalahanke näyttäytyi vähemmän kannattavana.

– Emme voi toteuttaa kaikkia hankkeita.

Loimaalla yhtiö keskittyy jatkossa Haaran aurinkovoimapuistoon. Duktig sanoo, että Haaran aurinkovoimalaa koskeva rakennuslupa tullaan jättämään Loimaan kaupungille lähipäivinä.