Loimaalla viime vuonna yli 4250 hälytystä – tätä kertovat poliisin tilastot seudusta

0
LL Arkistokuva.

Seksuaalirikoksissa huima kasvu, petoksissa ja ryöstöissä samoin. Poliisin tietoon tulleet rikokset noudattelevat samoja trendejä Loimaalla kuin koko maakunnassa – seksuaalirikosten lisäksi on kasvua väkivalta- ja talousrikoksissa.

Myönteistä kehitystäkin poliisin tilastoissa sentään näkyy: törkeät rattijuopumukset vähenivät lähes puoleen edellisvuodesta.

Poliisin tilastoista ilmenee sekin, että niin Loimaalla kuin muuallakin maakunnassa ihmisten pahaan oloon liittyvillä, yksilön suojaan kohdistuvilla tehtävillä on merkittävä osuus hälytystehtävistä. Poliisilla oli vuonna 2023 Loimaalla yhteensä 4258 hälytystehtävää, joista 465 liittyi häiriökäyttäytymiseen ja ilkivaltaan (106), päihtyneisiin (64), kotihälytyksiin (147), kuolleisiin (36) tai kadonneisiin tai karanneisiin henkilöihin (16).

Hälytyksien määrässä on viime vuosina ollut vaihtelua. Vuonna 2022 niitä oli 3396, ja esimerkiksi vuonna 2020 niitä oli peräti 4564.

Eniten hälytyksiä Loimaalla oli viime vuonna järjestyksen ja liikenteen valvontaan liittyen (1624). Tieliikenneonnettomuuksiin ja muita liikenteeseen liittyviä tehtäviä oli yli tuhat.

Myös Oripäässä suurin osa poliisin hälytystehtävistä liittyi näihin asioihin. Kaikkiaan poliisilla oli vuonna 2023 Oripäässä 357 hälytystehtävää.

Oripää on poikkeuksellinen kunta, sillä rikostilastoista ei löydy viime vuodelta sieltä yhtään rattijuopumuksia.

Hämeen poliisin alueeseen kuuluvalla Ypäjällä poliisin hälytystehtäviä oli viime vuonna yhteensä 435. Niistä peräti 276 oli liikenneonnettomuuksiin tai muihin liikenteeseen liittyviä tehtäviä.

Lounais-Suomessa poliisille ilmoitettiin väkivaltarikoksia lähes 13 prosenttia ja ryöstöjä yli 34 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Koko maassa kasvua oli 17 prosenttia.

− Jatkamme edelleen yleisten paikkojen tehostettua valvontaa Lounais-Suomessa, selvitämme tehokkaasti rikoksia ja tarkennamme ennalta estävän työn painotuksia, jotta saamme jarrutettua kasvuvauhtia tai jopa pysäytettyä sen, Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Risto Lammi kertoo.

Rikoslakirikosten (pois lukien liikennerikokset) selvitysaste oli Lounais-Suomessa 59 prosenttia, joka on hieman parempi kuin koko maassa. Alueella onnistuttiin myös lyhentämään rikoslakirikosten tutkinta-aikaa edellisvuodesta 18 prosentilla, kun koko maassa se piteni peräti 42 prosentilla.

Erityisesti seksuaalirikosten kohdalla näkyy poliisin mukaan hätkähdyttävä muutos: nousua edellisvuodesta on 95 prosenttia. Koko maassa kasvua oli 30 prosenttia.

Poikkeuksellinen hyppäys johtuu muun muassa vuoden 2023 alussa voimaan tulleen uudistuneen seksuaalirikoslain vaikutuksista.

− Kun tiettyjen nimikkeiden rangaistavuutta ankaroitettiin, toi se määrällisesti enemmän uusia rikoksia seksuaalirikosten alle. Samalla olemme resursoinnissamme panostaneet seksuaalirikosten tutkintaan, minkä ansiosta tilastoissa näkyy myös entistä tehokkaampi paljastava poliisitoiminta.

Myös talousrikosten määrä kasvoi poikkeuksellisen paljon: Lounais-Suomen poliisille ilmoitettiin lähes 41 prosenttia enemmän talousrikoksia kuin vuotta aiemmin. Koko maassa kasvua oli 13 prosenttia. Kasvun taustalla vaikuttavat poliisin mukaan koronasta johtuvat talousvaikeudet ja niitä seuranneet konkurssit, jotka talousrikostutkinnassa näyttäytyvät viiveellä tyypillisimmillään konkurssirikoksina.

Lounais-Suomen poliisissa on laskettu, että keskimäärin 20 minuutin välein lähdetään tehtävälle, joka liittyy ihmisten pahaan oloon, elämänhallinnan haasteisiin, mielenterveyteen tai itsetuhoisuuteen.

