Varhan sairaalapalveluista Loimaalla

0

Hyvinvointialueen lautakuntien tehtävänä on kehittää, ohjata ja valvoa alaisensa tulosalueen toimintaa. Lautakunnille on määritelty tehtäviä ja päätösvaltaa tulosalueensa talouden ja toiminnan johtamisessa. Lautakunnat päättävät alaisensa organisaation palvelutuotannon toimipaikoista tai niissä tuotettavien palveluiden merkittävistä muutoksista noudattaen aluevaltuuston palvelustrategiassa hyväksymiä palveluverkkoa koskevia periaatteita. Lautakunnat päättävät tulosalueensa yleisistä talous-, henkilöstö- ja hallintoasioista.

Entisellä Loimaan pääterveysasemalla ja osin myös sairaalassa on sotepalvelulautakunnan alaista toimintaa. Sairaalan toiminnot ovat pääasiassa Tyks/sairaalapalvelulautakunnan johtamaa. Kaikkien entisten aluesairaaloiden vuodeosastot ovat nyt sairaalapalvelujen yleislääketieteen ja kuntoutuksen osastoja, joihin myös kotisairaalatoiminta tukeutuu. Loimaalla näitä osastoja on edelleen kaksi. Olisi tarkoituksenmukaista avata myös kolmas vuodeosasto. Uoma-niminen tietojärjestelmä ohjaa potilaiden sijoittelua kaikille hyvinvointialueen vuodeosastoille. Siksi loimaalainen saattaa päätyä mille tahansa hyvinvointialueen vuodeosastolle hoidettavaksi. Päivystyksessä tai Tyksissä aloitetussa hoidossa todettu hoidontarve ohjaa potilaan tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan tai kotiin. Erikoissairaanhoidossa ollaan mahdollisimman lyhyt aika.

Sairaalassamme on monen erikoisalan vastaanottoja. Mahan ja paksunsuolen tähystyksiä sekä paikallispuudutuksessa tehtäviä pieniä toimenpiteitä tehdään. Dialyysihoidot jatkuvat. Henkilökunta on työhön sitoutunutta ja osaavaa. Vaikka sairaalassa ei ole enää erityisiä kirurgisia tai sisätautien osastoja, voidaan puhua aidosti sairaalahoidosta yleislääketieteen osastoilla ja monipuolisissa polikliinisissa palveluissa.
Ajankohtaisesti vaikein ja toimintoja haittaava ongelma on henkilökunnan vajaus. Hoitajista ja lääkäreistä on pulaa. Myös laboratorion ja kuvantamisen osalta henkilöstön huono saatavuus vaikuttaa sairaalan ja sotekeskuksen toimintaan. Siksi palveluja järjestetään uudella tavalla koko hyvinvointialueella. Muutos olisi pitänyt tehdä jo vuosia sitten.

Nyt kevään aikana valmistuu palveluverkkosuunnitelma. Sairaala ja entinen pääterveysasema muodostavat seudullisen laajan palvelun sotekeskuksen. Oman ryhmäni näkemys on, että jokaisessa kunnassa pitää säilyä sotepiste ja pinta-alaltaan tai väestöltään isommissa kunnissa useampia soteasemia tai -pisteitä.

Jari Välimäki
aluevaltuutettu (kesk.),
Tyks/sairaalapalvelulautakunnan jäsen

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän