Bussivuoroja vähenee

0
Muutosten on tarkoitus astua voimaan kilpailutuksen jälkeen ensi syksynä. Kuva: LL arkisto / Kiti Salonen

LOIMAA, YPÄJÄ Joukkoliikenne vähenee yhteysväleillä Alastaro–Loimaa ja Ypäjä–Loimaa ensi syksynä.

Jatkossa kyseisillä Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kilpailuttamilla reiteillä ajettaisiin ainoastaan koulupäivisin. Kesäliikenne ja koulujen lomaviikkojen liikenne lopetettaisiin. Lisäksi jatkossa ajettaisiin ainoastaan yhdellä autolla nykyisen kahden sijaan.

Muutokset ilmenevät Loimaan kaupunginhallituksen esityslistalta.

Muutokset liittyvät siihen, että yhteysvälien liikennöintisopimus päättyy toukokuun lopussa. Nyt liikennettä ollaan hankkimassa uudelle sopimuskaudelle, joka alkaisi ensi elokuusta alkaen. Varsinais-Suomen Ely-keskus toimii tulevan kilpailutuksen vastuuviranomaisena.

Pyrkimyksenä on säilyttää kuormitetuimmat vuorot ja ne vuorot, joilla on keskeistä merkitystä perusopetuksen ja toisen asteen opiskelijoille.

Loimaan kaupunki ja Ely-keskus ovat neuvotelleet hankittavasta liikennekokonaisuudesta. Loimaan kaupunginhallitus on osaltaan hyväksynyt kohteen tulevan hankinnan, esitetyn palvelutason ja kustannustenjaon valtion ja kaupungin välillä.

Valmistelun perusteella kohteen autokiertoon ei mahdu tarvittavaa Loimaa–Alastaro -yhteysvälin iltapäivän kello 14.10 -vuoroa, mutta Loimaan sivistystoimi pystynee hoitamaan sen muilla järjestelyillä.

Kaupunginhallituksen valmistelusta ilmenevien tietojen mukaan muutoksia perustellaan muun muassa sillä, että liikenteen hankintakustannukset ovat nousseet huomattavasti ja vuorojen nykyiset matkustajamäärät ovat varsin pieniä. Hankintakustannuksia on kasvattanut polttoaineen hinnannousu. Lähtökohtaisesti hankinnan osapuolilla ei ole mahdollisuuksia lisätä liikenteeseen kohdennettavaa rahoitusta.