Asfalttia vedetään vajaa 14 kilometriä kesän aikana – Siltaremontteja aloitetaan vain yksi

0
Kuva: Varsinais-Suomen Ely-keskus

LOIMAAN SEUTU Tulevan kesän päällystystyöt tuovat Loimaalle noin 13,5 kilometriä uutta asfalttia. Uusi päällyste saadaan myös Aurajoentien matkailutielle, jonka reitti kulkee Oripään ja Auran välillä.

Loimaalla päällystettävästä viidestä kohteesta merkittävin on valtatie 2:n osuus välillä Seikunmaa–Leppisuo. Sinne saadaan uutta asfalttia vajaa 3,5 kilometriä. Pisimmillään päällystettä tulee Ristimäenkulmantielle, jossa sitä vedetään reilu viisi kilometriä. Hirvikoskentielle asfalttia saadaan 2,5 kilometrin verran ja Melliläntielle reilu kaksi kilometriä. Lisäksi Loimijoen ylittävä Saikun silta saa uuden päällysteen.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen tienpidon asiantuntija Hanna Skants sanoo kilpailutusten olevan käynnissä ja vastauksia odotetaan näinä päivinä. Hinnoittelusta riippuen uusia kilpailutuksia tehdään vielä loppukeväästä ja kohteita voi tulla lisää. Skants ei kuitenkaan osaa sanoa, mihin päin Ely-keskuksen aluetta uudet kohteet sijoittuvat. Ne määräytyvät myöhemmin tehtävien uusien kuntomittausten perusteella.

Työt Varsinais-Suomen alueella käynnistyvät huhti-toukokuun aikana ja jatkuvat syksyyn niin pitkälle kuin säät sallivat. Rahaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maanteiden päällystämiseen on käytettävissä noin 47 miljoonaa euroa. Viimevuotiseen verrattuna summa on kolminkertainen. Päällystysohjelman pituus on noin 400 kilometriä, josta noin puolet kohdistuu Varsinais-Suomen tieverkolle. Päällystystöistä puolet kohdennetaan vilkkaimmille teille, joiden vuorokausiliikennemäärä on yli 3 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Loput päällystyskilometrit jakautuvat melko tasan keskivilkkaiden ja vähäliikenteisten teiden kesken. Lisäksi päällystetään jonkin verran lyhyitä pistemäisiä kohtia, kuten liittymäalueita. Viime vuonna erityisesti seutu- ja yhdysteiden korjaus jäi lähinnä paikkausten varaan.

Päällystysohjelman kohteet on valittu kuntomittausten, asiakastarpeiden ja liikennemäärän perusteella.

Uusia siltatyömaita Loimaalla alkaa tänä kesänä yksi. Remontin alle menee Mökköisten silta, joka sijaitsee maantien 12603 varrella. Odotettavissa on liikennekatkoja ja töiden aikaisia kiertoreittejä. Mökköisten sillan katkoaika on noin kuusi kuukautta. Lisäksi viime kesänä aloitetut Kauhanojan ja Niinijoen siltojen remontit saatetaan loppuun tänä kesänä.

Kaikkiaan Varsinais-Suomessa peruskorjataan tai uusitaan kauden aikana viisi siltaa. Vuosittain toteutettavat siltakohteet valikoidaan muun muassa kiireellisyyden, korjauksen ajoituksen ja korjaustavan, kohteen liikenteellisen merkittävyyden ja käytettävissä olevan rahoituksen mukaan. Varsinais-Suomen ja Satakunnan siltojen korjauksiin käytetään noin 15,1 miljoonaa euroa, joka on noin kolme miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna.

Väyläviraston uudistetun luokituksen mukaan Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on noin tuhat hyväkuntoista siltaa ja noin 650 tyydyttävässä kunnossa olevaa siltaa. Huonokuntoisia siltoja on 156. Huonokuntoisia siltoja tulee kuitenkin vuosittain lisää enemmän kuin niitä saadaan korjauksilla poistettua.

Suuri osa alueen silloista on rakennettu 1960–1970-luvuilla ja ne ovat peruskorjausiässä. Lisäksi raskaiden ajoneuvojen massat kuormittavat vanhoja siltoja, sillä niitä ei ole aikanaan suunniteltu nykyisille kilomäärille. Tavoitteena on, että tehokkailla ja oikein kohdennetuilla toimenpiteillä saavutetaan siltojen optimaalinen käyttöikä mahdollisimman pienin kustannuksin. Rahoituksen puutteessa korjauksia joudutaan kuitenkin toisinaan lykkäämään optimiajankohtaa myöhemmäksi. Kun ne viivästyvät riittävästi, siltoja ei välttämättä kannata enää korjata, vaan käyttää hallitusti loppuun ja sen jälkeen uusia kokonaan. Kokonaistaloudellisesti se tulee yleensä kalliimmaksi.

Fakta

Asfaltoinnit

Valtatie 2 välillä Seikunmaa–Leppisuo, 3 326 metriä.

Melliläntie, 2 182 m.

Hirvikoskentie, 2 454 m.

Ristimäenkulmantie, 5 100 m.

Saikun silta, 300 m.

Yhteensä 13 362 m.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän