Hallitus vie sote-yhdistysten rahoituksesta neljänneksen

0
Palvelukeskus Tuulensuussa järjestetyssä keskustelutilaisuudessa pohdittiin sote-alaan liittyvien yhdistysten tulevaisuutta. Vapi ry:n puheenjohtaja Paula Kukkonen ja Loimaan kaupunginjohtaja Jari Rantala keskustelivat etäyhteyden päässä olevan kansanedustaja Annika Saarikon kanssa aiheesta. (Kuva: Sari Holappa)

LOIMAA Istuva hallitus on leikkaamassa sote-alan järjestöjen avustuksista 100 miljoonaa euroa vuodesta 2027 eteenpäin. Leikkaus tarkoittaa noin 25 prosentin vähennystä avustusten kokonaissummaan, joka on tänä vuonna 373 miljoonaa euroa.

Rahoituksen leikkaaminen ja siitä noussut huoli nousi esiin Loimaan seudun omaishoitajat ry:n ja Varsinais-Suomen vammais- ja pitkäaikaissairausjärjestöt Vapi ry:n omaishoitajien teemaviikolla järjestämässä keskustelutilaisuudessa.

Vapi ry:n puheenjohtaja Paula Kukkonen sanoi, että heidän järjestölleen se tarkoittaa yhden työntekijän vähentämistä ja tilojen supistamista. Nyt järjestö työllistää vakituisesti kolme henkeä.

– Vaikka pärjäämme nykyisillä avustuksilla, liikkumavara on tosi pieni jo nyt.

Hän huomautti myös, että samaan aikaan, kun avustuksista leikataan, järjestöjen jäsenmaksut vähenevät jäsenmäärien tippuessa. Erityinen huoli tulevaisuudesta on Kukkosen mielestä sellaisten yhdistysten kohdalla, jotka toimivat täysin ilman palkattua henkilökuntaa. Loimaan seudun omaishoitajat ry:n toiminnanjohtaja Tiina Haapanen kertoikin, että usein rahoituksen hakeminen on varsin työläs prosessi, joka vie paljon työaikaa.

– Se on kaikki pois asiakastyöstä.

Tilaisuudessa mukana ollut Loimaan kaupunginjohtaja Jari Rantala puolestaan muistutti paikallisia yhdistystoimijoita, että myös Loimaan kaupunki jakaa järjestöille avustuksia. Vaikka varsinaisten sote-palveluiden järjestäminen ei enää kuulu kunnille, Loimaan kaupungin budjetista on varattu hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvien yhdistysten avustamiseen 12 000 euroa.

– Lisäksi valtionosuuteen kohdennetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen rahoitusta, jonka kokonaissumma on 250 000 euroa. Sitä keskustelua voi käydä, voiko siitä kohdentaa osan paikallisille järjestöille.

FLUNSSAN vuoksi etäyhteyden kautta keskustelutilaisuuteen osallistunut kansanedustaja Annika Saarikko (kesk.) sanoi laskeneensa, että Varsinais-Suomessa toimii Varhan kanssa yhteistyössä 938 järjestöä, joista suurin osa on pieniä potilasjärjestöjä.

– Se on valtava määrä työtä ihmisten parissa.

Hän korostikin, että järjestöjen tekemä työ on ensiarvoisen tärkeää erityisesti sen tuoman yhteisöllisyyden vuoksi.

– Ihmiset tarvitsevat vertaistukea ja sen merkitys on ilmeinen.

Järjestöjen merkityksellisyydestä huolimatta hän ei usko, että hallitus tulee perumaan suunniteltuja leikkauksia. Hän perusteli sitä maailmanpoliittisella tilanteella, jonka vuoksi valtio lisää entisestään turvallisuuspoliittisia menojaan.

– Sen jalkoihin uhkaa nyt jäädä pehmeämpi turvallisuus, joka tarkoittaa esimerkiksi hyvin toimivaa peruskoulua, vanhustenpalveluita ja juuri kolmatta sektoria.

Saarikko harmittelikin, että järjestöjen avustusleikkaukset ovat jääneet nyt sota- ja kriisiuutisten varjoon. Hän kehotti yhdistyksissä toimivia avaamaan keskusteluja leikattavan summan kohtuullistamisesta sillä perusteella, että myös pehmeätä turvallisuutta tarvitaan.

– Kova turvallisuus ei saa olla valtion ainoa tarkoitus, hän painotti.