Neuvosto: kanttorin valinta laillinen

0

LOIMAAN seurakunnan kirkkoneuvosto on sitä mieltä, että johtavan kanttorin valinnasta tehty valitus on aiheeton ja se pitäisi hylätä.
Kirkkovaltuusto valitsi viime syksynä seurakunnan uudeksi johtavaksi kanttoriksi Kaija Huhtasen (LL 3.10.2015).
Sittemmin yksi johtavan kanttorin virkaa hakeneista on tehnyt kirkollisvalituksen Turun hallinto-oikeuteen.
Valituksessa vaaditaan kirkkovaltuuston päätöksen kumoamista laittomana ja asian palauttamista uudelleen käsiteltäväksi. Perusteluiksi esitetään muun muassa se, että kirkkovaltuuston päätös on tasa-arvolain vastainen.

KIRKKONEUVOSTO katsoo, että johtavan kanttorin vaali toimitettiin laillisesti.
Neuvoston mukaan johtavaa kanttoria etsittäessä tärkeimpänä kriteerinä ei ollut pitkä kokemus kanttorin virasta, vaan muun muassa seurakuntalaisten osallistaminen ja innostaminen sekä seurakunnan musiikkielämän uudistaminen.
Kirkkoneuvoston mielestä sukupuolten välistä tasa-arvoa ei loukattu, koska Huhtasen valintaa puolsivat muut perusteet.
Edelleen neuvosto muistuttaa, että kirkkovaltuuston suljetun lippuäänestyksen tulos oli varsin selkeä Huhtasen puolesta.
Neuvoston lausunto on esitys, ja kirkkovaltuuston on tarkoitus antaa lopullinen lausunto hallinto-oikeudelle helmikuussa.

Lari Kiviranta