Korot ja vedenkulutuksen väheneminen kurittivat vesiliikelaitosta

0
LL arkisto.

LOIMAAN Vesi -liikelaitos teki yli puoli miljoonaa euroa tappiollisen tuloksen viime vuonna. Alun peri laitos tavoitteli käytännössä nollatulosta.

Suunniteltua huonomman tuloksen syinä olivat ennen kaikkea korkokustannusten nousu, joka heijastui leasingmenoihin, ja vedenkulutuksen väheneminen.

Vedenkulutuksen väheneminen näkyi laitoksen liikevaihdossa, joka toteutui noin 200 000 euroa suunniteltua pienempänä. Tilinpäätöksen mukaan talven 2022–2023 korkeat energianhinnat vähensivät kuluttajien vedenkulutusta. Säästeliäs vedenkäyttö on jatkunut, vaikka energianhinta on sittemmin laskenut.

Loimaan Veden johtaja Kimmo Virta arvioi vedenkulutuksen vähentyneen runsaat kuusi prosenttia Loimaalla ja vastaavanlaista kehitystä näkyneen muidenkin vesilaitosten toiminta-alueilla.

Menopuolella vesiliikelaitos maksaa niin sanottua leasingvuokraa viime vuosikymmenellä rakennetusta keskusjätevedenpuhdistamosta. Koronnousun myötä jätevedenpuhdistamon leasingkustannukset kasvoivat noin 200 000 eurolla.

Vesiliikelaitoksen materiaalien ja palveluiden hankinnat ylittivät talousarvion niin ikään noin 200 000 eurolla. Yhtenä isona syynä ylitykseen oli viime syksyn rankkasade, joka aiheutti viemäreiden tulvimista kellareihin keskustan omakotialueilla.

Vesiliikelaitokselle koituneiden välittömien kustannusten lisäksi rankkasateen vaikutusten jälkipuinti jatkuu, ja sen arvioidaan aiheuttavan laitokselle kustannuksia jatkossakin. Virta kertoo, että vesiliikelaitoksen johtokunta tulee tämän kevään aikana käsittelemään yksityisten kiinteistöjen korvausvaatimuksia, joita niiltä on pyydetty tapauksen tiimoilta.

Alkutalvesta tapahtui myös ennakoimattomia putkirikkoja, joista merkittävimmät sijaitsivat Pappisissa ja Turuntiellä. Vaikka Pappisten putkirikko oli vaikutuksiltaan paljon laajempi, Turuntien putkirikosta koitui vesiliikelaitokselle enemmän kustannuksia. Tämä johtui Virran mukaan Turuntien hankalasta sijainnista, sillä rikkoutunut putki sijaitsi sähkökaapin alla.

– Yllättävät jutut ovat myös yllättävän kalliita, Virta summaa ja sanoo kyseisten kolmen kohteen hoidon maksaneen laitokselle jopa noin 140 000 euroa.

Vesiliikelaitoksen henkilöstökustannukset alittuivat noin 68 000 eurolla.

Vesiliikelaitoksen suurimmat investointikohteet olivat osallistuminen Satakunnantien kunnallistekniikan perusparannukseen ja Virttaalla viemäriverkoston laajentaminen. Virttaan viemäriurakka valmistui joulukuussa, mutta Satakunnantie jatkuu vielä kuluvana vuonna.

Vesiliikelaitoksen johtokunta on osaltaan hyväksynyt tilinpäätöksen.

Virta korostaa, ettei tuloksen alijäämäisyys tullut johtokunnalle enää mitenkään yllätyksenä, sillä sitä informoitiin pitkin viime vuotta. Hänen mukaansa liikelaitoksen kassavarantojen ansiosta hintoja ei tarvinnut korottaa kesken vuotta.

Vesiliikelaitos korotti taksoja tuntuvasti vasta tämän vuoden alusta.

Tilinpäätöksessä todetaan, että vaikka tilikausi ei toteutunut suunnitellusti, liikelaitoksen hyvä taloudellinen tilanne säilyy toistaiseksi eli pitkän ajan tavoite toiminnan omavaraisuudesta pitää. Tappiosta huolimatta liikelaitoksen tase pysyy vahvana.

Liikelaitoksen tulevien vuosien investoinneissa, etenkin niiden rahoittamisessa, riittää pähkäiltävää. Sitä varten liikelaitos on tilannut talousselvityksen (LL 5.3.).

– On selvää, että erilaisten syiden takia myydyn veden määrä tulee tulevaisuudessa laskemaan sekä korjaus- ja investointikustannukset nousemaan. Edellä mainitut seikat tuovat paineita taksakorotuksiin ja uusien taksojen käyttöönottoon sekä toiminnan tehostamiseen, tilinpäätöksessä sanotaan.

Fakta

 

Tilinpäätöksen 2023 tunnuslukuja

Alijäämä 548 000 €.

Liikevaihto 3 miljoonaa €.

Investoinnit vajaat 2 miljoonaa €.

Lainakanta 0 €.

Vanhat lainasaamiset Loimaan kaupungilta noin 1 miljoonaa €.

Leasingvastuut 12,2 miljoonaa €.

Taseessa aiemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää 8,2 miljoonaa €.