Siltatöiden valmistuminen viivästyy Niinijoen ja Kauhanojan silloilla

0
Loimaalla on ollut tänä vuonna viisi Ely-keskuksen siltatyömaata. Hirvikoskella Vanhan kirkon silta asfaltoitiin syyskuussa. Kuva: LL arkisto / Sari Holappa.

LOIMAALLA Niinijoen sillan uusimistyöt sekä Kauhanojan sillan korjaustyöt viivästyvät alkuperäisestä aikataulusta. Molempien siltakohteiden piti valmistua marraskuun alkuun mennessä.

Varsinais-Suomen Ely-keskus tiedottaa, että työt siltapaikoilla jatkuvat vielä joulukuussa, mutta osa töistä siirtyy kevääseen. Muun muassa siltojen päällystystyöt tehdään säiden salliessa vasta myöhemmin keväällä. Ely-keskus ja urakoitsija ovat sopineet toimista, joilla liikenne silloilla saadaan palautettua kahdelle kaistalle töiden ollessa vielä kesken.

Mellilässä Niinijoen sillalla Asemantiellä (maantie 12595) liikenne oli uusimistöiden vuoksi ohjattu kiertotielle. Työt ovat viivästyneet merkittävästi alkuperäisestä aikataulusta, eikä kaikkia töitä voida tehdä talviaikaan. Töitä on jatkettu joulukuussa ja ne on saatettu sellaiseen vaiheeseen, että uusi silta on voitu avata liikenteelle tämän viikon maanantaina. Siltapaikka säilyy edelleen työmaa-alueena ja siltapaikalla on muun muassa alennettu nopeusrajoitus sillan valmistumiseen saakka.

Kauhanohjan silta Katinhännäntiellä (maantie 2815) on siltakohteista vähiten keskeneräinen. Liikenne on palautettu kahdelle kaistalle itsenäisyyspäivän alla. Siltapaikka säilyy edelleen työmaa-alueena ja siltapaikalla on muun muassa alennettu nopeusrajoitus sillan valmistumiseen saakka.

Liikennemäärä Niinijoen sillalla on alle 50 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Kauhanojan sillalla noin 300 vuorokaudessa.

Urakoitsijana näissä siltakohteissa toimii Tehan oy.