Varha vähentää päällikkö- ja esihenkilötehtäviä

0

VARSINAIS-SUOMEN hyvinvointialue päätti 10,8 miljoonan euron pysyvistä säästöistä konserni- ja järjestämisen palvelujen henkilöstökuluihin. Se johtaa enintään 86 työsuhteen päättymiseen sekä viiteen osa-aikaistamiseen.
Tuotannollis-taloudellisista syistä tehtävät muutokset koskevat hallinnollisia johto-, päällikkö- ja asiantuntijatason tehtäviä sekä tukitehtäviä konserni- ja järjestämisen palveluissa. Aluehallitus käsitteli asian tiistaina.
Nyt tehdyt päätökset liittyvät tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan. Aluehallitus toteaa päätöksessään, että osana tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman henkilöstösäästöjä tarkastellaan koko organisaation johtamisjärjestelmää kaikilla tulosalueilla. Varhalla on kaikkiaan 270 miljoonan euron säästötavoitteet vuoden 2026 loppuun mennessä.
– Valitettavasti olemme tilanteessa, jossa joudumme tekemään kipeitä päätöksiä hallinnollisiin ja tukitehtäviimme. Madallamme hallinnollista organisaatiotamme, ja näissä muutoksissa muun muassa päällikkö- ja esihenkilötehtäviä poistuu. Samaan aikaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisista on vaikea henkilöstöpula ja tarvitsemme myös jatkossa lisää ammattilaisia niihin tehtäviin, hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen sanoo Varhan tiedotteessa.

Merkittävä osa henkilöstösäästöstä saadaan tehtyä järjestelemällä tehtäviä uudelleen esimerkiksi jättämällä eri syistä vapautuvia tehtäviä täyttämättä. Muutoksissa yhdenmukaistetaan tukipalveluja, mikä osaltaan heijastuu henkilöstöön. Suurelle osalle, joiden työsuhde on päättymässä, pystytään tarjoamaan toisia tehtäviä Varhan organisaatiossa. Lisäksi konserni- ja järjestämisen palveluiden kaikki 14 tulosalue- ja tulosryhmäjohtajaa lomautetaan kahdeksi viikoksi kuluvan vuoden aikana.
Päätökset perustuvat joulu-tammikuussa käytyihin yhteistoimintaneuvotteluihin, joiden piirissä oli noin 2 300 henkilöä. Neuvottelujen alkaessa arvio vähennettävistä henkilötyövuosista oli enintään 180.
Säästökohteita haetaan hyvinvointialueen toiminnasta laaja-alaisesti. Varha tavoittelee useiden kymmenien miljoonien euron säästöjä esimerkiksi priorisoimalla ja järkeistämällä palvelujen ostoja sekä tehostamalla hankintoja.