Runkovesijohto siirrettäneen Charmian tontilta

0
Yksi Made in Loimaa -kampanjassa mukana olevista yrityksistä on Charmia Group, joka valmistaa Loimaalla keittiö-, kylpyhuone- ja säilytyskalusteita. Kuva: LL arkisto / Sari Holappa.

LOIMAAN Vesi -liikelaitos saattaa siirtää Charmia Group oy:n kiinteistöllä sijaitsevan runkovesijohdon, joka kulkee nyt kiinteistön läpi. Tontti sijaitsee Lamminkadun ja Ysitien välissä. Runkovesijohdon siirtäminen edellyttää myös uuden alituksen tekemistä Ysitielle.

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi hankkeen toteutettavaksi. Seuraavaksi sitä jatketaan rakennussuunnittelulla.

Johtokunnan esityslistalta ilmenee, että vesiliikelaitos ja Charmia ovat neuvotelleet runkovesijohdon uusimisesta. Yhtiöllä on tarve kehittää toimintaansa. Lisäksi alueella on vireillä Lamminkadun ympäristön asemakaavamuutos.

Kyseisellä vesijohto-osuudella ei ole ollut vuotoja, joten se ei ole kiireellisenä kohteena vesiliikelaitoksen vesijohtojen korjausohjelmassa. Osuus on toisaalta vanha, ja sillä on tärkeä rooli kaupungin keskustan alueen vedenjakelussa. Vesijohdon uusiminen lisäisi vesihuollon toimintavarmuutta.

Vesilaitos edellyttää Charmialta taloudellista osallistumista hankkeeseen, koska vesijohto-osuudella on käyttöikää jäljellä. Työstä on teetetty alustava kustannusarvio ja pyydetty suunnittelutarjous Sweco oy:ltä. Töiden alustava kustannusarvio on 175 000 euron luokkaa.

Varsinainen rakentaminen ja kustannusten jako vaativat vielä erillisen päätöksen johtokunnalta ja myös yrityksen suostumusta.