Mikä on paikallinen siivu?

0
Kuva: LL arkisto.

Miten verovaroja käytetään -kysymys on aina aiheellinen. Sillä voidaan selvittää, mitä palveluja kansalaisille saadaan verorahoilla aikaan, mutta samoin sillä voidaan kysyä, keneltä verovaroin ostetaan työtä, tarvikkeita ja toimintoja.

Kaikkien etu on, että palveluja ostetaan ja tuotetaan tehokkaasti – siksi ostoja kilpailutetaan.

Osa verovaroilla hankittavista palveluista ostetaan julkisen sektorin sisään perustetuilta yrityksiltä (in house -yhtiöt). Näiden roolia pohditaan jälleen, kun Työ- ja elinkeinoministeriössä selvitetään hallitusohjelman mukaisesti julkisten hankintojen tehostamista ja kustannussäästöjä.

Joskus suuri, jopa kansainvälinen toimija voi vähintäänkin näyttää edullisimmalta. Edullisuus hankinnoissa voidaan kuitenkin kyseenalaistaa ainakin paikallisesti.

Kokonaisedullinen hankinta tarkoittaa paikallisten yritysten toimintaedellytysten huomioimista, työpaikkojen pysymistä seudulla ja rahojen jäämistä sitä kautta paikalliseen kiertoon. Toki in house -yhtiötkin osin ostavat palveluja pienemmiltä ja paikallisilta yrityksiltä.

Ilman hankintaosaamista ei paikallisesti pärjätä ja kaikenlainen avoimempi tiedonkulku sekä valmentaminen osaamisen parantamisessa on kunnilta ja yrittäjäjärjestöiltä tervetullutta (s. 5).

Kun kuntien ja myös muiden julkisyhteisöjen ostolaskudata saadaan julkisesti nähtäville, veronmaksajat pääsevät arvioimaan, onko hankinnoissa toteutunut edullisuus vai kokonaisedullisuus.