Oripään kuntaverotukseen pienehköjä kiristyksiä ensi vuodelle

0
Kunnanvaltuusto keskusteli etenkin kiinteistöveroista, mutta myös yleisemmin kuntatalouden näkymistä.

ORIPÄÄN kunnanvaltuusto päätti ensi vuotta koskevat tulo- ja kiinteistöverot.

Kiinteistöverotuksen puolella muutoksia tuo kiinteistöverolain uudistus, joka toteutuessaan tarkoittaisi maapohjan kiinteistöveron korotusta Oripäässä 0,2 prosenttiyksiköllä.

Kunnanjohtaja Timo Tolppanen perusteli valtuustolle, että eduskunnan käsittelyssä olevan lainsäädännön perusteella maapohjan kiinteistöverotus tulee erottaa omaksi verolajikseen ja määrittää sille kiinteistöveroprosentti väliltä 1,30–2,0.

Tähän saakka maapohjan kiinteistöverotus on määräytynyt Oripäässä yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan, joka on ollut 1,10.

Verohallinnon arvion mukaan Oripäässä maapohjaan tehtävän kiinteistöveron korotuksen kustannusvaikutus on kuusi euroa per asukas. Valtuutettu Mika Nieminen (kesk.) kysyi, miten se käytännössä jakaantuu Oripäässä, mutta Tolppanen ei osannut vastata kysymykseen tässä vaiheessa.

Oripää ei ole maapohjaa koskevan korotuksensa kanssa yksin, sillä Tolppanen arvioi, että alarajan korotuksen takia 245 kuntaa joutuisi asettamaan maapohjan kiinteistöveron nykyistä korkeammaksi.

Lisäksi Oripäässä korotetaan yleistä kiinteistöveroprosenttia 0,2 prosenttiyksiköllä 1,30:een. Korotuksella tavoitellaan noin 9 000 euron lisätuloja kunnan kassaan eli yhteensä noin 54 000 euron verotuloja.

– Kiinteistöveron nostolla pyritään korostamaan kiinteistöveron merkitystä kuntien tulopohjassa, Tolppanen taustoitti yleisellä tasolla.

Valtuutettu Asmo Mikkola (ps.) oli huolissaan siitä, miten kiinteistöveron kiristykset ja sitä myöten kustannusten kallistuminen vaikuttavat kunnan vetovoimaan yritysten ja asukkaiden silmissä.

Valtuutettu Tapio Pajula (kesk.) kysyi, mihin perustuu Oripään voimalaitoksille määräämä 3,10 prosentin kiinteistövero. Valtuuston puheenjohtaja Matti Kulmanen (kok./sit.) vastasi Oripään voimalaitosveron olevan valtakunnallisessa maksimissa, eikä sitä voida enempää nostaa.

Valtuutettu Annika Saarikko (kesk.) mietti, voiko voimalaitosten kiinteistöveroprosentti olla kuntien kilpailukykytekijä, kun yritykset pohtivat voimalaitosten sijoittumista. Timo Tolppanen vastasi pariin selvitykseen pohjautuen, ettei tuulivoimaloita ole näillä näkymin tulossa Oripäähän, mutta kolmekin firmaa on kiinnostunut aurinkovoimalan sijoittamisesta Oripäähän.

Oripääläisten kunnallisveroon on tulossa ensi vuodelle pikkuinen viilaus, kun tuloveroprosentti nousee 0,04 prosenttiyksiköllä 8,40:een. Muutoksen pientä taloudellista mittaluokkaa voi suhteuttaa siihen, että tuloveron kymmenyksen muutoksen (0,1 %-yks.) arvioidaan vaikuttavan Oripäässä noin 20 000 euron verran.

Tolppanen kertoi valtuustolle muutoksen johtuvan siitä, että ensi vuodelle tuloveroprosentit tulee ilmoittaa kymmenyksen tarkkuudella siten, että veroprosentti pyöristetään lähimpään kymmenykseen.

Valtakunnallisen sote-uudistuksen myötä Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennettiin tälle vuodelle 12,64 prosenttiyksiköllä, mikä tarkoitti Oripäässä kunnan tuloveron tippumista 8,36:een.

Oripäässä arvioidaan 8,40 tuloverolla kertyvän yhteensä noin 1,94 miljoonan euroa ensi vuonna.

Verovaltuustossa sivuttiin myös ensi vuoden budjettivalmistelua. Tämänhetkisten tietojen perusteella Oripään kunta tähtää ensi vuonna vajaan 12 000 euroon ylijäämään eli suurin piirtein nollatulokseen.

Tolppanen luonnehti ensi vuoden talousarviovalmistelua lainaten talouspäällikön sanoja siten, että talousarviosta on luita myöten hiottu kaikki ylimääräinen pois.

Valtuutettu Pertti Liinojaa (vas.) askarrutti se, miten ensi vuoden budjettiin virkamiesvalmistelussa tehdyt karsimiset vaikuttavat kuntalaisten palveluihin. Hän ei pitänyt varmana sitä, voidaanko niitä kaikkia hyväksyä.

Oripään kuluvan vuoden tulosennuste on noin 160 000 euroa plussalla. Ennuste on ennakkoon arvioitua heikompi, sillä alun perin kunta tavoitteli budjetissaan tälle vuodelle yli puolen miljoonan ylijäämää.

 

Fakta

Oripään ensi vuoden veroprosentit

Tulovero 8,40.

Yleinen kiinteistövero 1,30.

Maapohjan kiinteistövero 1,30. *

Vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 0,55.

Muiden asuinrakennusten kiinteistövero 1,20.

Yleishyödyllisten yhteisöjen rakennusten ja maapohjan kiinteistövero 0.

Voimalaitosten kiinteistövero 3,10.

*Maapohjan kiinteistövero eriytetään yleisestä kiinteistöveroprosentista, jos kiinteistöverolain uudistus tulee voimaan ensi vuoden alussa.