Niittukulman ylikulkusilta saa uuden päällysteen – lista kesän asfaltointikohteista

0
Niittukulmalla Ysitien eteläisellä ylikulkusillalla päällystetään ajorata, ei kevyen liikenteen väylää. Tie tunnetaan kyseisellä paikalla Eteläkaarena.

LOIMAAN kaupungin tulevan kesän ylivoimaisesti suurimpana yksittäisenä päällystyskohteena on Niittukulman silta. Kaupunki päällystää Eteläkaarta Kartanomäenkadun ja Lamminkadun välisellä osuudella.

Ysitien ylittävä silta on valmistunut vuonna 2008.

– Ajorataa ei ole sen jälkeen päällystetty, kaupungininsinööri Osmo Hongisto kertoo ja sanoo, että liikenne on lisääntynyt sillalla huomattavasti viime vuosina.

– Tie on tosi huono.

Niittukulman sillalla ja Eteläkaarella päällystettävää alaa on noin 7 500 neliötä. Sillan ramppeja hallinnoi Ely-keskus.

Yksi iso, joskin huomattavasti Niittukulman siltaa pienempi kohde löytyy Hirvikoskelta, jossa päällystetään Ilmaristentien sorapintaista ajorataa vajaan 2 600 neliön verran.

Yritysalueella, muun muassa Dometalin vierestä kulkevaa Ilmaristentietä päällystetään Vanhankirkontieltä Prelluntielle saakka. Samaisella alueella päällystetään myös sorapintaiset Pajatie ja Kössintie.

Hongiston mukaan alueen päällystäminen on tullut ajankohtaiseksi, koska yritysalueen tontteja on rakennettu.

Lisäksi iso päällystyskohde on Hulmilla Leppäkuljunkatu, noin 3 100 neliötä. Samaisella alueella päällystetään myös Lapiduksenkatu.

Kaupunki tavoittelee päällystävänsä yhteensä noin 25 000 neliön verran, ja se on Hongiston mukaan kutakuinkin aikaisempien vuosien tasolla.

Päällystysohjelma muodostuu sekä uudelleen päällystettävistä huonokuntoisista että murskepäällysteisiksi laskettavista, mahdollisesti ensimmäistä kertaa asfaltoitavista kohteista.

Päällystyskohteiden valinnassa kaupunki on hyödyntänyt Crowdsorsa-mobiilipeliä (joukkoistettu katujen kuntokartoitus) ja sen pohjalta luotua kuntoarviota huonokuntoisimmista kohteista. Valinnassa on huomioitu myös kohteen liikenteellinen merkitys.

Kaupunki on varannut kesän asfaltointeihin 330 000 euroa. Hongisto muistaa, että summa on ollut kyseisellä tasolla vuodesta 2010 saakka. Hän pitää summaa sopivana vuositasolla.

– Paljon on saatu parannettua, hän luonnehtii ja sanoo kaupungin olevan pian siinä tilanteessa, että kaikki kaupungin kaavatiet on päällystetty 2000-luvun aikana.

Loimaan kaupungin elinympäristölautakunta on hyväksynyt päällystysohjelman.

Lisäksi kaupunki kilpailuttaa tulevan kesän päällystystyöt, sillä edellinen 3+1-vuotinen asfaltointisopimus päättyi viime vuonna. Nyt kilpailutettava uusi sopimus koskee ainoastaan tätä vuotta.

Hongisto pitää yksivuotisen sopimuksen etuna sitä, ettei kaupungin tarvitse pelata kustannusindeksien kanssa. Hinta on se, joka kilpailutuksen myötä saadaan. Hänen mukaansa yksivuotisesta sopimuksesta tulee mahdollisesti käytäntö jatkossakin.

 

Fakta

Suunniteltuja päällystyskohteita

Keskustan alue:

Niittukulman silta, ajorata.

Teinikuja, ajorata.

Tuomarinkuja, pyörätie.

Alpinojankatu, ajorata.

Leppäkuljunkatu, ajorata.

Lapiduksenkatu, ajorata.

Käsityöläiskatua osittain Vareliuksen- ja Väinämöisenkadun välillä, ajorataa, jalkakäytävää.

Kuukankuja, ajorata, kävelytiet.

Hirvikosken alue:

Kuusitien hidastesikaani Laiduntien ja Rajatien välillä, ajorata.

Väinönkuja, ajorata.

Kolkkalantien ”tumppi” Väinönkujan lähettyvillä, ajorata.

Ilmaristentie, ajorata.

Kössintie, ajorata.

Pajatie, ajorata.

Mellilän alue:

Ahjotie, ajorata.

Nopolantie, ajorata.

Alastaron alue:

Kirkonkylän koulun saattolenkki, ajorata.

Sepäntie, ajorata.

Puusepäntie Sorvarintiestä eteenpäin, ajorata.

Pyörätie Sepäntien ja Puusepäntien välillä (Sorvarintie).