Loimaan kaupungilla on isoja suunnittelukohteita tuleville vuosille – ensi vuosi on kuitenkin maltillinen

0
Satakunnantien peruskorjaus alkoi tänä vuonna. Töiden on tarkoitus valmistua ensi kesänä.

LOIMAAN kaupunki investoi ensi vuonna noin 3,8 miljoonalla eurolla. Keskeisimmät investoinnit kohdistuvat Satakunnantien kunnallistekniikan peruskorjauksen jatkamiseen sekä Juvanportin asemakaava-alueen kunnallistekniikan toteuttamiseen.

Juvanportin uusi asuinalue sijaitsee Nahkatehtaan ja Moisionpellon asuinalueen läheisyydessä. Alueen kaavoittaminen mahdollistaa 29 omakotitontin ja kolmen rivitalotontin luovuttamisen.

Juvanportin kunnallisteknisen suunnittelun on tarkoitus käynnistyä tämän vuoden lopulla, ja kyseisten rakennustöiden tavoitellaan valmistuvan ensi vuoden aikana.

Tekninen johtaja Antti Korte arvioi, että Juvanportin alueelta on mahdollista päästä luovuttamaan omakotitontteja vielä ensi vuoden aikana, jos kunnallistekniikan rakentaminen sujuu hyvin kilpailutuksineen päivineen. Marssijärjestys on selvä: ensin rakennetaan viemärit ja tiet, sitten vasta voi alkaa yksityinen rakentaminen.

Kokonaisuutena ensi vuodelle ei sisälly teknisen johtajan mukaan mitään isoja avauksia ja investointiohjelma on maltillinen.

Sen sijaan kaupungilla on vireillä ja tulossa useita hankesuunnitelmia, jotka voivat nousta investointilistalle esimerkiksi vuoden kuluttua. Ne voivat kasvattaa kaupungin investointimäärää huomattavasti tulevina vuosina.

Jo tänä vuonna suunnittelupöydällä on ollut isoja investointihankkeita, kuten uusi liikuntahalli, Urheilukeskuksen päärakennus ja Keskuskoulun ruokala. Korte uskoo, että niistä päästään keskustelemaan vielä tämän syksyn aikana. Määrärahoja näihin kohteisiin ei ole osoitettu budjetissa millekään vuodelle, eikä varsinaisia investointipäätöksiä niiden toteuttamisesta ole tehty.

Tämän vuoden aikana suunnitelmia on työstetty niin ikään muun muassa rantapuiston rakentamisesta ja torialueen kehittämisestä sekä varhaiskasvatuksen palveluverkosta.

Keskusta-alueen kehittämiseen liittyen Loimaan kauppatorin ja rannan suunnitelmien jatkotyöstäminen ja siihen liittyvä kuntalaisten osallistaminen olivat esillä myös tämän maanantain kaupunginhallituksessa. Korte sanoo kaupungin varautuvan siihen, että ensi vuonna voitaisiin päästää toteuttamaan jotain näistä suunnitelmista.

Ensi vuoden aikana kaupungilla on tarkoitus käynnistää myös ideasuunnittelu torin vieressä sijaitsevan entisen Kaupungintalon jatkokäytöstä.

– Loimaan entinen Kaupungintalo on saanut uuden asemakaavan, jossa rakennusta ei ole enää suojeltu, eli aluetta voidaan kehittää saneeraamalla Kaupungintaloa tai vaikka korvaamalla se esimerkiksi uudella rakennuksella.

Merkittävimpiä kunnossapitotöitä ensi vuonna tulee olemaan muun muassa pääterveysaseman julkisivujen uusintasaumaus sekä osittainen ikkunoiden vaihto.

Kuntoratojen peruskunnostuksia jatketaan Alastaron ja Juvan kuntoradoilla. Samalla uusitaan molempien ratojen valaistus ledeihin. Melliläjärven kuntoradalle levitetään kivituhkakerros määrärahojen puitteissa. Lisäksi uusitaan Harjureitin valaistusta mahdollisuuksien mukaan.

Laitehankintojen osalta kaupunki aikoo investoida muun muassa latukoneeseen ensi vuonna. Uusi latukone tulisi aikanaan Harjureitin käyttöön.

– Ainakin ensi talven hoito tapahtuu vielä entiseen malliin, kaupungininsinööri Osmo Hongisto muistuttaa.

Elinympäristölautakunta on hyväksynyt oman talousarvionsa, ja seuraavaksi se etenee kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

Fakta

Ensi vuoden investointeja

Satakunnantien kunnallistekniikan peruskorjaus jatkuu.

Juvanportin uuden asuinalueen kunnallistekniikan rakentaminen.

Nahinlahden ranta-alueen rakentamisen osittainen toteuttaminen.

Pääterveysaseman julkisivukorjaus.

Kauhanojan koulun julkisivusaneeraus ja lämmönjakohuoneen saneeraus.

Puistokadun koulun ja Keskuskoulun julkisivukorjauksia.

Alastaron urheilukentän automaattisen kastelujärjestelmän rakentaminen.

Huom. Investointeihin voi tulla muutoksia, sillä kaupunginhallitus ja -valtuusto eivät ole käsitelleet niitä.

 

Ensi vuonna suunniteltavia kohteita

Keskustan alueella Käsityöläiskadun, Turuntien ja Väinämöisenkadun loppuosan kunnallistekniikan ja katuympäristön peruskorjaukset.

Nahkatehtaan alueen kunnallistekniikka.

Mäenpään sillan uusiminen ja Kemppilänkadun alikulun saneeraus.

Rantapuiston rakentaminen.

Eteläkaaren jatkaminen Hirvikosken suuntaan.

Mellilän asemanseudun koulun saneeraus.

Heimolinnan toiminnallisuuden ja akustiikan parantaminen.

Melliläjärven ympäristön kehittäminen.

Pyhäjärven rannalla sijaitsevan Kalikan alueen kehittäminen.