Terveysasema lähtemässä Ypäjältä? Hyvinvointialueen suunnitelma palveluverkosta kuumensi valtuuston keskustelua

0
Valtuutetut naureskelivat kokouksen jälkeen, että ei kai nyt oteta kuvaa, kun on vieläkin posket punaisena kannanotoista hyvinvointialueen Ypäjää koskeviiin suunnitelmiin liittyvästä keskustelusta. Kuvassa Maarit Ruusiala, Mervi Ilvesmäki, Keijo Leppänen ja Mirva Ylösmäki.

– Hyvinvointialue OmaHämeellä on palveluverkosta kolme vaihtoehtoista skenaariota. Yhteistä niille on se, että jokaisessa esitetään muun muassa Ypäjän terveysaseman alasajoa, kunnanjohtaja Tatu Ujula selosti kunnanvaltuustolle.

Huolestuttavinta niissä on hänen mukaansa se, että alue ei ole tehnyt riittäviä laskelmia siitä, minkälaiset vaikutukset lopetuksella on laajemmassa mittakaavassa hyvinvointialueen talouteen.

Hän arvelee, että alue ei tule saavuttamaan hakemiaan säästöjä terveysaseman lopettamisella.

– Joillakin keinoilla ihmiset on hoidettava.

Jos heidät hoidetaan muissa yksiköissä, näiden ”rasitustaso” kasvaa ja huomioon pitää hänen mukaansa ottaa sekin, että ihmisten kulku Ypäjältä muualle voi olla hyvinkin rajoittunutta ja julkista liikennettä ja taksejakaan ei ole riittävästi.

Tatu Ujula huomautti, että hyvinvointialueelle on tulossa uusi sairaala Hämeenlinnaan ja sinne on Ypäjältä pisin matka.

– Jos sairaalapalveluita keskitetään sinne, olisi loogista, että Ypäjällä olisi edes lähipalveluita.

Ratkaisuksi esitetyt digitaaliset ja liikkuvat palvelut eivät riitä ja suunnitelmien elinvoimavaikutuksiakaan ei hänen mukaansa tule unohtaa.

– Miten vaikuttaa yrityskenttään, entä Hevosopiston toimintaan?

– Numerot tulee olla selvillä ennen kuin tehdään ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen vaikuttavia muutoksia, hän totesi ja pohti, että kun vaikutuksia kuntalaisille on, kunnan intressikin olisi keskustella ja etsiä ratkaisuja niin, että palvelu kunnassa voisi säilyä.

Valtuuston puheenjohtaja Jari Hepomaa (kok) suositteli kaikille netistä löytyvän 180-sivuisen lausunnon lukemista.

– Itselleni jäi siitä sellainen käsitys, että Ypäjän terveysasema on ollut taloudellinen ja tuloksekas yksikkö ja kiinteistö on vielä kohtalaisessa kunnossa. Perustelut ovat vähän ontuvat lakkautukselle.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Alanko (kesk) sanoi, että kunnassa pohdittiin lausuntoa tehtäessä pienimpiäkin yksityiskohtia.

– Kun esimerkiksi lasten kulkeminen hammaslääkäriin vaikeutuu, niin kyllä se vaikuttaa kunnan houkuttelevuuteen ja elinvoimaan.

Hyvinvointialueen suunnitelmista on Ypäjällä jo kohistu ikäihmisten saunotuksesta, jossa alueen kotihoidon työntekijät eivät enää saisi avustaa asiakkaita ja myös keskitetty saunotuspalvelu loppuu. Muutos koskee noin kahta sataa asiakasta Humppilan, Tammelan, Forssan, Jokioisten ja Ypäjän alueella.

– Käyttäjiä on aika vähän, mutta näille käyttäjille se voi olla oikeasti henki ja elämä, Maarit Ruusiala (kesk) muistutti saunotusavun tärkeydestä ja mietti, että ehkä kuntana olisi hyvä miettiä, miten saataisiin turvattua elämän pieni ilonaihe eli saunaan pääsy.

Hän näki myös, että saunaan kuljettaminen ei ole pelkkää menoa vaan se voi olla myös ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa ja siten säästöä.

– Miten vanhukset liikkuvat sitten palveluihin Forssaan ja muualle, se tulee olemaan todella hankalaa. Tulee takseille kiire, huokaili puolestaan Keijo Leppänen (kesk) ja kertoi, että sekä Ypäjän että alueen vanhusneuvosto on asiasta keskustellut ja alueen neuvosto on jättämässä asiasta lausunnon.

Mirva Ylösmäki (kesk) kiitti kunnanjohtaja Tatu Ujulaa oman kunnan kuntalaisten puolustamisesta ja siitä, miten paljon tämä on tehnyt työtä lausunnon eteen. OmaHämeen suunnitelmista hän nosti esiin päästöt, joita pitkistä matkoista palveluihin tulee väistämättä.

– Täältä kun lähdetään perhekunnittain Hämeenlinnaan päin ajelemaan se vie myös vanhemmalta sen työpäivän.

Piia Heikkilä (kok) arveli, että jotta vasteaika olisi kaikille sama, ypäjäläisten pitkämatkalaisten tulisi päästä jonon ohi sairaalassa Hämeenlinnassa päivystyksessä.

– Ei voi ajatella, että me täällä odotamme ensin tunnin, että joku tulee noutamaan, sitten toinen tunti matkustetaan ja sitten jonotetaan kaksi tuntia sairaalassa.

Kiinteistöveroprosentit pysyvät samoina kuin tänä vuonna, mutta tuloveroprosentiksi valtuusto vahvisti 9,3, kun se tänä vuonna on ollut 9,36.

Kunnanjohtaja Tatu Ujula sanoi valtuustolle, että tavoitteena on laatia ylijäämäinen budjetti.

– On hienoa, että pystytään tekemään veroprosentissa muutos alaspäin tällaisessa tilanteessa, hän sanoi, mutta totesi myös, että kipeitä ratkaisuja joudutaan kyllä tekemään, kun mietitään mistä säästetään ja mitä valintoja tehdään.

Tiukan talouden aikaa eletään, vahvisti Matti Alankokin (kesk) ja totesi, ettei talousarvio synny helposti.

– Toimintaa täytyy tarkastella kriittisesti ja sparrata vähän naapurikunnistakin, että miten niissä toimitaan. Varmaan erinäköisiä yhteistyökuvioitakin täytyy taas miettiä tarkemmin.

Ihmettelyä aiheutti maapohjaa koskeva veroprosentti, jota koskevan lakiesityksen käsittely on vielä eduskunnassa kesken, mutta kuntia on velvoitettu siitä jo päättämään.

– Miten lähetetään keskeneräinen asia kuntiin päätettäväksi? Kyllä laki pitäisi tehdä ensin ja sille pitäisi sitten tulla jonkinnäköinen voimaantuloaika, Jari Hepomaa totesi ja arveli, että valtion virkaoneistolla olisi tässä jonkinlainen itsetutkiskelun paikka.