Näiden tehtävien osuus on yli puolet poliisin kaikista hälytystehtävistä ja kaikkiaan niitä oli vuonna 2023 alueella 26 000.

− Vaikka yksilön suojaan kohdistuvien tehtävien määrä tuntuu suurelta, on se kuitenkin laskenut viimeisten kymmenen vuoden aikana yli 20 prosenttia.

Vaikka poliisille osoitetut hälytystehtävät ovat vuosi vuodelta vähentyneet, itsetuhoisuuteen ja pahaan oloon liittyvät tehtävät ovat samaan aikaan lisääntyneet. Viimeisten 10 vuoden aikana niissä on ollut kasvua jopa 138 prosenttia.

Vuonna 2023 Lounais-Suomen poliisilla oli yhteensä lähes 2 000 itsemurhayritykseen tai sen uhkaan liittyvää tehtävää. Määrä on enemmän kuin kertaakaan viimeisten kymmenen vuoden aikana.

− Hälytystehtävien perusteella näyttäisi, että yleisesti ottaen yhteiskunnassa menee paremmin, mutta samanaikaisesti osalla ihmisistä on entistä vakavampia ongelmia elämänhallinnan osalta.

 

FAKTA

Loimaa 2023

törkeä varkaus, varkaus 103 (2022: 64)

näpistys 146 (131)

kavallus 7 (5)

petos, vakuutuspetos, maksuvälinepetos 233 (123)

vero-, avutusrikokset 1 (2)

ryöstö, kiristys 17 (4)

vahingonteko 103 (93)

luvaton käyttö 3 (4)

kätkemisrikokset 2 (3)

muut omaisuusrikokset 11 (9)

murha, tappo, surma, lapsensurma 1 (1)

törkeä pahoinpitely, tappeluun osallistuminen 1 (1)

pahoinpitely, lievä pahoinpitely 108 (86)

törkeä vammantuottamus 3 (1)

lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 4 (2)

raiskaus, pakottaminen sukupuoliyhteyteen 4 (4)

muut seksuaalirikokset 214 (2)

väkivalta virkamiestä vastaan 2 (1)

viranomaisen erehdyttäminen, perätön lausuma 1 (1)

muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan 15 (22)

muut politiarikokset 14 (10)

liikenneturvallisuuden vaarantaminen 300 (327)

rattijuopumus, huumaantuneena ajaminen 19 (19)

törkeä rattijuopumus 15 (28)

muut liikennerikokset 59 (66)

kaikki aiemmin mainitsemattomat rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 95 (106)

työrikokset 3 (4)

ympäristön-, luonnon- ja rakennussuojelurikokset 3 (1)

huumausainerikokset 32 (28)

liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen 21 (32)

järjestysrikkomus 4 (3)

muut 19 (25)

 

FAKTA

Oripää 2023

törkeä varkaus, varkaus 10 (2022: 4)

näpistys 5 (5)

petos, vakuutuspetos, maksuvälinepetos 2 (7)

vahingonteko 2 (–)

muut omaisuusrikokset 3 (1)

pahoinpitely, lievä pahoinpitely 4 (10)

liikenneturvallisuuden vaarantaminen 30 (26)

muut liikennerikokset 3 (2)

kaikki aiemmin mainitsemattomat rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 2 (7)

Lisäksi 1 tapaus näissä rikosalalajeissa: törkeä vammantuottamus/vammantuottamus, haitanteko virkamiehelle, viranomaisen erehdyttäminen/perätön lausuma, muut politiarikokset, liikennerikkomus/tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen.

 

FAKTA

Ypäjä 2023

törkeä varkaus, varkaus 7 (2022: 14)

näpistys 2 (5)

petos, vakuutuspetos, maksuvälinepetos 13 (4)

vahingonteko 3 (6)

pahoinpitely, lievä pahoinpitely 3 (8)

muut politiarikokset 4 (1)

liikenneturvallisuuden vaarantaminen 81 (73)

törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 3 (3)

rattijuopumus, huumaantuneena ajaminen 4 (4)

törkeä rattijuopumus 2 (2)

muut liikennerikokset 8 (13)

kaikki aiemmin mainitsemattomat rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 8 (4)

huumausainerikokset 5 (3)

liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen 8 (3)

muut 2 (1)

Lisäksi 1 tapaus näissä rikosalalajeissa: ryöstö/kiristys, luvaton käyttö, muut omaisuusrikokset, törkeä pahoinpitely/tappeluun osallistuminen, raiskaus/pakottaminen sukupuoliyhteyteen, haitanteko virkamiehelle, muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan, muu liikennejuopumus, muut rikokset alkoholilakia vastaan.

Lähde: Poliisin tietoon tulleet rikokset 2022 ja 2023, koonnut Kati Uusitalo.

 

 

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän