Näin äänestät presidenttiä – Ilmoittaudu viimeistään tiistaina, jos toivot saavasi äänestää kotona

0

Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28. tammikuuta. Vaalissa äänioikeutetut Suomen kansalaiset valitsevat tasavallan presidentin kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Ehdokkaat ovat ehdolla koko maassa.

Presidentti valitaan tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Jos yksi ehdokkaista saa ensimmäisessä vaalissa enemmän kuin puolet annetuista äänistä, hänet valitaan suoraan presidentiksi. Toinen vaali järjestetään, jos kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisessä vaalissa yli puolta äänistä. Mahdollinen toinen vaali järjestetään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä.

Helsingin vaalipiirilautakunta vahvisti presidentinvaalin ehdokasasettelun joulukuussa. Ehdokkaat ja heidän ehdokasnumeronsa löytyvät vaalien tieto-ja tulospalvelusta.

Äänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään äänestyspaikalla. Henkilöllisyyden voi todistaa virallisella kuvallisella asiakirjalla, kuten ajokortilla tai poliisin myöntämällä henkilökortilla ja passilla.

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Kotimaan ja ulkomaan ennakkoäänestyspaikkojen osoitteet ja aukioloajat löytyvät vaalien tieto- ja tulospalvelusta ja Digi- ja väestötietoviraston äänestyspaikkapalvelusta. Ennakkoäänestyspaikkoja ja myös muuta presidentinvaaliin liittyvää voi tiedustella myös oikeusministeriön maksuttomasta puhelinpalvelusta.

Henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on niin rajoittunut, ettei hän pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia äänestyspaikalle, voi äänestää ennakkoon kotonaan. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava oman kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 16. tammikuuta ennen kello 16.

Ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän asuvat tai oleskelevat voivat äänestää kirjeitse ulkomailta. Äänioikeutetun, joka haluaa äänestää kirjeitse, pitää tilata kirjeäänestysasiakirjat etukäteen ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja postittaa äänensä Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle. Kirjeäänen on oltava perillä oikeassa keskusvaalilautakunnassa viimeistään perjantaina 26.1. ennen kello 19. Mahdollisen toisen vaalin kirjeäänen on oltava perillä viimeistään perjantaina 9.2. ennen kello 19.

Vaalipäivänä 28.1. kaikki äänestyspaikat ovat avoinna kello 9–20. Vaalipäivänä saa äänestää vain äänioikeusilmoitukseen merkityssä äänestyspaikassa. Oman vaalipäivän äänestyspaikan voi etsiä myös osoitteen perusteella DVV:n äänestyspaikkapalvelusta.

Ennakkoäänten laskenta aloitetaan jo vaalipäivän äänestyksen aikana. Vaalipäivän äänten alustava laskenta aloitetaan heti vaalihuoneistojen sulkeuduttua. Laskentaa koskevia alustavia tietoja julkaistaan vaali-iltana kello 20 alkaen, jolloin ennakkoäänten laskennan on tarkoitus olla valmis. Vaalien alustavat tulokset valmistuvat illan ja yön aikana.

Tarkastuslaskenta suoritetaan vaalipiirilautakunnissa vaalipäivää seuraavana maanantaina 29.1. Helsingin vaalipiirilautakunta vahvistaa ehdokkaille koko maassa annettujen äänten lukumäärät tiistaina 30.1. Tämän jälkeen oikeusministeriö toteaa, järjestetäänkö toinen vaali vai ei. Mahdollisen toisen vaalin vahvistettu tulos julkaistaan keskiviikkona 14.2. kello 18 jälkeen.

Tasavallan presidentin virkakausi alkaa valitsemista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä eli helmikuun alussa, jos toimitetaan vain yksi vaali, tai maaliskuun alussa, jos toimitetaan kaksi vaalia.

Tietoa presidentinvaalista ja äänestämisestä www.vaalit.fi

Digi- ja väestötietoviraston äänestyspaikkapalvelu www.aanestyspaikat.fi

FAKTA

Presidentinvaalit

Vaalipäivä on sunnuntai 28.1.

Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 17.−23.1. ja ulkomailla 17.−20.1..

Mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä on sunnuntaina 11.2.

Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 31.1.−6.2. ja ulkomailla 31.1.−3.2.

Äänioikeus jokaisella 18 vuotta täyttäneellä Suomen kansalaisella

Tulevissa vaaleissa äänioikeutettuja ovat asuinpaikasta riippumatta kaikki Suomen kansalaiset, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta viimeistään 28.1.2024. Mahdollisessa toisessa vaalissa käytetään samaa äänioikeusrekisteriä kuin ensimmäisessä vaalissa eli äänioikeutetut ovat samat.

Digi- ja väestötietovirasto on lähettänyt ilmoituksen äänioikeudesta joko kirjeenä kotiin tai sähköisesti Suomi.fi-palveluun. Ilmoitus lähetettiin sähköisesti niille, jotka ovat tilanneet viranomaistiedotteet Suomi.fi-palveluun.