Kahdeksannen luokan pojat osoittivat loistokuntonsa Move-testeissä

0
Yläraajojen voimaa mitattiin Move-testeissä etunojapunnerruksella. 60 sekunnin aikana oli määrä tehdä niin monta punnerrusta kuin ehti. Puistokadun koulun 8 E luokan oppilas Nemo Palo ja liikunnanopettaja Tuomas Saastamoinen näyttävät mallia, miten liike tehdään. (Kuva: Sari Holappa)

LOIMAAN SEUTU Vuodesta 2016 peruskoulun 5.- ja 8.-luokkalaisille tehdyt Move-mittaukset osoittavat, että poikien fyysinen toimintakyky on vahvistunut viime vuoteen verrattuna valtakunnan tasolla. Loimaan seudun poikien tulokset seuraavat yleistä suuntausta. Paikoin Loimaalla nähtiin jopa huippusaavutuksia, kun 8. luokan pojat ylsivät mittaushistorian parhaaseen tulokseensa 20 metrin viivajuoksussa.

Sen sijaan tytöillä mittaustulokset laskivat Loimaan seudulla, kun valtakunnallisesti niissä oli tasoittumista usean vuoden heikentymisen jälkeen.

Puistokadun koulun poikien liikunnanopettaja Tuomas Saastamoinen sanoo heidän koulun 8. luokan poikien tulosten olleen parhaat moneen vuoteen. Tyttöjen osalta testit menivät liikunnanopettaja Heli Jalosen mukaan keskinkertaisesti. Hän on kuitenkin tyytyväinen 20 metrin viivajuoksuun, jossa tulokset ylittivät valtakunnallisen tason.

– Mutta keskivartalolihaksista saadut tulokset olivat tavallista heikommat. Tosin tuloksissa ei ole hurraamista valtakunnallisestikaan.

MITTAUKSET koostuvat kuudesta osiosta, jotka testaavat oppilaiden kestävyys- ja lihaskuntoa, liikkuvuutta sekä motorisia taitoja. Valtakunnallisesti oppilaita osallistui syksyn aikana järjestettyihin testeihin reilu 111 000.

Sekä Jalonen että Saastamoinen korostavat, että toimintakyvyn ylläpitämiseen tarvitaan muutakin kuin tunnin tai kahden koululiikunta. Myöskään urheiluseurat eivät ole heidän mielestään aina oikea vastaus, sillä kaikkia ei motivoi niiden tarjoama tavoitteellinen urheilu.

– Sellaista tavallista arjessa tapahtuvaa liikuntaa tarvittaisiin lisää. Sellaista, että liikutaan paikasta toiseen muutenkin kuin jonkun moottorivempeleen kyydissä istuen, Saastamoinen sanoo.

Jalonen painottaakin, että vanhemmilla on asiassa iso vastuu.

– Heidän tulee näyttää mallia ja kannustaa nuoria liikkumaan omaehtoisesti.

LOIMAALLA Move-tulokset osoittavat, että 5. ja 8. luokan tytöistä noin 55 prosentilla fyysinen toimintakyky on mahdollisesti terveyttä ja hyvinvointia kuluttavalla tai haittaavalla tasolla. 5. luokan pojista vastaavalla tasolla on 46 prosenttia ja 8. luokan pojista 35. Oppilaita osallistui testiin Loimaalla 310.

Yksittäisistä lajeista 8. luokan oppilailla meni parhaiten 20 metrin viivajuoksu, jossa poikien tulos oli mittaushistorian paras ja tytöilläkin toiseksi paras. Viime vuoteen verrattuna pojat paransivat tulosta myös vauhdittomassa 5-loikassa, ylävartalon kohotuksessa, heitto-kiinniottoyhdistelmässä ja etunojapunnerruksessa. Tytöillä tulokset paranivat viivajuoksun lisäksi ylävartalon kohotuksessa, vaikka tulos jäi edelleen alle valtakunnan keskiarvon.

Liikkuvuutta mittaavissa testeissä oli sen sijaan laskua viime vuoteen verrattuna muissa paitsi poikien kohdalla alaselän ojennuksessa, jossa he pääsivät lähelle valtakunnan tasoa. Tytöillä tulos laski, mutta he ylsivät silti yli maan keskitason.

5. luokan oppilailla oli sen sijaan laskua viimevuotisiin tuloksiin verrattuna lähes kaikissa kestävyys- ja lihaskuntoa sekä motorisia taitoja mittaavissa tehtävissä. Tulos nousi ainoastaan poikien 20 metrin viivajuoksussa. Liikkuvuutta mittaavissa osioissa tapahtui sekä laskua että nousua. Esimerkiksi kyykistyksessä poikien tulos jäi huomattavasti alle valtakunnan tason, kun viime vuonna se oli vielä reippaasti yli. Alaselän ojennus taas sujui pojilta viime vuoteen verrattuna huomattavasti paremmin ja keskiarvo kohosi reippaasti yli valtakunnan tason.

YPÄJÄLLÄ mittaustulokset noudattelivat valtakunnallista suuntausta, jossa pojat paransivat tuloksiaan tyttöjen pärjätessä heikommin. Ypäjältä tuloksia saatiin 5. luokan osalta vain pojilta ja 8. luokan osalta tytöiltä, sillä yhdeksän tai alle yhdeksän oppilaan ryhmiä ei oteta tuloksissa huomioon.

8. luokan tytöistä peräti 60 prosentilla fyysinen toimintakyky on mahdollisesti terveyttä ja hyvinvointia kuluttavalla tai haittaavalla tasolla. 5. luokan pojilla sama taso oli vain 27 prosentilla.

5. luokan pojat saivat erityisen hyvän tuloksen ylävartalon kohotuksessa, jossa tuloskäyrä ylitti kirkkaasti valtakunnallisen tason. Ainoa lasku tuli etunojapunnerruksessa, joka jäi reilusti alle maan keskiarvon. Liikkuvuusosiossa päästiin kyykistyksessä yli maan keskiarvon, kun taas olkapäiden liikkuvuus oli heikentynyt huomattavasti viime vuodesta.

Liikkuvuustestien tulokset olivat samansuuntaiset 8. luokan tytöillä, kun taas muilta osin tyttöjen tulokset laskivat. Ainoa parannus tuli viime vuoteen verrattuna vauhdittomassa 5-loikassa, jossa päästiin hiukan yli valtakunnallisen tason.

ORIPÄÄSSÄ tuloksia saatiin ainoastaan 5. luokan pojilta tyttöjen pienen määrän vuoksi.

Pojista 30 prosentilla fyysinen toimintakyky on mahdollisesti terveyttä ja hyvinvointia kuluttavalla tai haittaavalla tasolla. Suurimmat parannukset tuloksiin tulivat liikkuvuustesteissä, joissa kyykistys ja alaselän ojennus täysistunnassa sujuivat reippaasti yli valtakunnallisen tason. Heikennystä tuli sen sijaan olkapäiden liikkuvuudessa, jossa tulos putosi reippaasti edellisistä mittauksista.

Fyysisessä toimintakyvyssä oli eniten laskua ylävartalon kohotus -testissä, jossa tulos jäi reilusti alle maan keskiarvon. Muissa testeissä tulokset pysyttelivät entisten tulosten tasolla joko hiukan laskien tai nousten.