Kanta-Loimaan kirkon äänentoistoon kaivataan vihdoin parannusta

0
Kirkkovaltuusto innostui keskustelemaan Hirvikoskella sijaitsevan Kanta-Loimaan kirkon äänentoistosta ja sen paikoin huonosta kuuluvuudesta.

LOIMAA Kirkkovaltuuston hyväksymä Loimaan seurakunnan ensi vuoden budjetti on vajaat 60 000 euroa ylijäämäinen.

Ensi vuonna investointien puolella suurimpana yksittäisenä kohteena on Kanta-Loimaan kirkon katon maalaus, johon varataan 150 000 euroa. Toisena isona kohteena on 95 000 euron varaus Alastaron kirkon julkisivumaalauksesta.

Kaikkinensa tulevan vuoden investointeihin osoitetaan 365 000 euroa, joka on yli puolet vähemmän kuin mitä tälle vuodelle varattiin. Tänä vuonna mittavana investointikohteena oli Kaupunginkirkon katon korjaus.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heikki Vainio piti myönteisenä sitä, että kirkkojen niin sanottu monitilasuunnittelu saadaan liikkeelle. Suunnittelu alkaa ensi vuonna Alastaron kirkon osalta. Hän näki hyvänä myös sen, että Kanta-Loimaan kirkon äänentoistoon varataan 50 000 euroa – asia, jota hän piti jo eräänlaisena ikuisuuskysymyksenä.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Eliisa Jaatinen korosti Kanta-Loimaan kirkon äänentoiston parantamisen tärkeyttä ja kaipasi ryhtiliikettä asian hoitamiseen. Hän sanoi seurakunnan menettävän jumalanpalveluskävijöitä, koska ihmiset eivät välttämättä kuule. Hänen mukaansa näitä ihmisiä on monta eikä vain yhtä tai kahta.

Valtuuston jäsen Kari Nummila muistutti, että asiasta on puhuttu jo vuosia ja rahaa äänentoiston parantamiseen on nyt löydyttävä.

– Se on iso asia, mutta pieni raha.

Puheenjohtaja Vainio huomautti, ettei kyse ole niinkään rahasta vaan siitä, ettei työlle ole löytynyt toteuttajaa.

Vs. kirkkoherra Marita Koivunen-Sätilä mietti sitä mahdollisuutta, pitäisikö Kanta-Loimaan äänentoistosta tehdä jonkinlainen kysely. Hänen mukaansa äänentoistosta tulee kahdensuuntaista palautetta: välillä kuulee hyvin, välillä ei mitään.

Kuuluvuus voi riippua myös siitä, missä kohtaa kirkkoa ollaan, ja ihmiset saattavat hakea paikkaa sen perusteella. Valtuutettu Markku Rämö huomautti yhtenä ongelmana olevan se, että ääni sekoittuu joissain kohtaa kirkkoa. Hän uskoi äänentoisto-ongelmien hoitamiseen löytyvän kyllä asiantuntija, jos vain sellaista aletaan hakea.

Valtuutettu Siiri Jumppanen huomautti kuuluvuuden riippuvan myös henkilöstä, joka puhuu, kuten hänen puherytmistään ja -voimakkuudestaan.

– Aika ajoin kuuluvuus on tosi heikko.

Valtuutettu Aino Suominen sanoi kuuluvuuden riippuvan myös yleisön määrästä. Hänen mukaansa kaiku haittaa enemmän silloin, kun kirkko on melko tyhjä. Hänen mielestään akustiikkalevyt eivät kuitenkaan sopisi vanhaan kirkkoon.

Valtuutettu Veli Reunanen muistutti, että kirkon äänentoistoon jo aiemmin pistetty huomattavasti rahaa, mutta sitä ole saatu toimimaan.

Kanta-Loimaan kirkon kohdalla valtuutettu Ilkka Uusitalo nosti esiin myös ulkovalaistuksen. Hänen mielestään ulkovalaistusta pitäisi tehostaa etenkin kirkon etupihalla, sillä esimerkiksi päärappujen kohdalla on tosi pimeää syksyn hämärissä.

Budjettikäsittelyn yhteydessä kirkkovaltuuston puheenjohtaja kertoi seurakunnan alittaneen yhden kriittisen rajan, kun seurakuntalaisten määrä on laskenut alle 12 000 jäsenen.

Kokouksen lopussa Veli Reunanen kysyi seurakunnan kirkkoherratilanteesta. Hänen saamien vastausten perusteella kirkkoherra Riku Laukkasen virkavapaus kestää vuoden vaihteen, loppiaisen tienoille saakka.

Fakta


Ensi vuodelle suunniteltuja investointeja


Kanta-Loimaan kirkon kuorin valaistuksen parantaminen, uusi äänentoisto ja katon maalaus.

Alastaron kirkon julkisivumaalaus. Lisäksi Alastarolle laaditaan suunnitelma monitilakirkosta.

Metsämaan kirkon kuivakäymälöiden siirto.

Mellilän kirkon sisätilojen maalaus ja verhoilukorjaukset.