Moni loimaalainen voi maksaa turhaan lääkärillä käynnistä

0
Vammaisneuvoston sihteeri Outi Friberg on huolissaan siitä, etteivät toimeentulotuen tai takuueläkkeen saajat tiedä, että heidän kuuluu päästä maksutta terveyskeskuslääkärin vastaanotolle. Käytäntö on ollut voimassa jo puolitoista vuotta, mutta loimaalaiset eivät ole siihen havahtuneet.

LOIMAA Loimaalaiset takuueläkkeensaajat eivät ole Loimaan Lehden saamien tietojen mukaan juurikaan hakeneet maksuvapautusta lääkärikäynneistä. Syynä on mahdollisesti tiedonpuute. Takuueläkkeeseen ja toimeentulotukeen oikeutetut on vapautettu perusterveydenhuollon lääkärin vastaanottomaksuista Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) alueella. Käyntimaksu on 23 euroa.

– Ennen hyvinvointialuetta takuueläkkeen saajat oli vapautettu perusterveydenhuollon lääkärimaksusta Turussa ja Laitilassa. Käytäntö ei kuitenkaan periytynyt Varhalle suoraan mistään aiemmasta käytännöstä, vaan aluehallituksessa käytiin syksyllä 2022 kattava ja laaja keskustelu perusterveydenhuollon lääkärikäyntien asiakasmaksuista ja niihin liittyvistä vapautuksista, Varhan asiakkuusjohtaja Pasi Oksanen kertoo sähköpostitse.

Loimaan kaupungin vammaisneuvoston sihteeri Outi Friberg pitää tärkeänä, että tieto maksuvapautuksesta tavoittaisi asiakasryhmät. Takuueläke on vähimmäiseläke, jonka suuruus on hieman alle tuhat euroa kuussa ja johon sisältyy kansaneläke. Kun eläkkeestä vähennetään kuun muut menot, terveyskeskusmaksun kuittaaminen voi olla vaikeaa.

– Ymmärrän, että aika monenkin mietteissä voi olla, että voinko tässä kuussa mennä lääkäriin, koska lääkärimaksun lisäksi täytyy miettiä vielä lääkkeitäkin. Nehän ovat tosi kalliita tänä päivänä.

Etuus voi koskea monia loimaalaisia. Eläketurvakeskuksen mukaan useampi kuin joka kymmenes eläkkeensaaja saa alle tuhat euroa eläkettä kuussa. Loimaan kaupungin vanhusneuvoston puheenjohtaja Jorma Rinne ei pidä mahdottomana, että takuueläkkeen saajia olisi Loimaalla jopa enemmän kuin valtakunnallisesti.

– Isot kaupungit ja varakkaammat seudut ovat mukana valtakunnallisessa tilastossa, joten en usko, että määrä ainakaan tätä pienempi on.

Toimeentulotukea puolestaan on Varsinais-Suomessa myönnetty kuudelle prosentille työikäisistä.

Käytännössä maksuvapautuksen pyytäminen tapahtuu terveyskeskuskäynnin yhteydessä, jolloin asiakkaan tulee esittää todiste voimassa olevasta toimeentulotukipäätöksestä tai takuueläkkeestä. Lisäksi maksuttomaan käyntiin ovat oikeutettuja alle 18-vuotiaat, rintamaveteraanit, rintamapalvelutunnuksen saaneet, sotainvalidit, sota-arkiston tunnuksen saaneet ja miinanraivaajat.

Takuueläkkeen saamisesta ei tule merkintää asiakkaan tietoihin, joten todiste etuusryhmään kuulumisesta on hyvä esittää aina asioinnin yhteydessä. Jos vastaanottokäynnistä tulee lasku kotiin, maksuvapautukseen oikeutetun on mahdollista hakea laskuun jälkikäteen oikaisua.

– Viime kädessä asiakkaan itsensä tulee huolehtia siitä, että tuo esille sen, että on oikeutettu maksuvapautukseen, Oksanen viestittää.

Vastaanottomaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana.

Jorma Rinne peräänkuuluttaa Varhalta parempaa tiedottamista aiheesta. Hän toteaa ymmärtävänsä, että viestittävää on paljon, mutta pitää maksuvapautusasiaa olennaisena tietona.

– Ihmiset eivät voi tietää asiasta, jos sitä viestiä ei viedä kotiin asti.

Maksuasia nousi puheenaiheeksi Varhan alue 2:n vammais- ja vanhusneuvostojen yhteisessä kokoontumisessa. Asia ei ollut entuudestaan tuttu monellekaan, joten sitä alettiin kokoontumisen tiimellyksessä selvittää. Outi Friberg löysi tiedon asiakasmaksuista Varhan verkkosivuilta, mutta hän muistuttaa, että kaikki vammaiset ja vanhukset eivät ole tiedonhankintavalmiuksiltaan tasavertaisia.

Maksuvapautuksen hakemisen käytännöt eivät myöskään avaudu Varhan sivuilta erityisen seikkaperäisesti. Sivuilla ei esimerkiksi lue, miten ja missä vaiheessa asiointia etuudensaaja osoittaa oikeutensa maksuvapautukseen.

– Kun maksuvapautuksen kerran saa, uskon, että sitä on sitten helppo sen jälkeen hakea, mutta ei tämä asia ihan helpolla aukea pelkästään netistä lukemalla, Friberg toteaa.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän