Työryhmä ehdottaa: Virttaalle ja Metsämaalle uudet päiväkodit

0
Metsämaan päiväkodin tiloja ei ole alun perin suunniteltu päiväkotikäyttöön. Väistötiloissa on nyt toimittu päiväkodinjohtaja Elina Lehtosen mukaan kaksi vuotta.

LOIMAA Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa Loimaalla ruotinut työryhmä on asettunut yksimielisesti sen kannalle, että Virttaalle ja Metsämaalle pitäisi rakentaa uudet päiväkotirakennukset. Näin molemmille alueille saataisiin toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat varhaiskasvatukselle.

Hankesuunnitelman perusteella Virttaalla uuden päiväkodin yhteyteen rakennettaisiin myös liikuntatilat, joita voisivat käyttää muutkin, kuten kyläläiset. Sen sijaan Metsämaalla tällaisia tarpeita ei ole Kalliohovin liikuntahallin takia.

Varsinaisia päätöksiä päiväkotien rakentamisesta ei ole. Sivistyslautakunta ottaa aiheeseen kantaa seuraavassa kokouksessa tämän kuun lopussa.

Sivistysjohtaja Manne Pärkön lautakunnalle annettava esitys lähtee siitä, että molempiin kyliin rakennettaisiin uudet elementtipäiväkodit sen sijaan, että kiinteistöjä lähdettäisiin remontoimaan tai etsimään muita ratkaisuja.

Hän perustelee, että sekä Virttaalla että Metsämaalla päiväkotien nykyiset tilat ovat liian pienet eikä niiden muuttaminen ja korjaaminenkaan parantaisi tilannetta riittävästi. Metsämaan päiväkoti toimii muutenkin väistötiloissa Nahuntuvalla, eli tiloja ei ole alun perinkään tarkoitettu päiväkodiksi.

Virttaalla on selvitetty nykyisen päiväkodin peruskorjaamista ja lakkautetun koulun muuttamista päiväkodiksi. Lautakunnalle annettavan valmistelun mukaan kummassakaan tapauksessa tilat eivät olisi kuitenkaan riittävät päiväkodin tarpeisiin ja varhaiskasvatuksen asianmukaiseen järjestämiseen.

Metsämaallakin on selvitetty muun muassa päiväkodin nykyisiä tiloja Nahuntuvalla, ja pitkälle samoista syistä kuin Virttaalla se nähdään huonommaksi vaihtoehdoksi kuin uudisrakentaminen. Lisäksi ongelmallisina pidetään alueen liikenneyhteyksiä ja Nahuntuvan sijaintia erillään koulusta ja Kalliohovista.

Virttaan ja Metsämaan päiväkoteja koskevia hankesuunnitelmia esiteltiin kaupunginvaltuuston iltakoulussa tällä viikolla. Pärkö arvioi luottamushenkilöiden suhtautumisen hankkeisiin aika myötämieliseksi.

Loimaalla on viitattu muun muassa varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen yhteydessä ennusteisiin lapsimäärien yleisestä vähenemisestä (LL 30.5.2023), mutta Pärkö muistuttaa, että molempien kylien varhaiskasvatus pitäisi järjestää nykyisessä laajuudessaan lähivuosinakin. Hänen mukaansa sekä Virttaan että Metsämaan lapsimäärien arvioidaan pysyvän koko lailla samalla 30–35 hengen tasolla seuraavan kuuden vuoden aikana.

Sivistysjohtaja toivoo, että päätös päiväkotien toteuttamisesta syntyy valtuustoa myöten tämän kevään aikana. Sen jälkeen hankkeita voidaan suunnitella yksityiskohtaisemmin.

Ratkaistaviksi nousevat muun muassa tonttikysymykset. Pärkö uskoo, että esimerkiksi Virttaalla uusi päiväkoti rakennettaisiin samalle tontille entisen koulun ja nykyisen päiväkodin kanssa. Oma kysymyksensä on se, edellyttääkö uuden päiväkodin rakentaminen vanhan purkamista.

Pärkön mukaan Metsämaalla uuden päiväkodin paikka olisi koulun ja Kalliohovin välittömässä läheisyydessä.

Niin ikään toteutusaikataulu on tässä vaiheessa avoinna ja kysymys siitä, missä järjestyksessä päiväkodit rakennettaisiin. Sivistysjohtajan puheista voi päätellä, että hän asettaisi Virttaan päiväkodin rakentamisen kiireellisemmäksi.

– Virttaan päiväkoti on aika huonokuntoinen.

Myös investointien kustannukset tarkentuisivat suunnittelun edetessä. Tässä vaiheessa Pärkön alustavat arviot liikkuvat kahden miljoonan euron molemmin puolin per päiväkoti.

Päiväkotiverkkoa koskevaan kokonaisuuteen kuuluu myös kaupungin keskustan alueen päiväkotikysymys, mihin on myös kaavailtu uudisrakentamista. Keskustan alueen päiväkotiratkaisusta ei ole kuitenkaan vielä laadittu hankesuunnitelmia.

Pärkö kertoo, että myös keskustan alueen päiväkotiratkaisun suunnittelua viedään eteenpäin.

Fakta

Päiväkotitiloista

Virttaan päiväkodissa on oireiltu, ja tiloja on tutkittu sisäilmatyöryhmän suosituksesta. Tiloissa on havaittu merkittäviä vikoja ja puutteita.

Isoimmat toimenpiteet koskisivat Virttaalla nykyisen liikuntasalin alapohjan korjausta kokonaisuudessaan sekä ulko- ja väliseinien kosteusvaurioiden korjaamista ja läpivientien tiivistyskorjauksia. Myös ilmanvaihtojärjestelmää pitäisi parantaa.

Metsämaalla koulun vieressä sijaitsevan alkuperäisen päiväkotirakennuksen sisäilma-asioita on puitu muutaman vuoden ajan, ja siihen liittyviä korjaustoimenpiteitä on tehty useita. Korjauksista huolimatta tiloissa on oireiltu, ja niistä on sen takia siirrytty väistötiloihin Nahuntupaan.

Lähde: Sivistyslautakunnan valmistelumateriaali.

 

Metsämaan päiväkoti on ollut väistötiloissa jo kaksi vuotta

LOIMAA/METSÄMAA Metsämaan päiväkoti on ollut väistötiloissa Nahuntuvalla jo kaksi vuotta. Päiväkodinjohtaja Elina Lehtonen sanoo arjen sujuvan puutteellisissa tiloissa kuitenkin hyvin henkilökunnan rautaisen ammattitaidon ansiosta, vaikka se vaatiikin heiltä keskeneräisyyden ja epäjärjestyksen sietämistä.

– Täällä ei ole esimerkiksi kunnon eteistiloja eikä kuraeteisiä lainkaan. Myös wc-tilat ovat pienet, eikä niitä ole suunniteltu lapsille.

Lisäksi piha-alue on Lehtosen mukaan turhan pieni, eikä sisäliikuntatiloja ole ollenkaan.

– Päiväkodeissa käy nykyään paljon myös erilaisia terapeutteja, ja tilan järjestäminen heille on aina oma hommansa, koska ylimääräisiä huoneita ei ole. Samoin, kun pidämme henkilökunnan ja moniammatillisia palavereja tai vanhempien vasu-tapaamisia, tilat pitää etsiä erikseen.

Vanhemmilta ei sen sijaan ole tullut juuri palautetta Nahuntuvan väistötiloista. Lehtonen sanoo, että joskus joku on ihmetellyt pientä piha-aluetta, jossa ei ole edes kunnon kiipeilytelinettä.

– Lapset taas ovat todella sopeutuvaisia.

Jotta Metsämaalla pystytään jatkossakin järjestämään laadukasta varhaiskasvatustoimintaa, Lehtosen mukaan Nahuntupaan tarvitaan vähintään perusteellinen remontti. Paras vaihtoehto olisi hänen mielestään uusi rakennus, joka sijaitsisi koulun yhteydessä.

– Silloin olisi mahdollisuus käyttää myös urheilutalo Kalliohovin tiloja. Lisäksi ladut ja luistelukentät olisivat lähellä.

Myös koulun kanssa tehtävä yhteistyö olisi silloin vaivattomampaa ja kouluun siirtymiset lapsille helpompia tutun pihapiirin vuoksi.

– Ja olisihan uudet varhaiskasvatustilat viesti perheille, että Loimaan kaupunki haluaa mahdollistaa lapsille nykyaikaiset ja toiminnan mahdollistavat tilat.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän