Oripään menoista otettiin löysät pois

0
Oripään kunnanvaltuusto äänesti kuvassa keskellä olevan Pertti Liinojan esityksestä korvata talousarviossa esiintyvä osallistuva budjetointi -termi osallistuvalla talousarviolla. Liinojan esitys hävisi äänin 5–12.

ORIPÄÄN kunnan vuoden 2024 talousarvion ylijäämäksi on laskettu vajaat 12 000 euroa, jonka saavuttaminen edellyttää talouspäällikkö Juha Kirstilän mukaan ponnisteluja kaikilta osallisilta.

Kustannuksia nostavat ensi vuonna etenkin palkat, jotka nousevat keskimäärin neljä prosenttia. Sen sijaan tuotot pysyvät lähes entisellään. Toimintakulujen arvioidaan olevan 5,1 miljoonaa euroa ja tuottojen 1,1 miljoonaa.

Eniten rahaa nielevät sivistyslautakunnan alaiset toimintakulut, 2 788 000 euroa. Entistä enemmän rahaa kuluu myös kotikuntakorvauksiin. Suurimman osan niistä Oripää maksaa Pöytyälle, kun sen nuoret käyvät Riihikosken koulua.

Hyvinvointilautakunnan osalta ensi vuoden toimintakuluiksi arvioidaan 453 000 euroa. Siihen liittyen Juha Kirstilä harmitteli kirjastotilan vuokran hätyyttelevän Oripään kipurajaa.

– Se tuntuu vääränlaiselta sanelupolitiikalta vuokranantajan taholta. Jossain kohdassa täytyy miettiä, mitä voimme asialle tehdä.

Teknisen toimen toimintakulut ovat tulevana vuonna 1,2 miljoonaa euroa. Ne ovat 62 000 euroa pienemmät kuin viime talousarviossa, mitä Kirstilä pitää hyvänä lopputulemana.

Teknisen johtajan Miika Hämäläisen mukaan säästöjä saadaan karsimalla kiinteistöjen huolto- ja rakennuskustannuksista. Investoinnit puolestaan tähtäävät siihen, että esimerkiksi energiakulut pienenevät.

Kunnanhallituksen ensi vuoden toimintakulut ovat 652 000 euroa, mikä tarkoittaa 5,6 prosentin nousua kuluvaan vuoteen verrattuna. Menoja paisuttaa etenkin ict-palvelujen kallistuminen.

Kun kunnanhallitus ryhtyi syksyllä työstämään talousarviota, viivan alla oli 150 000 euroa miinusta. Plussalle pääsemistä Juha Kirstilä kiitteli kaikkien toimialojen yhteiseksi voimanponnistukseksi. Viestit valtion suunnalta ennakoivat hänen mielestään sitä, että seuraavina vuosina talouskuri tiukentunee entisestään.

Valtuutettu Pertti Liinoja (vas.) oli tyytyväinen, ettei kunnan henkilöstömäärää jouduttu supistamaan kovan tavoitteen edessä.

Huolissaan Liinoja oli siitä, riittääkö budjettiin varattu 15 000 euroa urheilukentän remontin loppuunsaattamiseen. Miika Hämäläinen vakuutti Liinojalle kentän tulevan kuntoon.

Liinoja esitti, että talousarviossa mainittu osallistuva budjetointi korvataan paremmin suomeen istuvalla termillä osallistuva talousarvio. Valtuuston puheenjohtaja Matti Kulmanen muistutti osallistuvan budjetoinnin olevan jo yleisessä käytössä. Asiasta äänestettiin ja Liinojan esitys kaatui äänin 12–5.

Perussuomalaisten Asmo Mikkola vaati, ettei tiukasta talouskurista saa aiheutua tulevaisuudessa kostautuvia laiminlyöntejä. Mikkola kiinnittäisi huomiota etenkin lasten turvallisuudentunteeseen, jottei esimerkiksi kiusaaminen yleisty.

Kun valtuusto oli hyväksynyt talousarvion, se hyväksyi varhaiskasvatukselle 156 000 euron lisämäärärahan kuluvan vuoden talousarvioon.

Sivistysjohtaja Mika Virtanen selitti lisämäärärahan tarvetta alkuvuoden yllättävillä tilajärjestelyillä, henkilökunnan sairauslomilla sekä uusien työntekijöiden palkkaamisella.

Helpotusta varhaiskasvatukseen on luvassa uuden palvelunohjausjärjestelmän myötä. Sen toivotaan helpottavan arkisten asioiden pyörittämistä aina lasten hoidon ilmoittamisesta työntekijöiden palkanlaskentaan.

Virtanen välitti valtuutetuille hyvän uutisen Varhasta, joka on saanut rekrytoitua uuden psykiatrisen sairaanhoitajan. Hän ryhtyy käymään kevätlukukauden alusta alkaen jokaisena torstaina ja joka toisena perjantaina Oripäässä.

Timo Koskensalo