Kulttuuriapurahaa saatiin myös Loimaan seudulle – Kehitteillä on kirja ja elokuva sekä lisäksi järjestetään mediakasvatustyöpajoja ja kerätään muistoja talteen

0
Katriina Reijonen ja Susanna Huolman pureutuvat Heitä koppi! -mediakasvatustyöpajoissa muun muassa sananvapauden ja demokratian kysymyksiin yhdessä osallistujien kanssa. Kulttuurirahaston apuraha mahdollistaa työpajojen suunnittelun ja toteuttamisen oppilaille kouluissa. (Kuva: Jani Hägg)

LOIMAAN SEUTU Varsinais-Suomen kulttuurirahasto jakoi 60. juhlavuotenaan apurahoja lähes 1,5 miljoonaa euroa yhteensä sadalle hakijalle. Hakemuksia rahastoon tuli 1 119. Tiistai-iltana julkistettujen apurahansaajien joukossa on myös loimaalaistoimijoita.

Virttaalainen kuvataiteilija (amk) Susanna Lehtimäki vastaanotti 9 500 euron apurahan, jonka hän käyttää Mai Saarensuon salaisuus -kirjan kirjoittamiseen ja kuvitustyöhön. Hän sanoo satukirjan sijoittuvan Virttaan Maisaarensuolle.

– Taiteen ja kuvituksen keinoin kirja nostaa esiin paitsi suoluontoa myös tämän päivän maaseutua Virttaan muutamien miljöiden kautta, hän valottaa kirjan ideaa.

Hän kertoo tekstin raakaversion olevan jo valmiina, mutta kieli ja tyyli muokkautuu vielä tulevan viiden kuukauden aikana. Lehtimäki tekee myös kirjan kuvituksen, jossa hän yhdistää kuviin maalausta, piirrosta ja tietokonegrafiikkaa.

– Tarkoitus on saada aikaan teos, joka puhuttelee sekä lapsia että aikuisia.

Elokuvan tekemisen maailmaan sukelletaan puolestaan, kun maaliskuussa ensi-iltansa saaneen Valonkulkijat-näytelmän nuorista tehdään elokuva. Lehtori Hannele Wilén ja työryhmä vastaanottivat 5 000 euron suuruisen apurahan. Wilén sanoo idean tulleen Valonkulkijat-projektiin osallistuneelta nuorelta, joka oli toivonut, että se jatkuisi jotenkin.

– Pyyntö jatkosta jäi mietityttämään, ja projektin loputtua nousi esiin ajatus elokuvasta.

Hän kertoo heidän tekevän fiktiivisen elokuvan, jossa kuvataan bändin ja joidenkin roolihenkilöiden tulevaisuutta. Lisäksi Valonkulkijat-projektista koostetaan dokumentti, jonka toteuttamiseen käytetään yhteisöpedagogin asiantuntemusta ja reflektoinnin näkökulmaa.

– Nuoret pääsevät siis kertomaan, mitä edellä mainittu monitaiteellinen projekti on heille merkinnyt ja antanut.

Työskentely aloitetaan kesän aikana, ja apuraha pitää käyttää kolmen vuoden kuluessa.

Näytelmäprojektista sai innoituksensa myös Loimaan seudun teatteriyhdistys ry:n Heitä koppi! -mediakasvatustyöpaja, jolle myönnettiin niin ikään 5 000 euron apuraha. Työpajan idea pohjaa Loimaan seudun teatteriyhdistyksen ja Loimaan Lehden yhteistyössä vuonna 2019 toteuttamaan Kopit-näytelmään, jonka käsikirjoitus perustui lehdessä julkaistuihin lukijoiden lyhyisiin mielipidekommentteihin eli koppeihin.

Pääasiassa yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille suunnatuissa koulutyöpajoissa halutaan saada nuoret mukaan paikallisyhteisöön kertomaan ajatuksistaan ja mielipiteistään. Samalla nuoret voivat tuottaa materiaalia toista Kopit-näytelmää varten. Tavoitteena on lisäksi toteuttaa muun muassa demokratiakasvatusta koulussa paikalliseen teemaan liittyen sekä saada osallistujat mukaan keskustelemaan sananvapaudesta ja näkemään se tärkeänä. Toiminnallisen työpajan menetelminä käytetään sanataidetta, teatteria, draamapedagogiikkaa ja musiikkia. Mediakasvatustyöpajat toteutetaan kouluille syksyllä 2024.

Ikäihmisten elämäkertojen tallentamiseen ja elämäkertahaastattelijoiden kouluttamiseen myönnetty 5 000 euron apuraha sai ideansa Elersien sukuseuran aikaisemman hankkeen aikana. Sukuseuran puheenjohtaja Mervi Koivulahti-Ojala kertoo, että aikaisempi hanke oli osa Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry:n Oman kylän parhaaksi -teemahanketta. Siinä kehitettiin toimintatapoja verkkokokoustyökalun käyttöön.

– Hankkeen aikana totesimme, että monet elämäkerrat jäävät kirjoittamatta, koska kynnys aloittaa kirjoittaminen on korkea. Uudessa hankkeessa koulutetaan elämäkertakirjoittajia, jotka jalkautuvat tekemään haastatteluja ja kirjoittamaan haastattelun pohjalta elämäkertoja.

Koulutus on Koivulahti-Ojalan mukaan ilmainen, eikä kustannuksia tule myöskään haastateltavalle.

– Hän saa lisäksi elämäkerran omaan käyttöönsä.

Mukana hankkeessa ovat Elersien sukuseuran lisäksi Loimijokilaakson sukututkijat, Loimaa-Seura, Kojonkulman perinneyhdistys ja Metsämaan perinnepiiri. Koulutus järjestetään syksyllä ja haastatteluja tehdään ensin talven ja kevään aikana. Koulutuksesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Elersien sukuseuraan.

Fakta
Varsinais-Suomen kulttuurirahaston myöntämät apurahat Loimaan seudulle

Kuvataiteilija AMK Susanna Lehtimäki Mai Saarensuon salaisuus -kirjan kirjoittamiseen ja kuvitustyöhön, Lea Koskelo-Lassilan apurahana, Yleisrahastosta 9 500 euroa.

Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry Heitä koppi! -mediakasvatustyöpajojen toteuttamiseen Loimaan alueella, Lyyli ja Kalle Vihannon rahastosta 5 000 euroa.

Lehtori Hannele Wilén ja työryhmä Valonkulkijat-näytelmään osallistuneista nuorista kertovan elokuvan toteuttamiseen, Lyyli ja Kalle Vihannon rahastosta 5 000 euroa.

Elersien sukuseura ry Loimaan seudun ikäihmisten elämäkertojen tallentamiseen ja elämäkertahaastattelijoiden kouluttamiseen, Lyyli ja Kalle Vihannon rahastosta 5 000 euroa.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän