Varhalta avustuksia yli 2 miljoonaa – Loimaalle vain 900 euroa

0

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto (hyte) jakoi sosiaali-, terveys-, ja pelastusalan järjestöille avustuksia 2 273 050 eurolla.

Isoimpien avustusten saajien joukossa on monia sellaisia yhdistyksiä, joiden toiminta on maakunnallista ja joillakin on jotakin toimintaa myös Loimaalla. Täysin loimaalaisia yhdistyksiä oli saajien joukossa vain yksi, Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry:n Loimaan seudun alaosasto, joka sai 900 euroa.

Avustushakemuksia saapui 135 kappaletta ja haettu kokonaissumma oli yli 4,3 miljoonaa euroa. Kaikkiaan 28 järjestöä haki yli 50 000 euron avustusta, 13 järjestöä haki yli 100 000 ja neljä järjestöä haki yli 200 000 euron summaa.

Yksi järjestö haki yli 300 000 euron avustusta ja 20 järjestöä haki kumppanuussopimusta, jonka ehtona STEA tai muu julkinen rahoitus.

Hakemusten summa ylitti 1,6 miljoonalla eurolla Varhan järjestöavustuksiin varatun 2,72 miljoonan euron määrärahan.

– Toistaiseksi jakamatta jäänyt 446 850 euroa jaetaan niiden järjestöjen kesken, joille ei tässä ensimmäisessä jaossa myönnetty avustusta. Myös pieniä tarkasteluita voidaan tehdä niille, joille on avustusta jo myönnetty, jos kokonaisarvio niin vaatii, hyte-jaoston puheenjohtaja Heikki Tamminen toteaa.

Varha tukee järjestöjen toimintaa myöntämällä toiminta-avustuksia sekä solmimalla kumppanuussopimuksia. Toiminta-avustuksia myönnetään järjestöjen säännölliseen, innovatiiviseen sekä häiriötilanteisiin liittyviin toimintoihin.

Suurimman avustuksen sai kumppanuussopimusta hakenut Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoiminta, 228 700 euroa. Kumppanuusavustuksella tuetaan toimintaa, joka kytkeytyy hyvinvointialueen lakisääteisiin tehtäviin. Kumppanuussopimuksessa voidaan sopia mahdollisen rahallisen avustamisen lisäksi myös muusta yhteistyöstä ja niihin liittyy aina neuvottelumenettely.