Loimaalla työttömyys koskettaa etenkin nuoria ja miehiä

0
Kuvituskuva: Arkisto/SSS.

LOIMAAN SEUTU Loimaan työttömyysaste oli 9,9 prosenttia huhtikuussa. Oripäässä työttömien työnhakijoiden osuus oli 8,9 ja Ypäjällä 8,4 prosenttia.
Maaliskuuhun verrattuna Loimaan työttömyysaste laski 0,3 ja Ypäjän 1,4 prosenttiyksikköä, Oripään säilyi ennallaan.
Kun työttömyyttä verrataan vuodentakaiseen, Loimaalla työttömyys oli peräti 2,8 ja Oripään kaksi prosenttiyksikköä korkeammalla.
Koko Varsinais-Suomen tasolla työttömien määrä oli huhtikuussa hyvässä 1 100 hengen laskussa, kun tilannetta verrataan maaliskuuhun. Siitä lomautettujen määrän putoaminen kattoi noin puolet. Erityisesti miesten työttömyys supistui huomattavasti naisten määrää enemmän.
Huhtikuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 9,3 prosenttia eli 0,9 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Työttömien osuus työvoimasta oli kuitenkin selkeästi pienempi kuin koko maassa (10,3 %) keskimäärin.

 

Huhtikuussa työttömiä oli kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa viime vuotta enemmän.
Varsinais-Suomen työttömyysaste oli korkein Turun seudulla (9,6 %) sekä Turussa (12,0 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (6,1 %) sekä kunnista Ruskolla (4,2 %). Loimaan seutukunnalla työttömyysaste oli 8,6 prosenttia.
Työllisyyskatsauksen perusteella seutukuntien tilanne vaihteli merkittävästi purettuna eri työttömien ryhmiin. Negatiivisimmalta kehitys näytti huhtikuussa maakunnassa nuorten (alle 25 v.) työttömyysryhmän kohdalla. Nuorten kokonaistyöttömyys on noussut peräti 24 prosenttia viime vuodesta. Turunmaan saaristossa (45 %), Loimaan (34 %) ja Turun (25 %) seuduilla nuorten työttömyys paheni eniten maakunnassa viime vuodesta. Myös miesten (+13 %) ja ulkomaalaisten työttömien (+16 %) kohdalla tilanne näytti huonohkolta. Loimaan seutukunnassa näytti tilanne huonoimmalta verrattuna viime vuoteen, ja se heijastui erityisesti nuorten ja miesten työttömyysryhmiin. Pitkäaikaistyöttömien työnhakijoiden kohdalla tilanne parani viime vuodesta Turun seudulla ja Turunmaalla, mutta heikentyi muilla seuduilla.

 

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli 21 900 työtöntä työnhakijaa huhtikuun lopussa. Huhtikuun aikana työttömien määrä laskee normaalivuosina maaliskuuhun verrattuna, kuten kävi nytkin.
Vuotta aiemmasta työttömien määrä on noussut 2 400 henkilöllä eli 13 prosenttia, kun koko maan työttömien määrä on noussut samassa ajassa 12 prosenttia. Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä nousi 700 henkilöllä (44 %) verrattuna vuodentakaiseen.
Toukokuussa työttömien työnhakijoiden määrän odotetaan edelleen supistuvan normaalivuosina hieman huhtikuuhun verrattuna.

Avoimien työpaikkojen määrä on pudonnut reilusti viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.
Huhtikuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla alueen työ- ja elinkeinotoimistossa 4 000 kappaletta eli selvästi vähemmän (-43 %) kuin vuosi sitten. Loimaalla avoimia työpaikkoja oli 83 (-55 %), Oripäässä ei tilastojen mukaan yhtään.
Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut maakunnassa 15 300 eli 39 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna huhtikuun aikana 9 200 kappaletta, joista 4 800 oli uusia, huhtikuun aikana avautuneita työpaikkoja. Näin uusia työpaikkoja tuli huhtikuussa tarjolle 35 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän