Sairaalaverkon tiivistäminen ei koske Loimaan sairaalaa

0
Arkistokuva / LL

LOIMAA/SEPPÄLÄNKATU Sairaaloiden ja ympärivuorokautisten päivystysten työnjakoa selvittänyt sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä toteaa torstaina julkaisemassaan esityksessään Suomen sairaalaverkon vaativan tiivistämistä ja muutoksia niiden palveluvalikoimaan. Sairaala- ja päivystysverkko ei työryhmän mukaan enää vastaa Suomen väestömäärän ja -rakenteen alueellista kehittymistä. Tulevaisuuden sairaalaverkkoa mietittäessä myös työvoiman sijoittuminen ja saatavuus on otettava huomioon, selvityksessä todetaan.

Työryhmän jäsen ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sairaalapalveluiden johtaja Mikko Pietilä sanoo, etteivät selvityksessä mainitut seikat vaikuta Tyks Loimaan sairaalaan.

– Nyt tarkastellaan niitä sairaaloita, joissa on ympärivuorokautista päivystystä, synnytyksiä tai esimerkiksi leikkaustoimintaa.

Esitys kuitenkin linjaa, että nykyisten viiden yliopistosairaalan lisäksi maahan jäisi viidestä kahdeksaan keskussairaalaa, jokaiselle hyvinvointialueelle päivystystä tekevä akuuttisairaala sekä sote-keskusten osastoja. Ylen mukaan keskussairaaloja on maassamme nykyään 15. Ohjausryhmän puheenjohtaja, osastopäällikkö Anna Cantell-Forsbom sanoo, että työryhmä ei ehdota minkään yksittäisen sairaalan lakkauttamista, vaan niistä päättävät aikanaan hyvinvointialueet.

– Kaikkia toki kiinnostavat karttaharjoitukset, mutta ne ovat hyvinvointialueiden omissa käsissä.

Hän myös muistuttaa, että asiasta ei ole vielä tehty poliittisia päätöksiä.

– Hallituksen esitystä vasta valmistellaan ja osana sitä kuullaan monia eri sidosryhmiä esimerkiksi potilasjärjestöjä, terveydenhuollon ammattilaisia, ammattiyhdistysliikkeitä ja muita.

Lisäksi Cantell-Forsbom sanoo, että vaikutusarviot olivat selvitystä tehdessä melko suppeat, eikä työryhmän käytössä ollut esimerkiksi tarkkoja laskelmia tai lukuja.

– Sitä teemme nyt parhaillaan ja jatkamme koko kevään virkamiestyönä.

Työryhmä esittää, että muutoksen ensimmäinen vaihe alkaisi vuoden 2026 alusta, jolloin yöaikaisten erillisten perusterveydenhuollon päivystyspisteitä vähennetään. Jäljelle jäisi jokaiselle hyvinvointialueelle yksi sairaala, jossa voi toteuttaa konservatiivisten ja operatiivisten erikoisalojen ympärivuorokautista päivystystä, leikkaustoimintaa sekä tehohoitoa ja –valvontaa. Vuodesta 2028 tai viimeistään vuonna 2030 alkaen sairaalaverkkoa halutaan tiivistää edelleen vuosikymmenen loppupuolen aikana.