Oripään kunnanhallitus: Varha on arvioinut terveysaseman käyntimäärät liian pieniksi

0
Oripään terveysasema. Kuva: LL arkisto.

ORIPÄÄN kunnanhallitus ei hyväksy Varsinais-Suomen hyvinvointialueen luonnosesitystä, jossa Oripään terveysasema suljettaisiin vuoden 2026 lopussa.
– Palveluverkkosuunnitelma ei huomioi nykyisten tilojen toimivuutta ja niitä omistavien kuntien halua kehittää käytännöllisiä tilaratkaisuja, hallitus toteaa lausunnossaan Varhalle.
Hallitus arvioi uudistuksella saatavat mahdolliset taloudelliset säästöt verrattain pieniksi ja epäilee, voidaanko niiden toteutumista edes todentaa selkeästi.
Kunnanhallituksen mukaan Varhan luonnosesitys Oripään terveysaseman sulkemisesta vaikuttaisi erityisesti ikääntyneeseen väestöön, mutta myös lapsiin ja nuoriin. Hallituksen mielestä on esimerkiksi perusteltua kysyä, miten koululaisten suun terveydenhuollon palvelut jatkossa järjestetään.

Kunnanhallitus kyseenalaistaa Varhan tietoja Oripään terveysaseman käyntimääristä.
– Oripään terveysaseman käynneiksi on luonnoksessa ilmoitettu 646 käyntiä. Oripään kunnan vuoden 2022 tilinpäätös osoittaa, että käyntejä oli 1 564. Hammashuollon käyntejä oli 1 260.
Hallituksen mukaan Varhan ilmoittama luku johtaa harhaan eikä anna käsitystä kiinteistön käyttöasteesta. Lisäksi hallituksen mielestä Oripään terveysaseman käyntimäärät olisivat suuremmat, jos asema olisi säännöllisesti avoinna.
– Nyt asema on suljettuna esimerkiksi useamman kuukauden ajan kesällä, joka johtaa palvelujen kysyntään Loimaalle.
Kunnanhallitus kritisoi myös sitä, että Varhan luonnosesitys koskee ainoastaan sotekeskuksia, -asemia ja -pisteitä.
– Kokonaisuus ei hahmotu, kun esityksestä puuttuu suunnitelma vanhusten hoivapalveluiden ja perheiden palveluiden osalta.

Oripään kunnanhallitus nostaa lausunnossaan esiin sen, että kunta on jo aiemmissa esityksissään Varhalle kertonut näkemyksensä siitä, miten nykyisiä kunnan hallussa olevia kiinteistöjä voitaisiin käyttää tehokkaammin ja siten varmistaa kuntalaisten palveluiden saanti.
– Uskomme, että nykyisen palvelutalon tiloja voitaisiin hyödyntää myös terveydenhuollon peruspalveluiden vastaanottotoiminnassa ja toisaalta muokata nykyisen terveysaseman tilat edulliseksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi kunnan hallinnon sekä Varhan tarpeisiin.
Kunnanhallitus lausuu olevansa valmis luoviinkin ratkaisuihin.
Hallituksen mukaan kunnalla on kiinnostusta lisätä palveluja muun muassa tarjoamalla yhteisölliseen asumiseen soveltuvia tiloja. Esimerkiksi palvelutalo ja sen vieressä sijaitsevat vanhusten rivitalot loisivat hyvän kokonaisuuden.
– Mikäli Varha tarvitsee lisää yhteisölliseen asumiseen liittyviä tiloja, kunta on valmis yhteiseen suunnitteluun.

Hallitus pitää välttämättömänä jatkaa keskustelua ja etsiä yhteisiä ratkaisuja, sillä se uskoo, että Oripäässä on mahdollista turvata kiinteät palvelut kuntalaisille jatkossakin kustannustehokkaalla tavalla.
Hallitus aikoo kutsua Varhan johdon kuulemaan ja keskustelemaan kuntalaisten kanssa heidän näkemyksistään sote-palveluiden tulevaisuudesta. Tätä tilaisuutta suunnitellaan alustavasti huhtikuun loppupuoliskolle.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän