Loimaan kaupungin johtajille ja päälliköille palkankorotuksia

0
Kuva: LL arkisto.

LOIMAAN kaupunginhallitus päätti korotuksista palvelualajohtajien ja johtoryhmän jäsenten tehtäväkohtaisiin palkkoihin.
Toukokuun alusta alkaen kehittämisjohtajan, sivistysjohtajan ja teknisen johtajan tehtäväkohtaiset palkat ovat 6 000 euroa kuussa. Talousjohtajan palkka on 5 200 euroa, henkilöstöpäällikön 4 950 euroa, hallintopäällikön 4 300 euroa ja Loimaan Veden johtajan 5 200 euroa.
Muutosten myötä kehittämisjohtajalla tehtäväkohtainen palkka nousee 709 euroa, sivistysjohtajalla 558 euroa, teknisellä johtajalla 239 euroa, talousjohtajalla 367 euroa, hallintopäälliköllä 182 euroa ja Loimaan Veden johtajalla 291 euroa.
Hallitus ei korottanut henkilöstöpäällikön palkkaa. Henkilöstöpäällikön tehtäviä sijaistaa toistaiseksi henkilöstösihteeri.

Tehtäväkohtainen palkka ei välttämättä kerro koko kuvaa henkilön kokonaispalkasta.
Asian valmistellut kaupunginjohtaja Jari Rantala muistuttaa, että työn vaativuuteen perustuvien tehtäväkohtaisten palkkojen lisäksi kokonaispalkkaan vaikuttavat työ- ja virkaehtosopimusten mukaiset työkokemus- ja ammattilisät.
– Kokonaispalkat vaihtelevat välillä 4 800–7 700 euroa.
Samalla kaupunginhallitus oikeutti kaupunginjohtajan päättämään johtoryhmän jäsenten henkilökohtaisista lisistä. Palvelualajohtajien ja johtoryhmän jäsenten henkilökohtaisiin palkanlisiin voidaan käyttää yhteensä enintään 3 500 euroa kuussa.

Kaupunginjohtaja perustelee palvelualajohtajien ja johtoryhmän jäsenten palkankorotuksia sillä, että palkkoja on tarkasteltu kokonaisuutena viimeksi kuntaliitosvaiheessa vuosina 2009–2010.
– Yksittäisiä muutoksia on tehty erikseen virkojen rekrytointivaiheessa ja vaativuuden merkittävissä muutoksissa.
Rantalan mukaan hallituksen päättämät muutokset perustuvat tehtävien vaativuuden muutoksiin, palkkojen oikeaan suhteeseen toisiinsa ja alaisina toimivien palkkatasoon, ulkoiseen vertailuun eli 10 000–20 000 asukkaan kuntien keskimääräisen palkkatasoon sekä osaavan työvoiman saantiin ja sitouttamiseen.

Hallituksen käsitellessä asiaa varajäsen Juha Vuorinen (ps.) esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Vuorisen esitys hävisi äänin 7–4.
Vuorisen ehdotusta kannattivat hänen lisäkseen Kari Leppäjoki (ps.), Pasi Markula (ml.) ja Matti Ylitalo (ml.). Käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Pekka Ahokas (kesk.), Esko Lundgren (vas.), Anne Onnela (kok.), Olavi Suominen (kok.), Marke Tissari (sd.), Päivi Vanha-Perttula (kesk.) ja Teija Ek-Marjamäki (kesk.).

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän