Maatalouden hajakuormitus heikentää Loimijoen vedenlaatua

0
Varsinais-Suomen Ely-keskuksen vesiyksikön johtava asiantuntija Janne Suomela ja erikoissuunnittelija Marjo Tarvainen nostavat Loimijoesta vesinäytettä. Kuva: Maija Paloposki
Varsinais-Suomen Ely-keskuksen vesiyksikön johtava asiantuntija Janne Suomela ja erikoissuunnittelija Marjo Tarvainen nostavat Loimijoesta vesinäytettä. Kuva: Maija Paloposki
Varsinais-Suomen Ely-keskus on jatkuvatoimisten vedenlaatumittareiden käytössä edelläkävijä. Loimijoen mittari sijaitsee Vampulassa Rutavan padolla. Kuva: Maija Paloposki
Varsinais-Suomen Ely-keskus on jatkuvatoimisten vedenlaatumittareiden käytössä edelläkävijä. Loimijoen mittari sijaitsee Vampulassa Rutavan padolla. Kuva: Maija Paloposki

LOIMIJOKI Loimijoki on tyypillinen savialueiden joki, jossa vesi on sameaa ja runsasravinteista. Varsinais-Suomen Ely-keskuksen johtavan asiantuntijan Janne Suomelan mukaan Loimijoen vedenlaatu luokitellaan Ypäjän paikkeilta alavirtaan välttäväksi ja ylävirran suuntaan tyydyttäväksi. Luokittelussaa käytetään viisiportaista asteikkoa (huono, välttävä, tyydyttävä, hyvä, erinomainen), ja siinä otetaan huomioon pohjaeläimet, päällyslevät ja kalasto. Lisäksi arviointiin vaikuttavat veden laatu (muun muassa ravinnepitoisuudet) sekä vesirakentamisesta aiheutuvat rakenteelliset muutokset.
Loimijoen valuma-alue on yksi Suomen tehokkaimmin viljellyistä maatalousalueista, minkä vuoksi maatalouden hajakuormituksen vaikutukset alueen pintavesiin ovat merkittäviä. Ravinnekuormitusta tulee peltojen lisäksi haja-asutuksesta ja jätevesistä, vaikka jätevedenpuhdistamoita on parannettu viime vuosina.

Maija Paloposki

Lue lisää 30.7.2016 lehdestä