Talousvedelle keittokehotus – koskee Loimaan kaupungin ja entisen Loimaan kunnan aluetta

0
Kuva: LL / Arkisto

Loimaa

Kaikki juoma- ja ruokavesi on keitettävä 5-10 minuuttia entisen Loimaan kaupungin ja Loimaan kunnan alueella.

– Pelkkä kiehauttaminen ei riitä. Vettä voi keittää kerralla suuremman määrän ja käyttää myöhemmin jäähdytettynä. Peseytymiseen vettä voi käyttää normaalisti, Loimaan Vedestä todetaan.

Veden laatu täyttää laatuvaatimukset Loimaan Veden muilla toiminta-alueilla eli Alastarolla ja Mellilässä ja vettä voi käyttää näillä alueilla normaalisti.

Vedestä otetaan vesinäytteitä maanantaina 20.11.2023. Veden keittokehotus on voimassa ainakin keskiviikkoon 22.11.2023 saakka, jolloin tiedotetaan maanantaina otettujen näytteiden tuloksista ja annetaan uudet toimintaohjeet.

– Talousveden klooraus aloitetaan tänään. Kloori tuhoaa mahdollisia haitallisia bakteereita, mikäli niitä on päässyt putkivuodon yhteydessä verkostoon.

Loimaan Vesi teki päävesijohdon korjaustöitä Pappisissa tänään torstaina aamupäivällä ja tiedotti iltapäivällä, että korjaustyö on odotettua suurempi. Keittokehotus annettiin puoli viiden aikaan.

 

Päävesijohdon vuodon korjaustöiden takia vedenjakelussa voi Loimaan Veden mukaan esiintyä paineenvaihteluita.

-Jaettavassa vedessä saattaa korjauksen jälkeen ilmetä mahdollisesti kauempanakin rauta- ja mangaanisaostumia. Vesi on syytä juoksuttaa kirkkaaksi ennen käyttöä, koska muun muassa astiat ja pestävät vaatteet saattavat värjäytyä.

Vedenjakelun turvaamiseksi vettä johdetaan Alastaron suunnasta Loimaan kaupunkiin päin. Tämä aiheuttaa verkostopaineen alenemista Alastarolla ja virtaussuunnan muutoksen ja paineenvaihteluiden vuoksi vedessä voi ilmetä rauta- ja mangaanisaostumia myös Alastaron alueella.

-Vesi on syytä juoksuttaa kirkkaaksi ennen käyttöä ja käyttää harkiten vain välttämättömiin tarpeisiin.