Valtuusto itsekriittisellä päällä

0

– Viime vuosina kaupunginvaltuusto on kokoontunut harvakseltaan ja päätettäviä asioita on ollut vähän. Koetaanko tämä hyväksi vai huonoksi asiaksi, Jari Välimäki kysyi valtuustolta osavuosikatsauksen käsittelyssä Keskustan valtuustoryhmän puheenvuorossa.

Harvasta kokoustahdista kertoo esimerkiksi se, että osavuosikatsaus käsiteltiin vasta nyt lokakuussa, vaikka se itse asiassa kertoo kaupungin tilanteesta kesäkuun lopun tietoihin perustuen.

Valtuuston esityslistakin kertoo myös valtuuston roolista. Seitsemän asiakohdan listasta viisi valtuusto merkitsi tiedokseen ja kahdesta tehtiin varsinainen päätös: Loimaa liittyy Turun työllisyysalueeseen ja sivistyslautakunnasta tulee vastuullinen toimielin ehkäisevän päihdetyön tehtävien järjestämisessä.

Jari Välimäki muistutti hallintosäännöstä, jonka mukaan mukaan valtuusto on päättävä elin kaupungissa ja peräsi muun muassa yhteisesti hyväksytyn strategian ja kärkihankkeiden etenemisen seurantaa kaupunginhallitukselta, joka vastaa valtuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

Esimerkiksi asumismahdollisuuksien parantamiseksi varatusta 600 000 investointimäärärahasta vuokra-asuntojen hankkimiseksi on puolet käyttämättä.

– Miten se käytetään? Entä missä viipyy asuntopoliittinen ohjelma, jonka luvattiin valmistuvan syyskuussa?

 

Jorma Rinne (kok) puolestaan penäsi kaupunkikonsernin omistajaohjauksen terävöittämistä, kun valtuusto merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomuksessa esitettyjen kysymysten johdosta saamat vastineet hallitukselta ja lautakunnilta. Tarkastuslautakunta puuttui arviointikertomuksessaan esimerkiksi juuri valtuuston rooliin, päätöksenteon keskittymiseen viranhaltijoille ja kaupunginhallitukselle sekä konserniyhtiöiden omistajaohjaukseen.

– Painottaisin ennakko-ohjausta, valvonta on meillä hoidettu – raporttia tulee ja menee, Jorma Rinne totesi.

Hän aukaisi ennakko-ohjauksen ja kokonaisuuden paremman punnitsemisen tarvetta kahdella esimerkillä.

– Omistamme kaukolämpöyhtiöstä 51 prosenttia. Se ilmoitti talvella 10 prosentin korotuksesta, minun mielestäni yllättäen. Kaikki meni muodollisesti oikein ja demokraattisesti, yhtiön hallitus voi tällaisen päätöksen tehdä. Juuri syksyllä vesilaitos korotti noin saman verran maksuja. Sekin kohtuullisen yllättäen.

Päättäjien tilannetta hän kuvaa kahdella pallilla istumiseksi.

– Samalla kun kaupungin tulisi organisaationa toimia hyvin ja taloudellisesti, olemme vastuussa myös äänestäjille, yrityksille, kaikille täällä Loimaalla.

Jotain ennakko-ohjaukselle pitäisi hänen mukaansa tehdä, vähintään päättäjien saada paremmin tietoa tulossa olevista, kaupunkilaisia koskevista asioista.

– Ettei tarvitsisi lukea kaikkea Loimaan Lehdestä , niin kuin näissä molemmissa korotuksissa tapahtui.

Jorma Rinne kiitti lautakuntaa urakoinnista ja muistutti valtuustoa kertomuksen viimeisestä lauseesta, jossa todetaan, että ”investointeja tarvitaan, mutta kaupungin velkatilanne tulee ottaa huomioon varsinkin tässä korkotilanteessa”.

Jari Välimäki otti kaupungin osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä kantaa investointien puolesta, ja totesi, että ne ovat kaupungin vetovoiman ja kehittämisen kannalta tärkeitä.

– Tänä päivänä investoinneista puhuttaessa pitää kyllä mainita korkojen nousu, joka on hyydyttänyt varsinkin asuntomarkkinoita. Korot kuuluvat talouteen, eivätkä varmaan merkittävästi laske jatkossakaan.

Kun rakennus- ja kiinteistöyhtiöt ovat ajautuneet taloudellisiin ongelmiin, julkisen talouden olisi hänen mukaansa kuitenkin edullista rakentaa.

– Ehkä jopa tärkeää rakentaa.

 

 

Työllisyyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille vuoden 2025 alussa (LL 28.9.). Kehittämisjohtaja Paavo Laaksonen esitteli valtuustolle Turun työllisyysaluetta koskevaa yhteistoimintasopimusta ja työvoimapalvelujen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa, jotka valtuusto hyväksyi.

Valtuutettu Olavi Suominen (kok) kysyi, että kun esityksessä oli Kuntaliiton lukuja viime vuodelta, pitääkö suunnitelmassa esitetty 700 miljoonan kustannus enää paikkaansa.

– Tiedämme, että työttömyys on oleellisesti lisääntynyt ja se lisää oleellisesti myös kustannuksia. Onko aineisto viime hallituskaudella tehtyä aineistoa, jota uusi hallitus joutuu korjaamaan ja syntyykö tästä kustannuksia, joita ei koskaan valtionavuissa korvata.

Paavo Laaksonen tarkensi, että luvut ovat helmikuulta ja kustannusten kattamiseksi on yhteisesti sovittu malleista, joilla niitä vielä tarkastellaan.

– Haasteelliseksi tilanteen tekee se, että järjestelmät muuttuvat samaan aikaan niin monella tavalla, hän totesi kustannuksista ja viittasi esimerkiksi hyvinvointialueisiin.

 

Nuijaa kopautettiin hyväksymisen merkiksi valtuustossa myös kuntalais- ja valtuustoaloitteiden käsittelyn tilanteelle sekä uudelle varavaltuutetulle Merja Jämsénille, joka tuli paikkakunnalta muuttaneen Tapio Kuuselan tilalle perussuomalaisten ryhmään.

Valtuusto kokoontui poikkeuksellisen varamiehisenä, sillä vain Vasemmistoliitto ja SDP olivat paikalla varsinaisten valtuutettujen voimin. Kokoomuksen ja kristillisdemokraattien, keskustan sekä Meidän Loimaan ryhmistä paikalla olivat toiset varavaltuutetut, kun ensimmäisen varasijan henkilöt olivat estyneitä.

Perussuomalaisilla puolestaan oli paikalla esteestä ilmoittaneiden Juha Vuorisen ja Sini Peltosen tilalla ensimmäinen varavaltuutettu Jarmo Metsänperä ja kuudes varavaltuutettu Merja Jämsén, sillä toinen, kolmas, neljäs ja viides varavaltuutettu eivät päässeet paikalle.