Työttömien määrään kolmanneksen nousu Loimaalla

0
Kuva: LL / arkisto

LOIMAAN SEUTU Työttömien työnhakijoiden määrä oli Loimaalla marraskuun lopussa 643 henkeä, joista oli lomautettuna 153. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna työttömiä työnhakijoita oli 147 henkeä enemmän. Nousua oli 30 prosenttia. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli marraskuun lopussa Loimaalla 9,7 prosenttia.

Oripäässä työttömiä työnhakijoita oli marraskuun lopussa 47 henkeä, kun vuosi sitten määrä oli 44. Kasvua on seitsemän prosenttia. Lomautettuna oli kymmenen henkeä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli marraskuun lopussa kahdeksan prosenttia.

Seutukuntatasolla Loimaan seutukunnan työttömyysaste oli 8,5 prosenttia, ja erityisen huono tilanne oli nuorten kohdalla. Alin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa, jossa se oli 5,9 prosenttia. Salon seutukunnassa työttömyysaste oli 9,2 prosenttia ja Turun seutukunnassa 9,4.

Varsinais-Suomessa työ- ja elinkeinotoimistossa oli marraskuun lopussa 21 000 työtöntä työnhakijaa, joista oli lomautettuna 2 000. Kasvua on vuoden takaiseen verrattuna 1 400 henkeä eli seitsemän prosenttia. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli marraskuun lopussa Varsinais-Suomessa 9,1 prosenttia, joka on 0,6 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli kymmenen prosenttia.

Toimialoittain tarkasteltuna työttömyys kasvoi Varsinais-Suomessa voimakkaimmin kaupan- ja rakennusalalla sekä kuljetusalan tehtävissä. Työttömiä työnhakijoita oli kaupanalalla (pois lukien puhtaat myyntityöt) 12 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten marraskuussa. Rakennus- ja kuljetusalalla työttömien määrä nousi yhdeksän prosenttia, opetusalalla kahdeksan ja teollisuudessa seitsemän prosenttia (pois lukien metalli). Työttömyys lisääntyi myös johtotason työpaikoissa, jossa oli kasvua 11 prosenttia.

Avoimet työpaikat vähenivät Loimaalla vuoden takaisesta 29 prosenttia. Kun vuoden 2022 marraskuun lopussa avoimia työpaikkoja oli 121 kappaletta, vuonna 2023 määrä oli 86 eli 35 vähemmän.
Varsinais-Suomessa avoimia työpaikkoja oli marraskuun viimeisenä päivänä tarjolla alueen työ- ja elinkeinotoimistoissa 3 200 kappaletta, joka on 40 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.
Uusia työpaikkoja tuli tarjolle marraskuussa 42 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.