Loimaan seurakunnassa siirrytään kuudelle kirkkoalueelle

0
Kirkkovaltuusto päätti kirkkoalueiden käyttöönotosta ja hallintosäännöstä.

LOIMAAN seurakunta purkaa ja lakkauttaa kappeliseurakunnat Alastarolta, Mellilästä ja Metsämaalta. Niiden tilalle perustetaan kirkkoalueet. Lisäksi kirkkoalueet perustetaan Kanta-Loimaalle, Kaupunginkirkolle ja Virttaalle.

Aihetta kirkkovaltuustossa alustanut vs. kirkkoherra Marita Koivunen-Sätilä muistutti, että toiminta jatkuu tulevaisuudessakin Alastaron, Mellilän ja Metsämaan kirkoissa. Hän sanoi, että syksyn valmistelun aikana on kokoonnuttu ja kuultu kappelineuvostoja ja niiden toiveita.

Koivunen-Sätilä kertoi muutoksen taustalla vaikuttavan osaltaan heinäkuun alusta voimaan tullut uusi kirkkolaki, jonka myötä laista poistuivat kappeliseurakuntia koskevat säädökset. Lisäksi Loimaan molemmat kappelipapit ovat poistuneet seurakunnan palveluksesta.

Hän viittasi nykyisten kappeliseurakuntien kappelineuvostojen byrokratiaan, jota hän luonnehti aika raskaaksi ja tarkkaan säädellyksi. Hän uskoi, että toiminta pystytään turvaamaan uusilla kirkkoalueilla pienemmällä ja kevyemmällä hallinnolla. Hän myös sanoi, että kirkkoalueille jätetään päätäntävaltaa ja tehtäviä ja budjetissa varataan määrärahaa oman alueen toimintaan.

Koivunen-Sätilä huomautti monien lähialueiden seurakuntien jo siirtyneen kirkkoalueisiin ja Loimaallakin siitä on puhuttu pitkään.

Kirkkovaltuutettu Tarja Mäki-Punto-Ristanen suhtautui suopeasti kirkkoalueisiin. Hän arvioi, että taloudellinen tilanne vaikeutuu tulevina vuosina ja jos jostain pitää säästöjä löytää, niin mieluummin hallinnosta kuin toiminnasta.

Valtuutettu Timo Tamminen kiitti Koivunen-Sätilää asian valmistelusta ja oli vakuuttunut siitä, että uusilla kirkkoalueilla tullaan toimeen.

Kirkkovaltuusto hyväksyi myös seurakunnan hallintosäännön, joka sisältää uuden kirkkolain mukanaan tuomat muutokset. Koivunen-Sätilä muistutti muun muassa, että jatkossa kaikki hallintosääntöön tehtävät muutokset on tuotava kirkkovaltuustoon saakka.

Mäki-Punto-Ristanen pohti kirkkoneuvoston johtamista. Kirkkoherra toimii Loimaalla kirkkoneuvoston puheenjohtajana. Hän muistutti kirkkolain mahdollistavan myös maallikkojohdon ja sanoi, että Loimaalla voitaisiin harkita sitä, että maallikko johtaisi kirkkoneuvostoa ja kirkkoherra puolestaan toimisi selkeästi esittelijänä.

– Kirkkoherran kaksoisrooli purettaisiin.