Osaajia tarvitaan ja asuntoja kaivataan

0
Mielipiteet Loimaan Lehteen toimitus@loimaanlehti.fi

Vuonna 2023 Loimaa tarjoaa monia ylpeyden aiheita asukkailleen. Meillä on ainutlaatuinen yhdistelmä yhteisöllisyyttä, luontoa, kulttuuria, koulutusta ja liikuntamahdollisuuksia. Meillä on erikoiskauppoja ja kansainvälisiä vientiyrityksiä omine tuotteineen. Meillä on valtavasti asioita, joiden johdosta monet meistä toivottaisivat ulkopaikkakuntalaisen lämpimästi tervetulleeksi kaupunkiimme.

Ja töitäkin meillä on. Meillä on niitä niin paljon, että pelkästään Teknologiaklusterin kymmenen kärkiyritystä arvioi henkilöstön lisäystarpeen olevan 500 uutta työntekijää vuoteen 2028 mennessä. Tulevina vuosina osaavaa työvoimaa tullaankin tarvitsemaan seudullemme ehkä enemmän kuin koskaan ennen.

Yritykset ovatkin kauaskantoisesti vahvistaneet yhteisöjään ja sidosryhmäyhteistyötään, jotta uusia ihmisiä saataisiin houkuteltua tänne töihin ja asumaan. Äkkiseltään tuntuisikin siltä, että meillä todella on käsissämme kaikki edellytykset kasvattaa loimaalaisten väkilukua, ja saada uusia työntekijöitä mahdollisine perheineen muuttamaan seudulle.

Työnantajat ovat kuitenkin törmänneet isoon haasteeseen osaavan työvoiman houkuttelun ja uusien työntekijöiden palkkauksen lomassa. Ulkopaikkakuntalaisen on nimittäin hankala asettua Loimaalle nykyisillä vuokra-asuntojen markkinoilla, joka ei ole tarjonnaltaan kummoinen.

Ja nimenomaisesti vuokra-asuntojen, kuten yksiöiden, kaksioiden tai kolmioiden, sillä vain harva haluaa ensiasunnokseen hankkia uudelta paikkakunnalta omistusasuntoa.

Tyypillisesti uusi työntekijä perheineen aloittaa seudun tunnustelun vuokra-asunnosta käsin, ja sopeutumisen edetessä 2–3 vuoden päästä muutosta alkaa pysyvämpi asettuminen seudulle, esimerkiksi rakentamisen tai omakotitalon hankinnan myötä. Lisäksi huomionarvoista on nuorempi sukupolvi, joka mieluummin lainaa kuin omistaa, eikä välttämättä hanki omistusasuntoa missään elämänkaaren vaiheessa.

Tällä hetkellä seudun vuokra-asuntojen tarjonnassa näkyy se tosiasia, että asuntojen kuntojen parantamiseen ei välttämättä ole ollut taloudellisia resursseja tai muutoin intressejä. Tämä näkyy useissa ilmoitetuissa vuokrakohteissa välittömien kunnostustöiden tarpeina.

On todennäköistä, että esimerkiksi korkeakoulutetun nuoren näkemys hyvästä asunnosta poikkeaa huomattavasti siitä, mitä Loimaan vuokra-asuntotarjonta tällä hetkellä on, niin kunnoltaan kuin varustukseltaankin. Parempikuntoiset ja nykyaikaiset vuokra-asunnot näkyvät asuntotarjonnassa vain hetkellisesti, sillä niille riittää kysyntää.

Vielä oma lukunsa kaupungin asuntotarjonnassa on hyväkuntoiset ja siistit asunnot, jotka ovat täysin tyhjillään – eikä niistä ilmoitetakaan missään. Vuokranantajilla saattaa olla tähän syynsä, esimerkiksi pelko siitä, että asuntoon sijoittuu sellainen vuokralainen, joka ei maksa vuokraa tai sotkee asuntoa. Tällaisten pelkojen myötä niin sanottujen piiloasuntojen markkina kasvaa. Turvaa ja helpotusta sopivan vuokralaisen etsimiseen pitäisikin saada entistäkin vahvemmin paikallisilta vuokravälitystoimijoilta.

Loimaan kauppakamariosaston hallitus haluaa tuoda esille huolensa seudun hyväkuntoisten vuokra-asuntojen puutteesta, ja rohkaiseekin eri tahoja seuraavasti:

Loimaan kaupunkia rohkaisemme laaja-alaiseen asumisen suunnittelun kehittämiseen sekä investointeihin. Lukuisia hyväkuntoisia vuokra-asuntoja tulisi hankkia eri puolilta kaupunkia pitkäjänteisesti ja tulevia tarpeita ennakoiden.

Vuokranantajia kannustamme pitkällä tähtäimellä investoimaan kiinteistöjen ylläpitoon ja peruskorjauksiin. Asuntojen kunto ja varustus pitäisi olla siisti ja nykyaikainen.

Paikallisia kiinteistö- ja vuokravälitystoimijoita kehotamme entistä vahvemman roolin ottamiseen seudulla. Myös ”piiloasuntojen vuokraajat” tulisi tavoittaa ja rohkaista heitä vuokraamaan tyhjillään olevia asuntoja.

Tarve on suuri ja esimerkkinä siitä Loimaan Teknologiaklusteri, joka etsii tällä hetkellä aktiivista vuokra-asuntojen välityskumppania, sillä sen jäsenyrityksillä on lukuisia vuokra-asuntotarpeita.

Haluamme myös nostaa esiin seudullamme väliaikaisesti majoittuvan ulkopaikkakuntalaisen työvoiman, kuten urakoitsijat, alihankkijat, sekä muut vieraat ja yritysten asiakkaat. He tarvitsevat asumista työviikon ajaksi, joten tuomme viestiä myös näistä tarpeista:

Majoituspalveluiden tuottajia kannustamme räätälöimään kilpailukykyisiä hinnoittelupaketteja yrityksille ja huomioimaan pitkäaikaisen yhteistyön mahdollisuudet.

Yksityisiä henkilöitä kannustamme lisäämään Loimaan seudulla laadukasta, mutta edullista Airbnb -tyyppistä toimintaa, eli kalustettujen huoneistojen väliaikaista vuokrausta.

Loimaan vuokra-asumistarjontaa lisäämällä ja kehittämällä voimme parantaa kaupungin yleistä asumiskelpoisuutta ja seudun houkuttelevuutta, mikä hyödyttää sekä nykyisiä asukkaita, yrityksiä että koko kaupunkiyhteisön tulevaa kasvua.

Loimaan kauppakamariosaston hallituksen puolesta,

Pekka Heikonen,

hallituksen puheenjohtaja, Pemamek Oy

Tero Järvinen,

toimitusjohtaja, Nordic Traction Oy

Jukka-Pekka Korja,

toimitusjohtaja, Vallox Oy

Kari Mylén, toimitusjohtaja,

K. Mylen Oy

Niina Nurmi,

asiamies, Loimaan kauppakamariosasto