Tyksin rakennustyömaan betoni täytyy valaa uudelleen – rakentamiseen tulee 8–10 kuukauden viive

0

Turun yliopistollisen keskussairaalan rakennustyömaan betonirakenteissa on vakava lujuusongelma, kertoo sairaanhoitopiiri. Tutkimustulosten mukaan kansirakenteen perustuksissa ja pystyrakenteissa käytetyn betonin lujuusongelma on laaja ja vakava.

Sairaanhoitopiirin kiinteistöjaosto edellyttää, että vialliset rakenteet puretaan ja rakennetaan uudelleen. T3-työmaan perustus- ja pystyrakenteissa eli betonikannen tukirakenteissa on vialliseksi osoittautunutta betonia yhteensä noin 3 000 kuutiota.

Tyksin työmaalla Turussa havaittiin laatuongelmia betonin lujuudessa lokakuun puolivälissä ja työmaan betonityöt keskeytettiin viikkoa myöhemmin tilaajan ja urakoitsijan yhteisellä päätöksellä. Betonirakenteista porattiin tarkentavia tutkimuksia varten näytteitä, joita ovat tutkineet Contesta Oy:n ja VTT Service Oy:n betonitekniikkaan erikoistuneet asiantuntijat.

Betonin lujuusongelman aiheuttanutta syytä ei ole nyt tehdyissä tutkimuksissa voitu vielä tarkentaa. Asian lisätutkimista jatkavat pääurakoitsija Lemminkäinen Infra Oy ja betonimassan toimittanut Rudus Oy.

Alustavan arvion mukaan betonin laatuvirheestä aiheutuu noin 8–10 kuukauden viive kansirakenteen valmistumiseen. Sairaalan rakentaminen kansirakenteen päälle pitkittyy saman verran. Vastaavasti U-sairaalasta luopuminen viivästyy.


Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajan Leena Setälän mukaan viivästymisestä aiheutuu kustannuksia myös sairaanhoitopiirille, mutta niiden ei pidä siirtyä kuntien ja veronmaksajien kannettavaksi.