Näin Loimaan seudulle kävi – Varha julkisti luonnoksensa palveluverkosta

0
LL Arkisto

Loimaan seutu
Alastaron terveysasema suljettaisiin jo tämän tai ensi vuoden aikana, Oripään terveysasema vuoden 2026 loppuun mennessä. Näin kaavailee Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha perjantaina julkaisemassaan sote-keskusten palveluverkkosuunnitelman luonnoksessa.
Alastarolta palvelut siirrettäisiin Loimaalle, mutta oripääläisten tulisi jatkossa suunnata Pöytyälle Riihikosken terveysasemalle, josta tulee yksi 17:stä Varhan sote-asemasta. Oripäähän ei jäisi suunnitelman mukaan mitään sote-keskuspalveluja.
Varha on sulkemassa myös Koski Tl:n terveysaseman vuoden 2026 loppuun mennessä ja sen palvelut siirretään osin Loimaalle ja osin Somerolle.
Loimaalle jäisi Loimaan pääterveysaseman sote-keskus, joita olisi Varhan alueella 7 ja vuodesta 2027 alkaisi toimia kahdeksas, Kaskenmäen sote-keskus Turussa.
Sote-asemia tulisi 17 ja sote-pisteitä 13.

Hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen toivoo nyt keskustelua.
– On kyse virkamiesvalmistelujen pohjalta tehdystä suunnitelmaluonnoksesta, jonka pohjalta aloitetaan keskustelu. Kyse ei siis ole edes vielä esityksestä, hän korosti luonnoksen julkistamistilaisuudessa.
Aluevaltuuston on tarkoitus tehdä päätökset palveluverkosta kesäkuussa. Varhan muiden palveluiden osalta suunnitelmia tuodaan julki kevään aikana.
Järjestämisjohtaja Antti Parpon mukaan tällä hetkellä Varsinais-Suomessa on tihein palveluverkko koko maan hyvinvointialueisiin verrattuna. Saavutettavuus säilyy hänen mukaansa hyvänä uudessakin verkossa: Varhan laskelmien mukaan noin 80 prosenttia väestöstä tavoittaa lähimmän Varhan toimipisteen omalla kuljetuksella alle 10 minuutissa ja noin 96 prosenttia 20 minuutin aikana.
Sellaista vaihtoehtoa ei hänen mukaansa ole, ettei palvelupisteitä vähennettäisi, sillä ”rahaa ei ole”.
Säästöjä haetaankin 178 miljoonan vuotuisista kiinteistökuluista ja palveluverkkoluonnosta on tehty kiinteistöjen kuntoa arvioiden.
Loimaan pääterveysaseman tilaa kuvataan tyydyttäväksi, jossa korjaustarvetta olisi 9–15 vuoden sisällä. Samassa kuntoluokassa ovat Mäntymäen terveysasema Turussa, Kaarina pääterveysasema ja Uudenkaupungin terveysasema. Näitä huonommassa kunnossa oleviksi Varha arvioi Turun keskustan terveysaseman, Raision terveyskeskuksen ja Salon pääterveysaseman, joita pitäisi Varhan mukaan korjata 4–8 vuoden kuluessa.
Alastaron terveysaseman kuntoluokaksi Varha on arvioinut tyydyttävän, samoin Oripään terveysaseman. Suljettavista 16:sta terveysasemasta kahdeksassa kunto oli välttävä, kahdessa tyydyttävä ja kuuden kunnon Varha on merkinnyt kysymysmerkillä.

Suunnittelun lähtökohtina ovat olleet myös alueiden väestöennusteet ja henkilöstön saatavuus. Lisäksi tarkasteltiin toimipisteiden nykyistä toimintaa ja sen määrää.
Lääkäri- ja hoitajavastaanottopalvelujen käyntimäärä Loimaan pääterveysasemalla oli 27 826 vuonna 2023. Sitä vähemmän käyntejä oli tulevista sote-keskuksista ainoastaan Uudessakaupungissa (25 308). Eniten käyntejä oli Mäntymäessä Turussa (44 774).
Suljettavien asemien käyntimäärät vaihtelevat Maskun yli 17 000 käynnin Merimaskun 247 käyntiin – Alastarolla käyntejä oli 1030 ja Oripäässä 646.

FAKTA
Sote-toimipisteiden palvelut
Sote-​keskus
Hoidon tarpeen arviointia, asiakasohjausta ja -neuvontaa.
Moniammatillinen työyhteisö tarjoaisi laajat konsultaatiomahdollisuudet.
Lääkäri- ja hoitajavastaanotot toimisivat arkisin virka-aikaan (omatiimit). Palveluja voitaisiin tarjota myös virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin.
Näytteenottopalvelut ja vierianalytiikka.
Monialaisen mielenterveys- ja päihdepalveluiden työryhmän laajat palvelut.
Työikäisten sosiaalipalveluja ja vammaispalveluja arkipäivisin virka-aikaan.
Perustason kuvantamispalveluita, suun terveydenhuollon palveluita, toimintakykyä tukevia palveluja, äitiys- ja lastenneuvola sekä lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalveluja (sote-keskuksissa tai erillisissä toimipisteissä).
Sote-​asemat
Hoidon tarpeen arviointia, asiakasohjausta ja -neuvontaa.
Moniammatillinen työyhteisö tarjoaisi laajat konsultaatiomahdollisuudet.
Sote-asemat olisivat avoinna virka-aikaan viitenä päivänä viikossa. Lääkäri- ja hoitajavastaanotot toimisivat arkisin virka-aikaan (omatiimit).
Näytteenottopalvelut ja vierianalytiikka.
Moniammatillisen mielenterveys- ja päihdepalveluiden työryhmän palvelut.
Työikäisten sosiaalipalveluja ja vammaispalveluja erikseen sovitusti.
Äitiys- ja lastenneuvola (ei välttämättä samassa kiinteistössä, mutta saman kunnan alueella).
Suun terveydenhuollon perustason palvelut lähes kaikilla sote-asemilla.
Osalla sote-asemia olisi tarjolla lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalveluja sekä toimintakykyä tukevia palveluja.
Sote-​pisteet
Neuvontaa ja ohjausta.
Työntekijällä laajat etäkonsultaatio-mahdollisuudet.
Pienimmät sote-pisteet olisivat avoinna vähintään yhtenä päivänä viikossa, suurimmat viitenä päivänä viikossa.
Sotepisteissä olisi sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan ammattitaidon mukaisia palveluja. Tarvittaessa olisi myös lääkärin vastaanottoja, pääsääntöisesti etäpalveluna hoitajan vastaanotolla.
Mielenterveys- ja päihdepalveluja sekä tarpeen mukaan tavanomaisia sosiaalipalveluja.
Alueilla, joilla on pitkät välimatkat, sote-pisteisiin jalkautuvat ammattihenkilöt voisivat tarjota muitakin tarkoituksenmukaisia palveluja ammattitaitonsa puitteissa, esimerkiksi näytteenottopalveluja, lääkinnällistä kuntoutusta ja neuvolapalveluja.
Lähde: Varha. Luetellut palvelut ovat vähimmäispalveluja, sillä palvelut voivat toimipisteissä myös vaihdella.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän