Virttaalle saatiin lahjoitus, jota ei toivottavasti koskaan tarvita

0
Sähköalan yrittäjä Tenho Vartia asensi defibrilaattorille kaapin tietokoneliike Famikon ja Mikko museon edustalle. Vartia kertoo kaapin kestävän kylmyyttä 40 pakkasasteeseen saakka.

LOIMAA/VIRTTAA Virttaan kylälle on hankittu defibrillaattori eli sydäniskuri. Laite on noudettavissa entisen Osuuspankin kiinteistön luota. Sitä varten on asennettu lämmitetty kaappi rakennuksen edustalle ulkoseinään.

Sydäniskurin hankinnan on kustantanut Osuuspankki Harjuseutu yleishyödyllisellä lahjoituksella, jota Virttaan seudun kyläyhdistys oli hakenut.

– Saimme kylälle jotain, jota ei toivottavasti koskaan tarvita, kyläyhdistyksen puheenjohtaja Mira Heikkilä mietti tyytyväisenä.

Hän pitää tärkeänä sitä, että laite on saatu sellaiseen paikkaan, josta se on kaikkien saatavilla.

Sydäniskurin käyttökoulutus järjestettiin Kahvila-Ravintola Siilinpesässä. Laite on hankittu huittislaisesta Auts-Tuote oy:stä, jonka yrittäjä Hanna Immonen piti myös ensiapukoulutuksen.

– Laite on kenen tahansa haettavissa elvytystilanteeseen.

Sydänliiton verkkosivuilta löytyvän määritelmän mukaan defibrillaattori on laite, jolla sydänpysähdystilanteessa pyritään poistamaan sydämen pysäyttänyt haitallinen rytmihäiriö antamalla elvytettävälle hoitava tasavirtasähköisku.

Immonen kertoi laitteen parantavan selviytymismahdollisuuksia, mutta se ei korvaa painelu- ja puhalluselvytystä.

– Laite tukee muuta elvytystä.

Immonen muistutti soittamisesta hätäkeskukseen, jolloin myös puhelimen toiseen päähään saadaan henkilö ohjeistamaan elvytystä. Lisäksi defibrillaattori kertoo, mitä auttajan tulee tehdä: se analysoi sydämen rytmin ja osaa arvioida, tarvitaanko tilanteessa sähköiskua.

– Voi myös olla, ettei iskua suositella. Silloin jatketaan elvytystä.

Immonen kertoi laitteen mukana tulevan myös sakset ja partaterän, joiden avulla elvytettävän rintakehän saa paljaaksi niin vaatteista kuin mahdollisista rintakarvoista, sillä rintakehään kiinnitettävät lätkät tarvitsevat kunnon ihokontaktin.

Moni voi hermostua tosipaikan tullen, mutta Immonen lohdutti yleisöä sillä, että kaikki mitä elvyttäjä tekee, parantaa elvytettävän selviytymismahdollisuuksia.

– Ei kannata pelätä. Jokainen tekee parhaan kykynsä mukaan, mitä pystyy.

Lahjoituksen tehneen OP Harjuseudun edustaja oli myös paikalla seuraamassa käyttökoulutusta.

Asiakkuuspäällikkö Katri Keskitalo kertoi pankin tukeneen paikallisten yhdistysten toimintaa aiempinakin vuosina, mutta tänä vuonna järjestettiin ensimmäistä kertaa erityinen lahjoituskohdehaku.

Tänä vuonna pankilla oli edustajistonsa antaman valtuutuksen mukaisesti käytettävissä yhteensä 12 000 euroa yleishyödyllisiä lahjoituksia varten. Keskitalo sanoi hakemuksia tulleen kymmenkunta, joista viidelle myönnettiin rahoitusta. Näiden viiden hakemuksen rahoittamisen myötä tuli käytettyä koko vuoden lahjoituspotti.

– Koska olemme osuustoiminnallinen toimija, meille on tärkeää olla mukana tukemassa toimintaympäristömme menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia monin eri tavoin.

Defibrillaattoria koskevan koulutuksen kustansi Niemisen Konepaja oy. Sähkötyö Tenho Vartia puolestaan sponsoroi sydäniskurikaapin asennustyön.