Pöytyän-Oripään susista saa kaataa kaksi

0

VARSINAIS-SUOMI Suomen riistakeskus on myöntänyt neljä kannanhoidollista poikkeuslupaa Varsinais-Suomeen susien metsästämiseksi.
Kaksi lupaa on suunnattu Pöytyän ja Oripään alueen susilaumaan (LL 17.12.), ja niin ikään kaksi lupaa Mynämäen, Nousiaisten ja Maskun alueella olevaan susilaumaan.
Molemmat laumat ovat vakiintuneita, ja niissä on jälkeläistuottoa. Tehokas suurpetoyhdyshenkilöverkosto on vapaaehtoistyöllään esimerkillisellä tavalla pystynyt todentamaan laumat ja niiden liikkeet. Varsinais-Suomen laumat ovat osa Lounais-Suomen kasvavaa susikantaa, johon kuuluvat osana myös Uudenmaan ja Satakunnan laumat. Myös näihin laumoihin on myönnetty kannanhoidollisia pyyntilupia.
Susien ihmisarkuus on vähentynyt vähitellen. Karkotustoimenpiteillä voidaan myös vaikuttaa susien arkuuteen, mutta paras tapa muuttaa susia aremmiksi on metsästää niitä.
Kannanhoidollisella pyynnillä haetaan taitekohtaa kehitykselle, jonka seurauksena sudet tulevat yhä useammin asutuksen läheisyyteen. Pyynnin tarkoitus ei ole hävittää susilaumaa, vaan ensisijaisesti vaikuttaa susien käyttäytymiseen. Lounais-Suomen sudet ovat täällä syntyneitä ja ovat sopeutuneet elämään maaseudun kulttuurimaisemassa. Lounaisten laumojen hallitsevat naaraat ovat todennäköisesti kaikki sukua toisilleen. Laumoja yhdistää myös se, että valkohäntäpeura on niille tärkeä, jopa hirviä tärkeämpi saaliseläin.