Loimaan rakennusrekisterin päivitys vie vuosia – kiinteistönomistajille lähetetään kysely alue kerrallaan

0
Juha Penttinen aloitti hankkeen projektityöntekijänä toukokuun puolivälissä. Pohjois-Karjalasta kotoisin oleva Penttinen muutti Loimaalle Kuusamosta.

LOIMAAN kaupunki käynnistää rakennusrekisterin päivittämisen. Tarkistusta koskevat ensimmäiset kyselykirjeet tullaan postittamaan kiinteistönomistajille muutaman viikon sisällä.

Kaupunki laittaa rakennusrekisterin kuntoon omana työnään. Sitä varten hankkeeseen on palkattu projektityöntekijä Juha Penttinen.

Kaikkien kiinteistönomistajien ei kannata odotella kaupungin kirjettä heti, sillä kirjeitä ei lähetetä yhdellä kertaa kaikille, vaan työssä edetään alue kerrallaan.

Työn arvioidaan kestävän 4–6 vuotta.

Lähtökohta on, että kysely lähetetään kaikille kiinteistönomistajille. Päivitystyö koskee koko Loimaan aluetta. Tarkistettavia tietoja ovat muun muassa rakennusten määrä kiinteistöllä, sijaintitieto, valmistumisvuosi, käyttötarkoitus ja pinta-ala.

Työmäärää lisää se, ettei kyse ole niin sanotuista massakirjeistä, vaan ne räätälöidään jokaiselle kiinteistölle erikseen.

Johtava rakennustarkastaja Harri Salminen havainnollistaa, että kyselykirjeet sisältävät ainakin kaupungin pohjatiedot asianomaiselta kiinteistöltä sekä pyynnön kertoa mahdolliset kiinteistöä koskevat muutokset. Kirjeeseen voidaan liittää ilmakuva kiinteistöltä. Kaupunki voi erikseen kysyä mahdollisista jo tiedossa olevista puutteista.

Kirjeiden oheen liitetään ohjeet, vastauslomake- ja kuori, jotta vastauskynnys olisi mahdollisimman matala. Lisäksi kyselyyn voi vastata sähköisesti internetin kautta.

Salminen sanoo kaupungin arvioivan vastauksen saatuaan, ovatko kiinteistönomistajan vastaukset luotettavia. Tarvittaessa kaupungin edustaja voi tehdä paikan päälle maastokäynnin etenkin siinä tapauksessa, jos vastausta ei kuulu.

Rakennusten sisätilojen tarkastuskaan ei ole poissuljettu vaihtoehto. Sisälle tehtävä käynti voi tulla kyseeseen esimerkiksi merkittävien peruskorjauksien kohdalla. Penttinen muistuttaa, että talon varustelutason parantaminen voi nostaa verokantaa.

Loimaalla rakennus- ja huoneistorekisterin perustiedot ovat peräisin 1980-luvun alusta. Sen jälkeen tietoja on tarkistettu muutamaan otteeseen. Uusista rakennuksista ja huoneistosta on saatu tiedot vuoden 1980 jälkeen rakennuslupa-asioiden yhteydessä.

Kaupunki on suunnitellut rakennusrekisterin päivitystä useita vuosia (LL 7.3.2020). Se miksi sanoista päästään tekoihin vasta nyt, johtuu Salmisen mukaan muun muassa henkilöstön vähyydestä.

– Nyt olemme saaneet akuutit resurssit paikattua.

 

Toiveissa lisää veroeuroja

LOIMAA Rakennusrekisterin ajantasaistamisella kaupunki tavoittelee lisää verotuloja saattamalla kaikki verotuksen piiriin kuuluvat rakennukset verottajan tietoon.

Aiemman konsultin laatiman projektisuunnitelman perusteella rakennus- ja kiinteistötietojen tarkistuksella voidaan saavuttaa 5–20 prosentin eli 200 000–800 000 euron lisäys vuosittaiseen kiinteistöverokertymään (LL 6.6.2023).

Kaupungin kiinteistöverotuotto oli noin 4,4 miljoonaa euroa viime vuonna.

Projektityöntekijä Juha Penttinen muistuttaa, että ajantasaisilla tiedoilla helpotetaan myös rakennusvalvonnan, kaavoituksen ja pelastuslaitoksen työtä.

Kiinteistöverotus perustuu verovelvollisen ilmoitukseen. Penttinen korostaa, että kyse on kiinteistönomistajien yhdenvertaisesta kohtelusta. Nyt tilanne voi olla se, että yksi kiinteistönomistaja on ilmoittanut verottajalle kuuliaisesti kaikista kiinteistöverotuksen piiriin kuuluvista rakennuksista, kun taas hänen naapurinsa ei.

Tulojen lisäämisen ohella kaupunki pyrkii varjelemaan kiinteistöverokertymäänsä. Johtava rakennustarkastaja Harri Salminen muistuttaa, ettei Loimaalle rakenneta uusia rakennuksia sitä vauhtia kuin olemassa oleva rakennuskanta vanhenee.

Tulojen lisäämiseen on edellytyksiä. Salminen kertoo, että konsultin laatiman analyysin perusteella Loimaalta löytyy noin 28 000 rakennusta, mutta niistä vain noin 14 000 löytyy kaupungin rakennusrekisteristä.

Alustavien tietojen perusteella rekisteristä näyttäisi puuttuvan suurin piirtein joka toinen rakennuksista. Nämä tiedot tarkentuvat päivitystyön edetessä.

Hänen mukaansa puutteet johtuvat muun muassa siitä, etteivät tiedot ennen vuotta 1980 valmistuneista rakennuksista ole välttämättä kattavia.

– Lisäksi moni on voinut ilmoittaa pelkästään asuinrakennukset.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän